sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Nalunaq A/S

Aatitassarsiorfimmi Ujarassiooq / Mine Geologist

Nalunaq A/S

Ikkunneqarpoq: 12-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-12-2023
Suliffissamut ID normut: 331580973
Suliffiup suussusaa: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aatsitassanut suliassaqarfik
Atorfiup taaguutaa: Geolog
Ilinniagaq: ,
Misilittakkat - Annertunerusumik: Geologi
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Tuluttut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Kallaallisut Paasisinnaavakka

Mine geologisk tekniker
SULIFFEQARFIUP NALEQASSUSAI
Suliamik pikkorissuseq nutaaliorneq eqaassuserlu atorlugu aqutsisinnaaneq 
Suleqatiginnillaqqippoq aamma isumaginnillaqqippoq
Ungasinnerusoq isigalugu
Suliariuk tunniullugulu
ATORFIUP SIUNERTAA
Atorfiup suliassartaa tassaavoq qaarusummi tunisassiornerup kinguaattuunnginnissaa qulakkiissallugu aamma ilanngullugu kimikillisaaneq annikilliniassallugu. Nunap iluani paasiniaanermik pilersaarummik akuusimanissaq, tassungalu ilanngullugu piiagassap qiterisaa nunap iluaniittoq sumiiffissarsiussallugu. 3 D model´iliarinissaa aamma peqataaffigalugu akuussaaq.
PINGAARNERUSUMIK SULIASSAT AKISUSSAAFFIILLU:
Nunap iluani qaarusuliami suleqatigiinnut ullut tamaasa ilitsersuineq piiakkanik tamakkiinerusumik iluanaarnissaq siunertaralugu. 
Uuttuinermik sunniuteqarluartumik nakkutiginninnermik suliaqarit, tamanna titartuinikkut, misileraanikkut uuttugassanik tigusinikkut kiisalu nunap iluata aamma nunap qaavatigut piiaanermi minnerpaamik pitsaassutsikkut najoqqutaqarluni uuttuisarnissaq. Piiaanermi, kimikillisaanermi aamma sapaatip akunneranut/qaammammut savimminissamik piiakkamik misissuilluni naleqquttunngorsarlugit qaarusuliami pilersaarusiortartoq peqatigalugu pilersaarummik ataavartumik ingerlatsinissamik ikorfartuutaasussamik pitsanngorsaaneq anguniassallugu. 
Karakterilersuilluni nakkutiginninnermi nalunaarusiornissaq ullormut nakkutiginninnermi ilitsersuutaasut naapertorlugit karakteerii nakkutigalugit. 
Nunap iluani savimminissamik piiaaffiup qitia misissorlugulu misissuinermi uuttortagassanik piiaaneq.
Assaylaboratoria suliaralugu sukkanerpaamik misissuinermi qulakkeerinissaq aamma assay aamma QAQC- misissuinerit.
Ingeniørit aamma qaarusunni suleqatigiit ajunnginnerpaamik attaveqaqatigiiffigineqarnissaat, aalajangigassat pitsaanerpaat, pitsaanerpaanik data-lerlugit aalajangersaavigisinnaaqqullugit. 
Ujarassiortut nassuiaatai pitsaassusillit savimminissap inerisarnissaannut uneriataarnissamut atugassatut sanaartornissaat.
Nunap iluani qulequttat nassuiaatillu najoqqutaralugit allaaserinnittut assigiinngitsut katersorlugit ujarassiortullu atugassatut assiliorlugit.
Pitsaassusiliinermi najoqqutassanik pilersitsineq ujarsiornikkut, aaqqissukkamik aamma diamantip qillerutaa ujarasiortunut paasissutissartai tamaasa pisariaqartitsinikkut atorluarlugit. 
Inerisaanikkut pilersaarusiornermi aamma nakkutigineqarnerisa alapernaarsuiffigalugit peqataanikkut.
Qaarusuliornermi pilersaarusiornermi aamma piffissami sivikinnerusumi/ungasinnerusumilu piiaanermi ingerlaatsimi pitsanngorsaanermi peqataaneq.
Ulluinnarni tunisassiornermi ujartuineq, data´nik nakkutilliineq, savimminissamik/eqqagassanik nuussitsineq, qaarusuliami entreprenørip tunisassiornermi aamma data´nik inerisaanermi ulluinnarni/sapaatip akunneranut/qaammammut nalunaarsugassanik naligiissaarineq. 
Qaarusuliornissamik pilersaarusiornermi pisuussutsinillu ilusilersuinermi peqataaneq.
Suliffeqarfiup politikkii isumannaallisaanikkullu periuusissai tamakkerlugit eqquutsinneqarnissaat suliffeqarfiup isumannaatsuunissaa anguniarlugu. Suliffeqarfiup isumannaatsuunissaa pillugu suliaqarnermi peqataaneq aamma sakkussanik atugassanik ataatsimiinnermi, tamarmiullutik isumannaallisaanissamut ataatsimiinnissami  isumannaallisaanissamullu sungiusaanermi peqataanissaq. 
Nittartakkap isumannaatsuunissaa peqataanikkut qulakkeernissaa, avatangiisitigut peqqinnissaq aamma qaarusuliami suliassanik pitsaassusiliineq.
Suliaqartilluni isumannaallisaanissamik qulakkeerinninneq, nammineq peqqinnissat isumannaallisaanissallu aamma sulisartut allat tamaasa, suulluunniit uloriarnarsinnaasut ilisaralugit qulakkeerlugulu ajornartorsiutit ulorianartullu nalunaarsugaanissaat.
Nammineq kissaatigissallugu suliamik suliarilluakkamik inuttullu inerisaataasumik anguniagaqarnissaq sungiusarnikkut, suleqatigiillu team´it suleqatigiinnerisigut sungiusarnerisigullu. 
Uloriarnartorsiornermi nalilersueqataaneq pisariaqartitsineq naapertorlugu.
Job Hazard Analysis (JHA) suliarinerani peqataaffigalugu.
Teknikkikkut ingerlaatsit eqqartornerini peqataaneq.
Teknikkikkut nalunaarsuinerit suliarineri peqataaffigalugit.
Piukkunnarsaanermi suliassatut tulluartumik suliakkiisoq sunaluunniit.

Makkua pingaartippagut: 

Nunarsuaq tamakkerlugu nunap iluani qaarusuliornermi minegeolog`itut misilittagalik

Bachelor of Engineering qaarusuliani ingerlatsinermik hovedfag´ilk imaluunniit allatigut attuumassutilimmik piginnaanilik suliffeqarfimmit assingusumik imaluunniit naleqquttumik misilittagaqarneq

Qaarusuliornermi qitiusumik paasisimasalik, nunamut ikorfartuliornerit, annertussutsimik nakkutiginninneq, qillerineq/ qaartiterineq aamma qaarusuliornermi tunisassiorneq

Misissuinermi ajornartorsiutinullu aaqqiiniarnermi qaffasissumik piginnaaneqalernikoq, pisariaqartitsinerlu naapertorlugu innersuussisinnaallunilu iliuuseqartitsisinnaasoq

Annertuumik tunniusimalluartoq suliffeqarfiullu tigussaasumik piviusumillu isumannaallisaanermut isummersimasoq

Ajunngilluinnartumik inuppalaartoq, oqaluttariarsornikkut allattarissakkullu attaveqaqatigiinnissamik piginnaanilik, piginnaaneqarlunilu sunniuteqarluartumik kikkunnut tamanut attaveqaqatigiissinnaalluni , inunnut tamanut innarligassaanngitsumik ajunnginnerpaamik attaveqaqatigiissinnaaneq, misiginneqataasinnaaneq ilumoorsaartumillu pissuseqarsinnaaneq

Aqqutissiuisutut annertuumik piginnaasalik

Aaqqissuussillaqqilluinnartumik piginnaanilik

Qaartitsiserisartutut allagartalik

Namminersullaqqilluni suleqatigiinnillu assigiinngeqisunik inuttalinni suleqatigiinnissamik piginnaanilik, niuerfittut anguniakkat namminerlu piffissarititaasut nakkutigisinnaajumallugit

Nalunaarsuinermi allattarissatigut piginnaaneqarluinnartoq

Kendskab til 3D-model´iliornermi software (Deswik, Leapfrog) ilisimasaqarfiginissaa

Microsoft 365 ilisimallugu

Tuluttut suliamik pikkorissusilittut piginnaasaqarluarneq (oqaluttariarsornikkut allattariarsornikkullu)

Ikiueqqaarnermi allagartaq atuuttoq

Suliffeqarfiup naatsorsuussutigissinnaavaa uani suliassatut taakkartorneqartut saniatigut aamma allanik suliassaqartarumaartoq. Atorfimmut tunngatillugu matumani nassuiaatigineqartoq itisuumik naammattumillu imaqanngilaq tamannalu pissutigalugu sukkut tamaana nutartertarumaarpoq.

 

 

Mine geologisk tekniker

 

FIRMA VÆRDIER
At lede gennem faglighed
• Innovativ og smidig
• Samarbejdsvillig og omsorgsfuld
• Langsigtet perspektiv
• Udfør og aflever
JOB FORMÅL
Rollen består i at sikre ingen forsinkelser i mineproduktionen og samtidig minimere fortynding. Involveret i underjordisk efterforskningsprogram, herunder logning af underjordisk kerne. Involveret i at skabe 3D model.
HOVEDROLLER OG ANSVAR:
Giv daglig vejledning til underjordiske minebesætninger for at optimere graden og tonnagen af mineudgravninger.Perform effective grade control through mapping, sampling, and monitoring of underground and surface excavations according to standards.
Ansvarlig for udvinding, fortynding og ugentlig/månedlig malmtabsafstemningsanalyse med mineplanlægger for at understøtte løbende forbedring af planen.
Udføre karakterkontrolrapportering i form af daglige karakterkontrolinstruktioner.
Udfør underjordisk kernelogning og prøveudtagning.
Arbejd med assaylaboratoriet for at sikre hurtig prøvetur-around og udfør assay- og QAQC-gennemgange.
Kommunikere effektivt med ingeniør- og mineteams for at gøre det muligt at træffe beslutninger ved hjælp af de bedst tilgængelige data.
Producere geologiske kvalitetsfortolkninger til brug i malmudvikling og stopdesign.
Kompilere og færdiggøre strukturel geologisk kortlægning af underjordiske overskrifter og fortolkninger.
Opret modeller for kvalitetskontrolblok efter behov ved at bruge geologiske, strukturelle og diamantboringsgeologiske oplysninger.
Deltage i planlægning af udviklingsplanlægning og overvåge overholdelse.
Deltage i kort-/langsigtede mineplaner og procesoptimering.
Daglig produktionssporing, datakontrol, malm/affaldsflytning og afstemning af produktions- og udviklingsdata for mineentreprenøren til daglige/ugentlige/månedlige rapporter.
Deltage i udarbejdelsen af ressourcemodellering til mineplanlægning.
Overhold alle virksomhedens politikker og sikkerhedsprocedurer for at opretholde og fremme en sikker arbejdsplads. Deltag i sikkerhedsgennemgange på arbejdspladsen, værktøjskassemøder, massesikkerhedsmøder og sikkerhedstræning.
Aktivt fremme webstedets sikkerhed, miljøsundhed og kvaliteten af mineaktiviteter.
Sikre sikker arbejdspraksis, egen sundhed og sikkerhed og alle andre arbejderes ved at identificere farer og sikre, at problemer og risici rapporteres.
Demonstrere et ønske om professionel og personlig vækst gennem træning, gennemgang og teaminteraktioner.
Deltage i risikovurderinger efter behov.
Deltage i udarbejdelse af Job Hazard Analysis (JHA'er).
Deltage i tekniske gennemgange.
Deltage i udarbejdelse af tekniske rapporter.
Enhver anden med rimelighed anmodet opgave inden for kvalifikationssættet.

Virksomheden kan forvente, at du påtager dig andre opgaver uden for denne jobbeskrivelse. Denne stillingsbeskrivelse er ikke udtømmende og kan blive opdateret fra tid til anden.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia