sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfiup avatangiisinut suliassaqarfiani siunnersortaanerit (senior- imaluunniit chefkonsulentit) suleqatigiinnut pisortaasussat

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-11-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-12-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85117749
Suliffiup suussusaa: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aatsitassanut suliassaqarfik

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfiup avatangiisinut suliassaqarfiani siunnersortaanerit (senior- imaluunniit chefkonsulentit) suleqatigiinnut pisortaasussat

Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Imikkoortortaqarfik siunnersortaanernik (senior- imaluunniit chefkonsulentinik) marlunnik, immikkoortortaqarfiup avatangiisinut suliassaqarfiini marluusuni suleqatigiinnut pisortatut atorfinissinnaasunik pissarsiorpoq. Inunnik tamatigoortunik marlunnik, avatangiisinut suliassaqarfimmi suliassanik tulleriiaarisinnaasunik, aqutsisinnaasunik ataqatigiissaarisinnaasunillu pissarsiortoqarpoq. Taakku saniatigut suleqatigiinnut pisortatut suliassanik ineriartortitsinermilu sulianik pissanganartunik unammillernartunillu arlalinnik suliaqarnermi suleqataasassaatit. Qinnuteqartut, eqqortumik uppernarsarneqarsinnaasunik piginnaaneqartut isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit siunnersortaanertut (senior- imaluunniit chefkonsulentit) atorfinitsinneqassapput.

Siunnersortaanertut (senior- imaluunniit chefkonsulentitut) atorfinitsitsinissamut piumasaqaataavoq, qinnuteqartup takussutissaqartissinnaassammagu eqqortoq uppernarsaat, suliassaqarfinnut misilittagaqarluareernissaq.

Avatangiisinut immikkoortortaqarfimmi sulisunut pisortat marluullutik immikkoortortami pisortaq toqqaannartumik qullersarissavaat, aammalu immikkoortortaqarfiup pisortaqatigiivianut ilaassaatit. Immikkoortortaqarfimmi pisortaqatigiivianut suleqataasutut sulianut tunngassutillit aqutsinermilu sammisat pillugit siunnersueqataasassaatit aammalu immikkoortortaqarfimmi pisortaq suleqatigissavat. Aamma suleqatikkuminartuunissaq suleqatigiinnut pisortassanut aalajangiisuussaaq, tassanilu avatangiisinut immikkoortortaqarfimmi suleqatinut allanut, kisiannili aamma Naalakkersuisoqarfiup sinneranut attaveqarluarnermik pilersitsisinnaassaatit. Atorfinittussat suleqatigiit marluusut suliaannut pisortatut akisussaaffilerneqassapput, kiisalu sulisunut akisussaaffik immikkoortortami pisortap tigummiinnassavai.

Suleqatinnut pisortatut suleqatitit kaammattorsinnaassavatit, ataatsimut suliassatigut suliniutissat ataqatigiissaarsinnaassavatit, aammalu suliani sullissinermi suliassat paasisimaarinissaat isumagisinnaassavat suleqataasinnaassallutillu.

Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfimmi avatangiisinut suliassaqarfiup iluani eqqagassalerinermik ineriartortitsinermik siuarsaaneq, ASN-imut avatangiisinullu akuersissutinik suliaqartarneq, avatangiisinut inatsisit, avatangiisinut aningaasaateqarfik suliassarpassuillu allat suliarineqarput. Suliassat avatangiisini suliatigut unammillernartuni, suliatigut ineriartoqqinnissamut periarfissaqarfiulluartuni ingerlanneqarpoq. Tassalu suliffeqarfik ingerlatsinermik, nutaaliornermik nutaanillu eqqarsarnermik siunnerfeqartoq neqeroorutigaarput; suliffik naalakkersuinikkut aalajangiisarnerit qanillugit inissisimasoq, aammalu sullivimmi avatangiisit pingaartorsiorfiunngitsut ammasullu.

Atorfik pillugu:
Immikkoortortaqarfiup avatangiisinut suliassaqarfimmi akisussaaffii suleqatigiinnut marlunnut avitaapput, tassanilu suleqatigiit aappaat aningaasaqarnerup kaaviiaarneranik, eqqagassalerinermik, nunatsinni puiaasanik utertitseriaatsimik nutaamik, avatangiisinik aningaasaateqarfimmik, avatangiisinut inatsisinik aamma tatsit imeqarfiit killeqarfiinik erngullu pitsaassusianik suliaqarput. Suleqatigiit aappaat avatangiisinik naliliisarnernik (ASB), avatangiisinut akuersissutinik, imermut errortuutikumut akuersissutinik akuersissutinillu assingusunik, kiisalu anartarfilerinermik avatangiisinullu inatsisinik suliaqarput.

Suleqatigiit marluusut nunani tamalaani inatsisinik suleqateqarnernillu suliaqarput, tassanilu ilaatigut FN-imi plastikkit pillugit nunani tamalaani isumaqatigiissutissaq, kiisalu isumaqatigiissutit allat, ilaatigut Hong Kong-imi isumaqatigiissummut aamma Stockholmimi isumaqatigiissummut tunngasut suliarineqarput. Suleqatigiit marluusut taakku immikkut nunani tamalaani oqalliffinnut peqataasarput, soorlu Nunani Avannarlerni Ministerit Siunnersuisoqatigiivisa ataatsimiinnerinut.

Suleqatigiit marluullutik ingerlatsinermi ineriartortitsinermi suliassat akuleriissillugit suliarisarpaat, suliassallu taakku suliassat assigiinngitsut annertussusii apeqqutaallutik piffissap ilaani suleqatigiit akornanni allanngorartarput. Suleqatigiinnut pisortat suliassaqarfinni ataasiakkaani suliani sullissinermut peqataasassapput, aammalu suleqatitik suliatigut aqussallugit. Suliassanut immikkoortukkaanut sinaakkusiussassat immikkoortortaqarfimmi pisortaq suleqatigalugu aalajangersarneqassapput.

Suleqatigiit marluusut tamarmik immikkut sisamat tikillugit sulisoqarput, illillu suleqatigiinnut pisortatut inuit tallimaattut atorfinitsinneqassaatit. Avatangiisinut suliassaqarfimmi sulisut katillugit quliupput. Suleqatigiinnut pisortatut, sulianik aqutsinermik akisussaaffeqartutut suleqatinnut sulisunik aqutsineq akisussaaffigissanngilat. Tassalu aalajangersimasumik oqaatigalugu immikkoortortaqarfimmi pisortap atorfinitsitsisarnerit, sulisunik ineriartortitsinissaq pillugu oqaloqatiginnittarnerit, piffissamut suliffissamut akuersisarnerit, sulinngiffeqarfissanik akuersisarnerit, akissarsiat pillugit oqaloqatiginnittarnerit, aammalu napparsimalluni peqanngittarnerit pillugit oqaloqatiginnittarnerit (allallu) isumagissavai. Suleqatigiinnut pisortatut sulisunut ataasiakkaanut suliani ingerlasuni tapersiisarnissat naatsorsuutigineqarpoq, immikkoortortami sulisunik aqutsineq immikkoortortami pisortap sulisunullu pisortat akornanni suleqatigiinnikkut ingerlanneqartussaammat. Assersuutigalugu akissarsiat aamma sulisunik ineriartortitsinerit pillugit oqaloqatiginnittarnerit ingerlanneqarnerini illit sulianut pisortatut tapiliussatit naliliinernut aalajangiinernullu tamarmiusunut ilaatinneqartassapput, illit sulisuit suliaannut, ilimanaataannut unammilligaanullu paasisimaarinnittuunissat naatsorsuutigineqarmat.

Suliassat:

 • Suleqatinni sulisunik suliatigut aqutsinissamut akisussaaffeqarneq
 • Suleqativit katitigaanerannik paasisimaarinninneq, pilersaarusiortarneq, aqutsinermik tigusineq suliassanillu agguaasarneq
 • Immikkoortortaqarfimmi pisortaq isumaqatigalugu suliassaqarfimmi taaneqartumi ataatsimi amerlanerusuniluunniit suliassanik sullissinerit
 • Suliassanut, allakkianut, aalajangiinissamut tunngavissianut, tusagassiorfinnut nalunaarutinut allanullu tunngatillugu suliassanik, Naalakkersuisoqarfiup pisortaanit akuerisassanngortussanik ataqatigiissaarineq
 • Naalakkersuinikkut siuttut aalajangiinissamut tunngavissaannik, aammalu suliassani taaneqartuni naalakkersuinikkut aalajangiinerit atuuttussanngortinneqartarnerini suliaqartarnermut atatillugu pitsaassutsimik qulakkeerisarnermut suleqataaneq
 • Immikkoortortaqarfik, Naalakkersuisoqarfik aamma Namminersorlutik Oqartussat akimorlugit suleqatigiinnernik ataqatigiissaarisarneq
 • Inatsisit maleruagassallu atuuttut naapertorlugit ingerlatsinermut akisussaaffeqarneq

Piginnaaneqarfissanut piumasaqaatit:
Atorfinissinnaasumik tamatigoortumik, attuumassutilimmik ilinniagalimmik, ajornanngippallu sulianik aqutsinermik, aqutsinermik aamma/imaluunniit ineriartortitsilluni sulianik misilittagalimmik pissarsiortoqarpoq. Taakku saniatigut ilaatigut uku piginnaaneqarfigineqassapput:
 
 • Kalaallit Nunaanni qitiusumik allaffeqarfimmiit imaluunniit pisortani oqartussaasunit allaniit misilittagaqarnissaq piumasaqaataanngilaq, iluaqutaassaarli,
 • Kalaallisut oqalussinnaanissaq allassinnaanissarlu piumasaqaataanngilaq, iluaqutaassaarli,
 • Danskisut tuluttullu oqaatinut piginnaaneqarluarnissaq,
 • Aqutsinermik, sulianik aqutsinermik aamma/imaluunniit ineriartortitsinermik sulianik misilittagaqarneq,
 • Attuumassutilimmik ilinniagaqarneq misilittagaqarnerlu, pingaartumik aqutsinermik misilittagaqarneq,
 • Naalakkersuisoqarfiup aamma qitiusumik allaffeqarfiup akisussaaffeqarfiini tamarmiusuni ilaaniluunniit suliatigut misilittagaqarneq,
 • Ingerlatsinermi suliassani suliatigut misilittagaqarneq,
 • Aaqqissuussaanerit akimorlugit attaveqaqatigiinnermik suleqatigiinnermillu misilittagaqarneq
 • Suleqatikkuminartuuneq, ammasuuneq eqaatsumillu aaqqiisinnaaneq,
 • Patajaassuseqarneq isumagissaartuunerlu.

Nuummi Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik atorfeqarfiuvoq. Atorfiup piaarnerpaamik, imaluunniit qinnuteqartup eqqortup sukumiisumik isumaqatigiissuteqarfigineratigut inuttalerneqarnissaa kissaatigineqarpoq. Qinnuteqarnissamut 18. december 2023 killigitinneqarpoq, aammalu 1. februar 2024-mi aallartissinnaanissat naatsorsuutigineqarpoq. Oqaloqatiginninnerit ingerlaavartumik ingerlanneqassapput. Atorfik pillugu paasissutissat sukumiinerusut Immikkoortortaqarfimmi Pisortaq Rolf Nancke e-mail: rofl@nanoq.gl-mut saaffigalugu pissarsiarineqarsinnaapput.

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut
Akissarsiani atorfeqarnermilu atugassarititaasuni, taakkununngalu atorfininnermut soraarnermullu atatillugu angalanernut pequtinillu nassiussinermut akiliunneqarsinnaatitaaneq ilanngullugu, piffissami atorfiniffiusumi Namminersorlutik Oqartussat aamma kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup ilaasortaaffigisap akornanni isumaqatigiissutit atuuttut malinneqassapput.

Inissiaq
Atorfimmi sulisunut inissiamut innersuussisoqassanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisunut inissiami najugaqareersimappat, sulisunut inissiaq innersuunneqarsimasoq tigummiinnarneqarsinnaavoq. Sulisunut inissiaq atorfeqarnermut atasuuvoq, aammalu atorfeqarunnaarnermi qimanneqartussaalluni.

“Qinnuteqaat nassiuguk” toorlugu qinnuteqaat, CV, ilinniarnermut pikkorissarnermullu uppernarsaatit, kiisalu allagartat attuumassutillit allat nassiutikkit. E-mail aqqutigalugu qinnuteqatinik tigusineq ajorpugut.
 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia