sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Nalunaq A/S

Mine planlægnings ingeniør

Nalunaq A/S

Ikkunneqarpoq: 13-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-12-2023
Suliffissamut ID normut: 331581041
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Råstofområdet
Atorfiup taaguutaa: Mineingeniør
Misilittakkat - Annertunerusumik: Minearbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Engelsk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale

Mine planlægnings ingeniør 

Atorfiup suliassartaa tassaavoq qillerinermik, qaartiterinermik aamma qaffasissusermik titartuineq ilusilersussallugu. Ilusilersuinermi uuttortaatigineqartut alapernaarsussallugit nalilertuassallugillu. Ilusilersukkap naleqqussaqqittarnissaa pisariaqartitsineq naapertorlugu, pisinnaassutsimik qaangiinnginnissaq akulikillisaaneq savimminissamillu annaasaqannginnissaq millisarniassallugu. LoM aamma SBP ingerlaatsimi peqataassalluni. Iluarsartuullugit pilersaarusianut assigiinngitsunut peqataaniassalluni. 

 

PINGAARNERUSUMIK SULIASSAT AKISUSSAAFFIILLU:

 • Qaarusuliami piffissami naatsumut pilersaarusiorneq ujarassiortumillu qaarusummilu entreprnør´imik suleqateqassalluni qaarusummi pilersaarusiorneq aamma aningaasatigut missingersuutinik sananissaq suliffeqarfiup qulaaniit isigalugu pilersaarutai naapertorlugit.
 • Sapaatip akunneranut/ulluinnarni nunap iluani qaarusuliami pulaartarnissaq qulequtaasut atuuttut najoqqutaralugit.
 • Nunap iluani uniffiusussani pulaarneq pisariaqartitsineq naapertorlugu.
 • Savimminissamik kimikillisaaneq aamma savimminissamik naatsorsueqqissaarneq misissuataarlugit ujarassiornermik immikkoortortaq peqatigalugu.
 • Qillerinermik qaartiterinermillu ilusilersuineq pisariaqartitsineq naapertorlugu sanallugu.
 • Naligiissaarinermik misissuineq sapaatip akunneranut/qaammammut tunisassiornikkut pilersaarusiamik ingerlaavartumik pitsanngorsaajuaannarnissaq ikorfartussallugu.
 • Qaarusuliornermi ujarassiornikkut, nunami uuttortaanikkut aatsitassarsiornikkullu tigussaasumik suleqatigiinneq.
 • Qaarusuliornermi pilersaarusiornermi iliuusissat naammassinissaannut peqataaneq.
 • SBP´mi aamma aningaasatigut pilersaarusiornermi ingerlaasissami peqataanissaq
 • LoM pilersinnissaannut peqataassalluni.
 • Iluatsitsisimanermut suliat pisariaqartitsineq naapertorlugu.
 • Iluarsartuullugit pilersaarusianik assigiinngitsunik peqataanissaq.
 • Iluarsartuullugit pilersaarusiat allat pisariaqartitsineq naapertorlugu.
 • Avatangiisinik aqutsisinnaalluni ingerlatsinermik ilisimasaqareerluni.
 • Kissaatigissallugu suliamik pikkorissunngornissaq aamma inuttut naleqassutsikkut tamannalu sungiusarnikkut, misissuinikkut suleqatigiinnilu suliaqarnikkut pisassasoq.
 • Nittartakkap isumannaatsuunissaa peqataanikkut qulakkeernissaa, avatangiisitigut peqqinnissaq aamma qaarusuliami suliassanik pitsaassusiliineq.
 • Suliaqartilluni isumannaallisaanissamik qulakkeerinninneq, nammineq peqqinnissat isumannaallisaanissallu aamma sulisartut allat tamaasa, suulluunniit uloriarnarsinnaasut ilisaralugit qulakkeerlugulu ajornartorsiutit ulorianartullu nalunaarsugaanissaat.
 • Suliffeqarfiup politikkii isumannaallisaanikkullu periuusissai tamakkerlugit eqquutsinneqarnissaat suliffeqarfiup isumannaatsuunissaa anguniarlugu. Suliffeqarfiup isumannaatsuunissaa pillugu suliaqarnermi peqataaneq aamma sakkussanik atugassanik ataatsimiinnermi, tamarmiullutik isumannaallisaanissamut ataatsimiinnissami isumannaallisaanissamullu sungiusaanermi peqataanissaq.
 • Uloriarnartorsiornermi nalilersueqataaneq pisariaqartitsineq naapertorlugu.
 • Job Hazard Analysis (JHA) ataqatigiissaarinerini peqataaffigalugu.
 • Teknikkikkut ingerlaatsit eqqartornerini peqataaneq.
 • Qaammatikkaartumik suliat inerneri nalunaarusiortarnerat.
 • Ataatsimiinnermi peqataasarneq avataaneersunillu siunnersortit attaveqarfigalugit, entreprenørit, suliassap pisataannik pilersuisut aamma imaluunniit pilersuisut.
 • Piukkunnarsaanermi suliassatut tulluartumik suliakkiisoq sunaluunniit.

 

Minnerpaamik qaarusuliami ingeniøritut nunap iluani ukiuni tallimani misilittagaqarnissaq
Bachelor of Engineering aatsitassarsiorneq speciale´ralugu imaluunniit naleqquttumik assingusumik piginnaasaqarneq suliffeqarfimmit naleqquttumit.
Nunap iluani qaarusuliami nammineq ingerlasumi ujaqqanik manngertunik tunisassiornermi pilersaarusiornermilu misilittagaqarnissaq
Ilisimasaqareernissaq tigussaasumik takutitsiviusinnaasumillu ilisimasaqarneq, international´imik qaarusuliani nunap iluaniittuni aamma malittarisassaliat inatsisitigullu sinaakkutissat ilanngullugit. 
Piffissaq sivikinnerusoq iluani aamma aatsitassarsiorluni tunisassiornermi pilersaarusiornermi sakkortuumik angusarissaarsimanermik takutitsiviusimasoq
Qaartiterinermi uppernarsaat
Misilittakkatigut takutitsiviunikkullu qaarusuliat atorlugit aatsitassarsiornermi savimminissap qiterisaata paasisimanissaa, ilanngullugu nunamut ikorfartuutit, silaannarissarfiit, qaffasissutsip killiffiata nakkutiginera, qillerineq/qaartiterineq aamma qaarusuliani tunisassiorneq
Sulitilluni uuttortaanermik ilisimasaqarnissaq 
Misissuinermi ajornartorsiutinillu aaqqiiniarnermi qaffasissumik inerisakkanik piginnaaneqarnissaq, piginnaaneqarlunilu pisariaqartitsinikkut innersuussisinnaalluni iliuuseqartitsisinnaalluni.
Sakkortuumik tunniusimasoq suliffimmilu isumannaallisaanikkut siulliulluni isummersinnaasoq qisuariarsinnaasorlu 
Allanik suleqateqallaqqilluinnartoq, oqaluttariarsornikkut allattariasornikkullu piginnaanilik, inuillu kikkulluunniit sukkulluunniit innarligassaanngitsumik attaveqaqatigisinnaallugit, misiginneqatigisinnaallugit aamma ilumoorsaarfigisinnaallugit.
Aqqutissiuisutut annertuumik piginnaasalik
Aaqqissuussillaqqilluinnartumik piginnaanilik
Namminersullaqqilluni suleqatigiinnillu assigiinngeqisunik inuttalinni suleqatigiinnissamik piginnaanilik, niuerfittut anguniakkat namminerlu piffissarititaasut nakkutigisinnaajumallugit
Nalunaarsuinermi allattarissatigut piginnaaneqarluinnartoq
Qaarusuliornermi ilusilersuilluni/pilersaarusiorluni aamma qarasaasiakkut pilersaarusiornermi atuisutut misilittagalik
Microsoft 365 ilisimallugu
Tuluttut suliamik pikkorissusilittut piginnaasaqarluarneq (oqaluttariarsornikkut allattariarsornikkullu)
Ikiueqqaarnermi allagartaq atuuttoq 

 

PIGINNAANERIT PISARIAQARLUINNARTUT:
”Peqataanermik” takutitsineq attaveqaqatigiinnermillu pikkorilluinnartuunissaq
Mikisualunnut ukkatarinnilluni takunnissinnaaneq
Nutaaliorlunilu nutaanik ilusiliisinnaasoq
Ulapaartoqartillugu eqqissisimasinnaasoq

Suliffeqarfiup naatsorsuussutigissinnaavaa uani suliassatut taakkartorneqartut saniatigut aamma allanik suliassaqartarumaartoq. Atorfimmut tunngatillugu matumani nassuiaatigineqartoq itisuumik naammattumillu imaqanngilaq tamannalu pissutigalugu sukkut tamaana nutartertarumaarpoq.

 

 

Rollen består af at designe bore-, sprængnings- og niveaudesign. Overvåge og evaluere designparametre. Juster designet efter behov for at optimere overbrud og minimere fortynding og malmtab. Deltage i LoM og SBP proces. Deltage i forskellige projekter på stedet.
HOVEDROLLER OG ANSVAR:
• Ansvarlig for kortsigtet mineplanlægning og arbejde sammen med geologi og mineentreprenør for at levere mineplaner og økonomiske prognoser i overensstemmelse med organisationens overordnede strategi.
• Ugentlige/daglige Underjordiske besøg på alle aktive overskrifter.
• Underjordiske besøg på stopområder efter behov.
• Gennemgå fortynding og malmtabsafstemning med geologisk afdeling.
• Opret bore- og sprængningsdesign efter behov.
• Afstemningsanalyse af ugentlig/månedlig produktion for at understøtte løbende forbedring af planen.
• Aktivt samarbejde med minegeologi, landmåling og minedrift.
• Deltage i eksekvering af mineplanlægningsstrategi.
• Deltage i SBP og Budgetproces.
• Vær med til at skabe LoM.
• Scoringsarbejde efter behov.
• Deltage i forskellige projektudførelser.
• Andre projekter efter behov.
• At styre et miljø med operationel ekspertise.
• Demonstrere et ønske om professionel og personlig vækst gennem træning, gennemgang og teaminteraktioner.
• Aktivt fremme webstedets sikkerhed, miljøsundhed og kvaliteten af mineaktiviteter.
• Sikre sikker arbejdspraksis, egen sundhed og sikkerhed og alle andre arbejderes ved at identificere farer og sikre, at problemer og risici rapporteres og behandles.
• Deltage i sikkerhedsgennemgange på arbejdspladsen, værktøjskassemøder, massesikkerhedsmøder og sikkerhedstræning.
• Udfør risikovurderinger efter behov.
• Koordinere udarbejdelse af Job Hazard Analysis (JHA'er).
• Deltage i tekniske gennemgange.
• Månedlig resultatrapportering.
• Deltage i møder og være i kontakt med eksterne konsulenter, entreprenører, underleverandører og/eller leverandører.
• Enhver anden med rimelighed anmodet opgave inden for kvalifikationssættet.

Mindst 5 års erfaring som mineingeniør i et underjordisk minemiljø

Bachelor of Engineering med speciale i minedrift eller lignende relevant tertiær kvalifikation fra en anerkendt tertiær institution

Underjordisk produktions- og planlægningserfaring i en mekaniseret hard-rock underjordisk mine

Praktisk og demonstreret viden om international bedste underjordiske minedriftspraksis og om regulatoriske og juridiske rammer

Stærk track record inden for kortsigtet mineplanlægning og mineproduktion

Sprængningsattest

Erfaring og demonstreret forståelse inden for kerne minedriftspraksis, herunder jordstøtte, ventilation, niveaukontrol, boring/sprængning og mineproduktion

Arbejdskendskab til opmåling

Højt udviklede analytiske og problemløsende færdigheder med en evne til at give anbefalinger og handling efter behov

Har et stærkt engagement i og en proaktiv holdning til sikker arbejdspraksis

Fremragende interpersonelle, mundtlige og skriftlige kommunikationsevner, herunder evnen til effektivt at kommunikere og interagere med alle individer med integritet, empati og oprigtighed

Stærk coaching evne

Fremragende organisatoriske evner

Evne til at arbejde selvstændigt og inden for et team som en del af en forskelligartet arbejdsgruppe for at opfylde forretningsmål og administrere egen tid effektivt

Fremragende rapportskrivningsevner

Erfaren bruger af mine design/planlægnings- og planlægningssoftware

Har kendskab til Microsoft 365

Professionel arbejdsfærdighed i engelsk (mundtlig, skriftlig)

Gyldigt førstehjælpsbevis

 

 

 

Virksomheden kan forvente, at du påtager dig andre opgaver uden for denne jobbeskrivelse. Denne stillingsbeskrivelse er ikke udtømmende og kan blive opdateret fra tid til anden.

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia