sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sungiusarfik Aaqamut Sundhedsassistenti

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 13-05-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-05-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-73345163
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution med 7 afdelinger. 6 afdelinger med i alt 30 beboere og 1 værested til 15 brugere. Beboerne har diagnosen skizofreni.
Vi søger engageret kollega som sundhedsassistent som vil deltage aktivt i de daglige pædagogiske opgaver med beboerne.
Aaqa er en arbejdsplads i udvikling. Der er mulighed for supervision, medarbejder i udviklingssamtaler og relevante kurser.

Sundhedsafdelingens daglige opgaver består i at dosere medicin og give depot og undervise personale efter behov samt tilse beboerne efter behov og arbejde forebyggende med beboerne. Gå med beboerne når de skal til læge, ECT, bestille tid til læge, arbejde tværfagligt i og udenfor huset med DIS, A1 som de primære tværfaglige samarbejdspartnere. Kalde ind til stuegang og vurdere om der er nogle beboere der bør vurderes lægeligt. I sundhedsafdelingen er arbejdet spænende, der er højt til loftet og ikke to dage er ens.
 
Stillingen refererer til forstanderen.

Vi forventer, at du:

 • At du er uddannelse som sundhedsassistent eller lig.
 • At du har god kontakt til vores beboer.
 • At du har en god psyke, er robust og kan arbejde selvstændig.
 • At du er i besiddelse af humor og er tolerant overfor kollega og beboer.
 • At du er indstillet i en tværkulturel og tværfaglig personalegruppe.
 • At du er en god lytter til medarbejder og beboer.
 • At du er loyal og samarbejdsvillig
 • At du kan skrive/læse/tale grønlandsk og dansk, men ikke en betingelse.
 • Erfaring  indenfor psykiatrien en fordel men ikke et krav
 • Vi forventer en flexibel person og stabilitet er meget i fokus
 • At arbejde med kort og langsigtet mål.
 • At du har en ren straffeattest.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut