sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Telefonrådgiver til Tusaannga

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 13-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-07-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85543643
Suliffiup suussusaa: Tamakkiisoq, Paarlatsi/ernisimalluni sulinngiffeqarneq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Vil du gøre en forskel for borgere i hele landet? Er du god til at lytte og har passion for at hjælpe andre?
Tusaannga søger en engageret og empatisk telefonrådgiver til vores rådgivningstelefon. Som rådgiver vil du spille en central rolle i at tilbyde støtte og vejledning til borgere, der oplever svære tider.

Om Tusaannga:
Tusaannga er Grønlands nationale rådgivningstilbud, der yder rådgivning telefonisk, pr. sms og på chat til børn, unge og voksne. Vores målgruppe er borgere, der mistrives psykisk eller har behov for at drøfte problemstillinger, de ikke kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund. Vi hjælper via telefon 801180, sms 1899 eller chat på Tusaannga.gl.

Dine kerneopgaver:

 • At gennemføre samtaler mundtligt via telefon og skriftligt på sms og chat.
 • Praktisere støttende samtaler og aktiv lytning for borgere med problemstillinger, som mobning, vold, opdragelse, samlivsproblemer, selvmordstanker, seksuelle krænkelser, misbrug mv.
 • Rådgive og motivere borgere til at tage det næste skridt i deres problemstillinger.
 • Henvise til relevante behandlingstilbud.
 • Arbejde primært i rådgivningen, men også have arbejdsdage i administrationen.
 • Fungere som administrativ medarbejder ved ferieafvikling og lignende.
 • Have telefonvagt fra hjemmet, hvor du skal være tilgængelig for personalet.

Vi søger dig, som:
 • Brænder for at arbejde med og gøre en forskel for mennesker, der har det svært.
 • Har lyst til at hjælpe sårbare borgere.
 • Trives med skiftarbejde.
 • Har god dømmekraft og kan handle i pressede situationer.
 • Er stabil og ser dig selv i stillingen på længere sigt.
 • Er struktureret, ansvarsfuld, moden og robust.
 • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.
 • Har gode tekniske færdigheder.
 • Har en sundhedsfaglig-, pædagogisk- eller socialfaglig baggrund og uddannelse.
 • Er dobbeltsproget dansk/grønlandsk. Det er en fordel hvis du i tillæg behersker øst-grønlandsk.
 • Er bosiddende i Nuuk.

Vi kan tilbyde dig:
 • Meningsfuldt og givende, hvor du gør en mærkbar forskel for dine medmennesker.
 • En stilling med stort ansvar.
 • Et team af engagerede kollegaer.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Arbejdsforhold:
 • Stillingen er er års vikariat med mulighed for forlængelse.
 • Fuldtidsstilling (40 timer om ugen) med 3-holdsskift.
 • Stillingen ønskes besat pr. 1/7 2024 eller efter aftale.

Nærmere oplysninger:
For yderligere information om Tusaannga og stillingen kan du kontakte:
Mette Lange-Nielsen på +299 346023 eller på mail: mlan@nanoq.gl

 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia