sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

3 sundhedshjælpere

Kommune Kujalleq

Narsaq
Ikkunneqarpoq: 30-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-02-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84472717
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Socialvæsen, Sundhed

Alderdomshjemmet Luuvikasik Narsaq søger 3 Sundhedshjælper.

GENOPSLAG


Med tiltrædelse 01. marts 2023 eller efter nærmere aftale.


Alderdomshjemmet blev indviet i 1971, og i 1980 blev en plejeafdeling tilbygget. Således er der en adskilt afdeling, hvor der er plads til 14 beboere, alderdomshjemmet "Luuvikasik" har 28 beboere, hvor et rum bruges som hvileværelse.


Personalet er følgende: En sundhedsassistent, en sundhedsmedhjælper, en sundheds- og socialhjælper, køkkenpersonale, en pedel, en chauffør, vaskeripersonale og medhjælpere.


Vores forventninger til dig:

 • Uddannet sundhedshjælper
 • Lyst og interesse for ældreområdet
 • Ansvarsbevidst
 • Kan deltage i alle vagter og arbejde i weekender
 • Gode tværfaglige samarbejdsevner
 • Fleksibilitet og godt humør
 • Være med til at skabe et godt miljø for beboerne og et godt kollegialt samarbejdet
 • Omstillingsparat


Vi tilbyder:

 • Introduktion
 • En god arbejdsplads, hvor førsteprioriteten er, at beboerne skal leve trygt og sundt
 • En god arbejdsplads, hvor personalet arbejder under fællesansvar
 • En varieret arbejdsplads, som er lyst, med god plads og åbne bygninger
 • En arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for, at få indflydelse i omgivelserne
 • Ugentlig arbejdstid er 40 timer, men der arbejdes med skiftehold på arbejdspladsen (Dag / Nat)
 • Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomster.
 • Tværfaglighed og nok at se til, sammen med beboere og gode kollegaer.

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest.

I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en straffeattest.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet. Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest.


Ansættelse og aflønning vil ske i overensstemmelse med gældende overenskomst.


Der vil kunne stilles personalebolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til gældende regler.


For yderligere oplysninger kontakt ”Luuvikasik”, Avijaaja Rothaús Olesen, tlf. 38 15 16 eller mail: avol@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i pdf-form. Skal være kommunen i hænde senest den 05. februar 2022 via vores hjemmeside.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


"Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette blev indført i nytår 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia