sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

2 Psykologer til Familiecenter Qaqortoq

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 23-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82293970
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Socialvæsen, Sundhed

En psykologfaglig oplevelse for livet tilbydes!

 

Er du passioneret omkring børn-, unge- og familieområdet? Ønsker du at bringe dine psykologfaglige kernekompetencer i spil, hvor fokus er på faglig kvalitet, frem for teknokratisk mål- og resultatstyring? Og kan du forestille dig at kombinere en simpel livsstil med personlig og faglig udvikling midt i et arktisk eventyr? Så skal du læse med her:

 

Familiecentret Qaqortoq søger to psykologer pr. 01.09.21 eller snarest derefter.

 

Om Familiecentret Qaqortoq

Familiecentret består af i alt tre familiehuse fordelt i byerne Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq, et værested for børn og unge samt et behandlingshjem for unge og sårbare gravide/småbørnsfamilier.

 

Familiecentret tilbyder dagbehandling samt forebyggende indsatser til børn, unge og deres familier under Socialforvaltningen, Kujalleq kommune. Behandlingen er tilrettelagt ud fra en systemisk, ressource- og helhedsorienteret tilgang, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte families behov. Behandlingstilbuddet i Familiecentret består af: Terapeutiske forløb, psykologiske undersøgelser, kriseintervention, familiebehandling, praktisk pædagogisk vejledning og støtte, undervisningsforløb og forældrekurser, åben rådgivning samt supervision af plejeforældre. Familiecentret varetager desuden Sydgrønlands psykosociale kriseberedskab.

 

Personalesammensætningen i Familiecentret er tværfaglig og består af en leder, psykologer (i alt 4 stillinger som alle er placeret i Familiehuset Qaqortoq), en psykoterapeut, familievejledere, ungerådgivere og tidlig indsats-medarbejdere. Familiecentret samarbejder tæt med politiet, sundheds- og skolevæsenet. Desuden pågår et samarbejde SDU Videnscenter for Psykotraumatologi omkring validering af test til udredning af traumer hos børn og unge: https://www.sdu.dk/da/forskning/videnscenter_for_psykotraumatologi/nyheder/maaleredskaber+til+udredning+-+nu+paa+groenlandsk

 

For yderligere oplysninger om Familiecentret: https://www.kujalleq.gl/emner/borger/familie_og_boern/familiecenteret?sc_lang=da

 

Vi kan tilbyde:

 • et meningsfuldt og spændende tværfagligt arbejdsfelt, hvor der er rig mulighed for og tid til at gøre brug af psykologfaglige kernekompetencer
 • varierede arbejdsopgaver i form af både planlagte og mere akutte (for eksempel krisehjælp, som kan indebære rejseaktivitet til andre byer og bygder)
 • fleksibel arbejdstilrettelæggelse
 • et arbejdsmiljø kendetegnet ved omsorg, kreativitet, humor og idéudvikling
 • gode muligheder for psykologfaglig udvikling, herunder kursusdeltagelse samt intern og ekstern supervision (blandt andet til brug ved autorisation)
 • mulighed for fordybelse og tilegnelse af viden inden for børn, unge og familieområdet samt udredning og behandling af traumer
 • fri bohaveflytning og tiltrædelsesrejse samt personalebolig (jf. de til enhver tid gældende regler)
 • en børnevenlig og familieorienteret by med begrænset trafik og farverige træhuse, flere daginstitutioner og lokal skole samt et rigt forenings- og fritidsliv
 • bekendtskab med sydgrønlandsk kultur, som blandt andet er kendt for at udpræget gæstfrihed, og masser af muligheder for sejlads, jagt og fiskeri, vandring og klatring
 • fantastiske naturoplevelser i form af fjelde og fjorde, gletsjere, varme kilder, gigantiske isbjerge, hvaler og nordlys m.m.

 

Vi lægger vægt på, at du:

 • er uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych.
 • har interesse for og erfaring med børne- og familieområdet
 • er imødekommende og evner at skabe en tryg og tillidsfuld kontakt til såvel børn som unge og voksne
 • er helheds- og udviklingsorienteret samt ressourcefokuseret
 • kan agere selvstændigt, men samtidig formår at indgå i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • er nysgerrig og opsøgende i forhold til at stifte bekendtskab med en ny og anderledes kultur

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børne- og straffeattest. Løn- og ansættelsesvilkår sker som udgangspunkt i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Dansk Psykologforening.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales et depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i kommunens ejendomme. Såfremt permanent personalebolig ikke umiddelbart ved tiltrædelse kan stilles til rådighed, vil der for medarbejdere med ret til tjenestebolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig. Der kan forventes lang ventetid.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, anbefalinger mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside (alternativt job@kujalleq.gl ) senest mandag den 02.08.21 kl. 8.00 (dansk tid). Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 05.08.21/06.08.21 via Skype Business.

 

Vil du vide mere?

Yderligere information om stillingen kan fås ved:

 • Fungerende leder Sofie Hoffmeyer, mail soho@kujalleq.gl, tlf.nr. +299 64 54 22.
 • Psykolog Henriette Norman Hansen, mail henh@kujalleq.gl, tlf.nr. +299 64 54 24.

 

Husk, når klokken er 12.00 i Danmark, er den 08.00 i Grønland.

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl  

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat