sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Timimik sungiusaasoq Pillorissaasut timimillu sungiusaasut suleqatigiinnut meeqqanut tunngasuni / Fysioterapeut til terapeutteamet med virke inden for børneområdet

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 19-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-10-2023
Suliffissamut ID normut: 331578390
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Fysioterapeut
Ilinniagaq: Fysioterapeut
Misilittakkat - Annertunerusumik: Fysioterapi, børn, Samarbejde, Handicapidræt
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Fysioterapeut til terapeutteamet med virke inden for børneområdet pr. 1.12.2023 eller snarest derefter.

 

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret fysioterapeut til en fast stilling i Terapeutteamet under forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked med tiltrædelse 1.12.23 eller snarest derefter.

 

Vi er et team med 10 terapeuter, herunder 5 fysioterapeuter, 4 ergoterapeuter samt en ledende terapeut.
Du vil, sammen med en ergoterapeut, samarbejde om børneområdet. Terapeutteamet er inddelt i fire hovedområder og et specialområde: Børneområdet, Voksenområdet, Rehabiliteringsområdet og Handicap & socialpsykiatriområdet samt en specialeansvarlig terapeut med velfærdsteknologiske opgaver.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling (40 timer) med fælleskontor i Nuuk, hvor din dagligdag vil udgå fra. Der vil være rejseaktivitet til de øvrige byer og bygder i kommunen.

 

Terapeutteamet medvirker til, at borgere i alle aldre med fysiske, kognitive og/eller psykiatriske udfordringer opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen. Det gør vi bla. med træning i dagligdags færdigheder gennem meningsfulde aktiviteter. Vedligeholdende træning enten individuelt eller på hold. Vurdering, bevilling og udlevering af store og små hjælpemidler der skal øge borgernes selvstændighed, tilgængelighed og deltagelse i eget liv.

 

Vi står foran en nystartet udviklingsproces, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab er kendetegnene for udviklingen af vores kerneopgave: At understøtte borgerne på vejen mod en større selvstændighed og øget livskvalitet. Har du lyst til, i et tæt tværfagligt samarbejde, at være med til at udvikle og præge børneområdet i Sermersooq Kommune så er det dig vi søger!

 

 

Fysioterapeutens opgaver:

· Medvirke til at børn med fysiske og /eller kognitive funktionsnedsættelser udnytter deres ressourcer og lever et så aktivt liv som muligt.

· Undersøgelse, planlægning samt varetagelse af træning i samarbejde med ergoterapeuten og øvrige samarbejdspartnere med børn/unge med mange forskellige diagnoser fx. CP og autisme.

· Vejledning af forældre og støttepersoner m.fl. i forhold til barnets udvikling.

· Indgå i et tæt samarbejde med ergoterapeuten, forældre og støttepersoner.

· Vurdering, sagsbehandling og udlån af hjælpemidler til målgruppen.

· Arbejdsopgaverne tager afsæt i gældende kvalitetsstandarder på området, der er defineret ud fra grønlandsk lovgivning.

· Deltage i terapeutteamets fællesopgaver omkring hjælpemidler og træning til kommunens øvrige borgere.

 

 

Vi har brug for en person, der:

· Er uddannet fysioterapeut

· Gerne have erfaring indenfor handicap- og børneområdet

· Er idérig, handlingsorienteret og faglig velfunderet

· Er selvstændig og kan prioritere i arbejdsopgaver

· Kan bevare overblikket i en travl hverdag

· Er fleksibel og omstillingsparat

· Har erfaring med tværfagligt samarbejde

· Dobbeltsproget dansk/grønlandsk er en fordel, men ikke et krav.

 

 

Vi kan tilbyde:

· God introduktion

· En spændende arbejdsplads hvor du har stor indflydelse.

· Faglig sparring i et godt og velfungerende terapeutteam

· Spændende og alsidige arbejdsopgaver

· Gode og engagerede kolleger

 

Vi tror på, at faglighed, forskellighed og fællesskab er nøglen til at lykkes med at løfte praksis på den lange bane. Derfor er vi godt i gang med at starte nye initiativer op, der skal bringe os tættere sammen om opgaverne. Vi er af den overbevisning, at vi sammen kan blive dygtigere, når vi har modet til at tale om og lære af vore fejl!

 

 

Yderligere oplysninger:

Har du yderligere spørgsmål til stillingen kontakt da venligst Heidi Paneeraq Møller på tlf. nr.: +299 36 73 68 / 274985, eller på e-mail hepm@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Fysioterapeuten er lønnet efter overenskomsten mellem Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut/Fysioterapeuter i Grønland og Grønlands landsstyre.

 

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 850-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2023

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia