sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Sundhedsassistent Puilasunnguit Paamiut-nut / Sundhedsassistent til Puilasunnguit

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 08-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-09-2023
Suliffissamut ID normut: 331577787
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed, Andet
Atorfiup taaguutaa: Sundhedsassistent
Ilinniagaq: Sundhedsassistent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ældrepleje, Demens, Samarbejde, Ældreområdet
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Utoqqaat illuat Puilasunnguit i Paamiut søger sundhedsassistent til demens afdeling med tiltrædelse 1. Oktober. 2023 eller efter aftale.

 

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Og er du en energisk og positiv person, der formår, at omsætte egne kompetence, hvor den ældre modtager en god omsorg og pleje, Og kan du også se dig i rollen som underviser/supervisor overfor gruppen af ufaglærte, så er der rig mulighed for dette som sundhedsassistent ved Puilasunnguit i Paamiut.

 

 

Om Puilasunnguit

Puilasunnguit er et plejehjem med plads til 22 beboere og til dagligt er der mulighed for at komme til aktivitetscenter for beboer og borger fra byen.

 

Personalesammensætningen består af Leder, Souschef, 1 Administrationsmedarbejder, 2 Teamkoordinator, 7 sundhedshjælper/sosu-hjælper, et antal ufaglærte i plejen, 2 aktivitetscenter medarbejder, 1 køkkenleder, 3 køkkenmedhjælper, 1 pedel, 1 pedel medhjælper, 1 oldfrue, 4 rengøringsassistent. Målet er at der bliver ansat flere faglærte i plejen.

 

Stillingen refererer til lederen af stedet.

 

 

Stillingens indhold:

Vi søger en sundhedsassistent til at indgå i arbejdet sammen med de ældre beboere, hvor niveauet for god og omsorgsfuld pleje, samt forsat udvikling af plejen er absolut prioriteret.

 

Vi er inde i en udviklingsproces, hvor vi ønsker at fokusere på kompetenceudvikling, arbejdsglæde, stabilitet og sammenhold, da vi mener, at dette har en direkte effekt på beboernes trivsel. Vi ønsker derfor, at arbejdet foregår i et tæt tværfagligt, nyskabende og udviklende miljø til gavn for beboerne.

 

Vi forventer at du sammen med lederen og stedfortræderen deltager i opgaven med at udvikle det ufaglærte personale, således at en effekt heraf kan spores i beboernes trivsel.

 

 

Vores forventninger til dig er:

· At du er uddannet sundhedsassistent

· At du er faglig velfunderet og kritisk i dit valg af handlinger

· At du har lyst og interesse for at arbejde indenfor ældreområdet

· At du er dobbeltsproget

· At du kan arbejde hver 2 weekend, samt have vagt fra hjemmet.

· At du har veludviklede tværfaglige samarbejdsevner

· At du vil medvirke til udvikling og dokumentation af plejen

· At du vil deltage i undervisning, være praktik vejleder for elever og studerende

· At du vil medvirke til at skabe et positivt, kreativt, inspirerende og udviklende miljø

· Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

· Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

· Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

· Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

· Evner at arbejde fokuseret og struktureret i hektisk hverdag

· Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

· Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

· Er god til at samarbejde bredt

 

 

Vi tilbyder:

· En stilling med stor mulighed for selv at påvirke indholdet

· God Introduktion

· Mulighed for personlig og faglig udvikling

· Et udfordrende arbejde der foregår i samspil med gode kollegaer

· Tværfaglighed

 

Arbejdstiden er 40 timer. Alt afhængig af driften på stedet, vil der formentlig være vagt fra hjemmet.

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås hos leder, Tanja Møller tlf. +299 36 76 66 eller e-mail: tjml@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre PPK, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 779-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 29. september 2023

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia