sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Angarlarsimaffik Ajaut perorsaasussarsiorpoq.

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 24-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-07-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83757252
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Angerlarsimaffik Aja søger en pædagog
Har du lyst til at være pædagog på Aja - og har du relevant erfaring. Så er du måske vores nye pædagog?
Dine arbejdsopgaver vil være:
Arbejdet består i at skabe en struktureret hverdag med mening i.
Pædagogisk rollemodel
Der arbejdes i skiftende vagter.
Der skal påregnes flere koloni- og projektture om året.

Vi forventer at du har størstedelen af følgende kvalifikationer og kompetencer:
Faglige kvalifikationer
Relevant uddannelse
Gerne døgninstitutionserfaring og/eller erfaring inden for psykiatri

Personlige kompetencer
Positiv energi
Fordel at være dobbeltsproget
Selvindsigt
Fleksibel
Robust
At du loyalt vil videreføre arbejdet efter vores valgte metode og praksis

Om os:
Vi er en døgninstitution under Grønlands selvstyre for unge fra 14-20 år - med en skrøbelig psyke betinget af grov svigt i barndommen - og er organisatorisk placeret under døgninstitutionsafdelingen i socialstyrelsen.
Vi har 3 afdelinger med i alt 13 beboere og 21 fastansatte.
Pædagogen referer til afdelingsleder.

Vi tilbyder:
En erfaren ledergruppe
Deling af viden og opgaver
Empowerment
Rummelighed og personalepleje
Høj faglighed
Vi er ikke perfekte – vi dyrker refleksionen

Yderligere informationer:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Forstander Fie Hansen på mail aaja@nanoq.gl eller telefon +299 326660. Husk tidsforskel på 4 timer hvis du ringer fra Danmark.
Ansøgere skal aflevere straffeattest og der vil blive indhentet børneattest.
Tiltrædelse efter nærmere aftale
 

(OBS. Lønramme udfyldes med hjælp fra Overenskomstkontoret: isuma@nanoq.gl )


Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på (INDSÆT TAL) årligt og (INDSÆT TAL) i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia