sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Viceskoleinspektør til Narsaq Skole

Kommune Kujalleq

Narsaq
Ikkunneqarpoq: 16-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 09-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81725522
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Undervisning og pædagogik

Viceskoleinspektør til Narsap atuarfia

 

Viceskoleinspektørstillingen opslås til besættelse pr. 01. april 2021 eller nærmere aftale:

 

Kommune Kujalleq, personalet på Narsap Atuarfia, elever og ikke mindst forældre ønsker at få en målrettet og visionær vice skoleinspektør, der sammen med resten af ledelsen og skolens øvrige personale formår at løfte skolen og skabe fremgang pædagogisk og resultatmæssigt.

 

Information om Narsap Atuarfia

 • Der er 203 elever.
 • Der er en normering på 27 lærere. I alt 47 personale
 • Skolen er opdelt i 3 afdelinger.
 • Lærerne er gode til at samarbejde og tager godt imod nye kolleger.
 • Alle undervisningslokaler har Prowice
 • Alle elever samt lærere har iPads, som bruges til undervisning.
 • Lærerne bruger lærerintra godt, og forældreintra er indført.
 • Vi har bygdeskoler, fåreholder som har hjemmeundervisning som vi samarbejder med.
 • Vi har skoleudvikler, socialrådgiver, familieklasse samt mentor ordninger på skolen, for iPad undervisning og for innovation.

 

Vi ønsker en viceskoleinspektør, der får ansvarsområder i og har evnen:

 • til at lede, rådgive og vejlede lærerne og føre tilsyn
 • har en økonomisk forståelse og kan arbejde med store budgetter, har kenskab til kontering, attestering samt anvisning. Varetage indkøb af undervisningsmaterialer
 • Der følger op på målene og kan samarbejde både opad og nedad med respekt for de forskellige grupper i organisationen.
 • til at medlede skolepasning, rengøringspersonalet samt pedellerne
 • til lovgivning i den grønlandske folkeskole
 • til skemalægge (TEA) i tværs med TRIO programmet, kender til skemalægnings programmet samt tovholder for morgenvagter
 • I at bruge skoleintra
 • At varetage terminsprøver samt skriftlige prøver
 • Til at planlægge lejreskole
 • At være souschef under skoleinspektørens fravær

 

Kvalifikationer:

 • Du har en læreruddannelse
 • At du er god til at samarbejde, både med lærerne, øvrige medarbejdere og dine foresatte.
 • At du forstår din rolle som leder og ansvaret, der følger med.
 • At du vil medvirke til at udvikle en afdelingsopdelt skole både pædagogisk og organisatorisk
 • At du har erfaring med brug af edb (IT+iPad) – gerne i administrativ sammenhæng
 • At du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
 • At du er i stand til at modstå pres i dit daglige arbejde
 • At du er loyal over for dine arbejdsgivere
 • At du behersker grønlandsk og dansk godt, men det e r ikke noget krav

 

Vi tilbyder:

 • Leder udviklingsforløb
 • Oplæring
 • Faglig sparring
 • Dygtige kollegaer
 • Et stærkt ledelsesteam

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Hvis du mener du kan indfri disse udfordringer, skal du skrive din ansøgning.

 

Skoleinspektørens nærmeste foresatte er Kommune Kujalleq’s forvaltningschef for skoler, - og daginstitutioner, der har placering i kommunens administration i Qaqortoq.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Kommune Kujalleq.

 

Ansættelsesvilkår:

For ansættelsesforholdet gælder Hovedaftale af 28.10. 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilin-niartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, Overenskomst af 28. juni 2019 mellem Naalakkersuisut og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår.

 

Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår indebærer, at den ansatte og dennes familie efter hver 12 måneders ansættelse ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædel-sesbeløb på 18.000 kr. pr. ansættelsesår i 1991-niveau, som indsættes i en lukket konto. Fratrædel-sesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

 

Der vil blive stillet en bolig til rådighed, der betales efter gældende regler. Der kan dog være vente-tid på boligen. I tilfælde af ventetid, vil kommunen stille vakantindkvartering til rådighed, hvoraf der betales skat efter gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til ledende skoleinspektør Bettina A. Hansen på telefon direkte +299 38 16 02 eller på mail: beah@kujalleq.gl  

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 09. marts 2021 eller sendes til:

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia