sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq

Koordinator

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 14-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-10-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85076646
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Socialvæsen, Sundhed, Undervisning og pædagogik
Attaveqarfissamut paasissutissat

Kommune Kujalleq

 
Oqarasuaat

Koordinator til styrkelse af Tidlig Indsats i socialforvaltning under familiecentret


Kommune Kujalleq søger en koordinator med kendskab til og erfaring med tidlig indsatsområdet til styrkelse af koordinering af tværfagligt samarbejde og udvikling af programmet Tidlig Indsats for kommende og nybagte forældre. Tiltrædelsesdato 01. november 2023 eller efter aftale.


Arbejdstiden er 40 timer om ugen.


Om stillingen

Du vil være koordinator og daglig ansvar for at koordinering og udvikling af programmet Tidlig Indsats for kommende og nybagte forældre. Kommune Kujalleq ønsker at udvide samt styrke Tidlig indsatsområdet i de 3 byer; Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq, lokal forankring og mere ensartet arbejdsgang samt mere ens tilbud til sårbare gravide og familier i kommunen.

Den løbende koordinering af Tidlig Indsats involverer bl.a. koordinering af tværfagligt samarbejde lokalt i samtlige byer, hvor koordinatoren skal sikre, at forskellige aktører lever op til de opstillede mål for målgruppen af sårbare gravide og familier, der er en del af Tidlig indsatsen. Herunder skal koordinatoren med sin faglige viden medvirke til, at sårbare familier sikres den bedste start på familielivet.


Koordineringen af det tværfaglige arbejde involverer planlægning og facilitering af møder og workshops samt vidensdeling og løbende udvikling af de tværfaglige samarbejdsfora. Koordinatoren skal bl.a. indgå i og være med til at udvikle eksterne såvel som interne samarbejdspartnere for at sikre en bedre koordinering af tværfaglige indsatser for målgruppen – både på regionalt og lokalt.


Koordinatoren er i samarbejde med den behandlingsleder og ansvarlig for familiecenter, at Tidlig Indsats programmet implementeres inden for den politiske og økonomiske ramme, der er afsat til indsatsen, og at programmet lever op til de faglige krav, der er opstillet. Særligt skal koordinatoren med sin faglige viden om familiedannelse sikre, at alle aktører samarbejder om, at alle nye familier får en god start på livet.


Konkrete opgaver:

• Udarbejde arbejdsgange således de politiske målsætninger opnås og efterleves på en god måde og hensigtsmæssige måde, der optimerer arbejdet med Tidlig indsatsområdet.

• Opkvalificering af lokale medarbejdere med fokus på at udbrede viden om vigtigheden af den tidlige og opsporende indsats samt fokus på inddragelse og input til udviklingsarbejdet.

• Løbende koordinering og implementering af Tidlig indsatsen.

• Koordinering af tværfagligt samarbejde, herunder samarbejde med tværfaglige aktører inden for Tidlig Indsats.

• Udarbejdelse af skriftligt materiale såsom tilpasning/opfølgning af projektbeskrivelsen, notater og rapporter i samarbejde med behandlingsleder og centerleder.

• Udvikling af nye tiltag inden for området.

• Planlægning og facilitering af møder, workshops mv.


Vi søger en medarbejder, der

• Det er en fordel hvis du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse sygeplejerske, sundhedsplejerske, socialrådgiver, pædagog med overbygning eller lignende

• Godt kendskab til MANU og Tidlig Indsats

• Har erfaring med projektarbejde

• Er engageret, fokuseret og systematisk i forhold til opgaver forbundet med udvikling, implementering, monitorering og evaluering

• Er struktureret og resultatorienteret

• Er fleksibel og opsøgende i opgaveløsningen

• Er stærk i kommunikation både skriftligt og mundtligt

• Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser

• Er villig til rejseaktivitet

• Gerne dobbeltsproget grønlandsk og dansk


Vi tilbyder:

• Et spændende, udfordrende arbejde, hvor meget skal udvikles.

• Arbejdsplads med gode fysiskrammer og gode vilkår.

• Dygtige og engageret kolleger.

• Supervision.

• Kompetenceudvikling


Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Yderligere informationer

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte familiecenter leder Jakob Noahsen på jano@kujalleq.gl eller behandlingsleder Najanguak Knudsen på nakn@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i PDF-form. Skal være kommunen i hænde senest den 08. oktober 2023 via vores hjemmeside.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


”Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen”


Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat