sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Qeqertarsuaq søger en Centerleder til Majoriaq

Kommune Qeqertalik

Qeqertarsuaq
Ikkunneqarpoq: 23-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81750856
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Kommune Qeqertalik Inoqarfik i Qeqertarsuaq søger vi en Centerleder til Majoriaq  

 

Kommune Qeqertalik søger dygtig og hengiven centerleder til ansættelse i Majoriaq Qeqertarsuaq per. 01.04.2021 eller efter nærmere aftale. 

 

Majoriaq varetager en række uddannelsesmæssige, vejledende, formidlende og registrerende opgaver for kommunen, brancheskoler og Grønlands Selvstyre, herunder iværksættelse, udvikling og drift af nye uddannelsesaktiviteter i tilknytning til uddannelses- og erhvervsintroduktion samt vejledning rettet mod personer, der ikke umiddelbart kan optages på en erhvervsuddannelse. 

 

Majoriaq skal ligeledes være rammen om kommunale kursus- og efteruddannelsesaktiviteter og dermed i indsatsen for borgernes udvikling. 

 

Der søges en person, der i samarbejde med Kommune Qeqertalik, erhvervslivet, brancheskolerne og Selvstyret vil stå i spidsen for Majoriaq i Qeqertarsuaq, der er fortsat er under udvikling. 

 

Stillingsindhold:  

Som afgørende forudsætninger forventer vi, at du, 

 

 • Har en teoretisk uddannelse. 
 • Er dobbeltsproget (da/gl) og har gode sprogkundskaber både i tale og skriftligt. 
 • Har erfaring fra en lignende stilling og har dermed ledelseserfaring. 
 • Er initiativrig og har lyst til at deltage i Majoriaqs udvikling. 
 • Virkelyst, overblik og gode samarbejdsevner. 
 • Kan anvende IT-værktøjer på brugerniveau. 
 • Ikke har problemer med alkohol og euforiserende stoffer. 

 

Vi lægger desuden vægt på:  

 • Stabil, kvalitetsbevidst og sans for deltaljer 
 • Kan håndtere mange bolde uden at stresse 
 • Kommunikerer klart og tydelig såvel skriftlig som mundtligt 
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret 
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling 
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag 
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft 
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning 
 • Er god til at samarbejde bredt 

 

 

Vi tilbyder:  

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. 

 

Løn og ansættelsesvilkår:  

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Straffeattest afleveres af ansøger, og ansættelsesmyndigheden indhenter børneattest med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere børneattesten hos Rigspolitiet.

Ansættelse vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Yderligere oplysninger 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Inoqarfik leder Ajana Abelsen tlf. 38 71 91 eller e-mail ajab@qeqertalik.gl

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. sendes via Kommune Qeqertaliks hjemmeside www.qeqertalik.gl.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia