sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Atuarfinnut siunnersortimik pisortaq Ilinniusiorfimmi

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 13-05-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-05-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-73345165
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent for læremiddelproduktion med funktion som team/afdelingsleder
I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som skolekonsulent med særlige kompetencer og interesse for udgivelse af læremidler og personaleledelse ledig til besættelse snarest eller efter aftale. Skolekonsulenten vil være daglig leder af Ilinniusiorfik undervisningsmiddelforlag.
Stillingen er placeret i Ilinniusiorfik undervisningsmiddelforlag i Afdelingen for Administration og Formidling og refererer til afdelingschefen for Administration og Formidling.
Ilinniusiorfik er under forandring med udvikling af bl.a. ny forlagsstrategi med fokus på faget grønlandsk og digitale materialer, nye arbejdsmåder og samarbejdsrelationer. Vi søger derfor en kollega, der har mod på at udvikle og lede forlaget gennem en større forandringsproces.
Skolekonsulentens arbejdsopgaver vil omfatte:

 • At lede og fordele arbejdet i redaktionen med versioneringer og nyudvikling af materialer til folkeskolen i analog og digital form
 • At videreudvikle og implementere ny forlagsstrategi
 • At udarbejde og styre produktionsplan og budget
 • At sikre og koordinere samarbejde mellem Ilinniusiorfik og Uddannelsesstyrelsens øvrige afdelinger
 • At sikre samarbejde med eksterne partnere i hele produktionsprocessen
 • At sikre kvalitet i udgivelser og overholdelse af lovgivning på området
 • At medvirke ved implementering af IT-strategi for folkeskolen
 • At medvirke ved udarbejdelse af notater, svar, redegørelser og promovering
 • Deltage i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige skolekonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere.
   
  Om dig
  Den ideelle ansøger:
 • Har relevant uddannelse og gerne en lederuddannelse
 • Har erfaring med undervisning i Folkeskolen og produktion af læremidler
 • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland, kultur og samfund
 • Er fortrolig med forskellige IT-systemer og projektledelse
 • Er velorienteret om forskellige nye tendenser inden for pædagogik, undervisning og læremidler
 • Er velformuleret i skrift og tale, gerne på både grønlandsk og dansk
 • Er struktureret, ansvarsbevidst og resultatorienteret
 • Er initiativrig og kan have mange bolde i luften

 
Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler.  Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.
Løn - og ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er indplaceret til Løntrin 39. Lønnen (efter indb. af pension) udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. ca. 38.770 pr. md. og årligt ca. kr. 465.000.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Ansøgning
Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link.
Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til
Afdelingschef
Lone Hindby
lohi@nanoq.gl
+299 346273
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl  under Job.
 


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia