sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Atuarfinnut siunnersortitut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 13-05-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-05-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-73345164
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som skolekonsulent med særlig kompetence og interesse for undervisningsmidler og nye teknologier ledig til besættelse snarest eller efter aftale. Stillingen er tre-årig med mulighed for forlængelse. Stillingen er placeret i Afdelingen for Administration og Formidling og refererer til teamlederen i formidlingsafdelingen. Formidlingsafdelingen er under forandring med udvikling af bl.a. nye måder at inspirere og sprede viden på samt opbygning af ny samling indenfor moderne teknologi. Vi søger derfor en kollega, der er kreativ og med lyst til at udbrede kendskab til bl.a. kodning og brug af iPads samt andre nye undervisningsegnede teknologier. Skolekonsulentens arbejdsopgaver vil omfatte: • Informere, inspirere og vejlede lærere og skoler om undervisning og materialebrug • Udarbejde undervisningsforløb, emnelister, videospots og opslag til Facebook og hjemmeside • Afholde workshops • Medvirke til udarbejdelse af uv-materialer • Medvirke ved materialevurdering og vedligeholdelse af udlånssamlingerne • Servicering og vejledning af lånere • Registrering af materialer og lånere • Deltage i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige skolekonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere. Om dig Den ideelle ansøger: • Har læreruddannelse og gerne en videreuddannelse • Har erfaring med undervisning i Folkeskolen • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland, kultur og samfund • Er fortrolig med anvendelse af digitale hjælpemidler i forskellige sammenhænge • Er velorienteret om forskellige nye tendenser inden for pædagogik og undervisning • Er velformuleret i skrift og tale, gerne på både grønlandsk og dansk • Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret • Er initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner • Er kreativ og nytænkende Om Uddannelsesstyrelsen Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau. Løn - og ansættelsesvilkår Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er indplaceret til Løntrin 39. Lønnen (efter indb. af pension) udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. ca. 38.770 pr. md. og årligt ca. kr. 465.000. Bolig Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Ansøgning Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link. Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019 Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til Afdelingschef Lone Hindby lohi@nanoq.gl +299 346273 Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl under Job.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia