sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Controller til Teknikimik Ilinniarfik, Tech College Greenland

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 19-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81739760
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Teknikimik Ilinniarfik, Tech College Greenland søger en controller til spændende og alsidig økonomistilling. Stillingen er placeret i Sisimiut.

Teknikimik Ilinniar?k (KTI) er en underliggende enhed under Grønlands Selvstyre, der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt gymnasiale uddannelser som GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse.
Samtidigt indgår KTI i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Arctic – DTU Sisimiut vedrørende drift af DTUs ingeniøruddannelser i Sisimiut.

KTI er i en spændende udvikling med vækst i aktiviteter bl.a. flere kompetencegivende kurser inden for forskellige uddannelsesområder.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger med beliggenhed i Sisimiut.
Du referer til KTIs forstander og dine nærmeste samarbejdspartnere vil blive KTI’s administration og øvrige afdelinger, der er placeret både i Nuuk og Sisimiut, Arctic DTU samt Grønlands Selvstyre.

De væsentligste arbejdsopgaver:

 • Bidrage til budgetlægning, løbende budgetkontrol og opfølgning i samarbejde med KTIs ledelse.
 • Samarbejde med KTIs ledelse om udarbejdelse af budgetbidrag til finanslovsforslag.
 • Samarbejde med ekstern revisor vedr. materiale til Selvstyret bl.a. aktivitetsregnskaber til Departementet.
 • Betjening og udarbejde intern regnskab til KTIs bestyrelse.
 • Optimere og koordinere regnskabsmæssige processer.
 • Ad-hoc opgaver.

Faglige kompetencer
Vi vægter:
 • Erfaring fra lignende stillinger eller arbejdsopgaver. Gerne fra uddannelsesområdet, men ingen betingelse.
 • Relevant videregående uddannelse inden for økonomi fx AU Økonomi & Ressourcestyring, Financial Controller eller en regnskabsfaglig bachelor uddannelse.
 • At du har kendskab til diverse ERP systemer fx Prisme, XAL, IRIS, samt Selvstyrets ledelsesinformationsystem. Særligt vigtigt, at du er fortrolig med Office Pakken (365) og er vant til at arbejde med pivot-tabeller.
 • Kan kommunikere regnskab og tal til ikke fagpersoner.
 • At du gerne behersker grønlandsk og dansk i skrift og tale, men ingen betingelse.
Personlige kompetencer
KTI Sisimiut søger en controller, der er interesseret i et teambaseret arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på kompetencer, evner og vilje til samarbejde.

Her ud over søger vi af personlige kompetencer som, at du:
 • arbejder selvstændigt og nøjagtigt.
 • kan arbejde i overensstemmelse med regler og systemer.
 • kan omstille dig fra opgave til opgave.
 • har let ved at engagere dig.
 • kan lide at videndele og vejlede.
Vi tilbyder
En arbejdsplads, hvor der er:
 • plads til humor og en uformel omgangstone.
 • dygtige og fagligt kvalificerede kolleger og medarbejdere.
 • spændende og udfordrende opgaver, hvor du i høj grad arbejder selvstændigt, planlægger og prioritere dine opgaver.
 • en arbejdsplads, der udvikler sig.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forstander Jokum Møller – jomo@kti.gl - +299 527188.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia