sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

GUX-Sisimiut ilinniarnertuunngorniartunut ilinniartitsisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 11-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81708632
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

GUX v./KTI søger undervisere
Grundet øget undervisningsaktivitet og kommende ledige stillinger søger vi undervisere til at dække flere fag indenfor GUX-fagrækken. Vi foretrækker fastansættelser, men har også mulighed for at tilbyde tidsbegrænsede ansættelser i et begrænset omfang.

GUX – Hvem er vi?
GUX Sisimiut er en del af uddannelsesorganisationen KTI, der omfatter gymnasiet GUX, Råstofsskole, Jern- og Metalskole, Bygge- og Anlægsskole, Sprogcenter og DTU Artek. Miljøet på GUX Sisimiut er derfor præget af en såvel faglig som menneskelig diversitet, både blandt elever og undervisere, hvilket skaber et inspirerende læringsmiljø.

eGUX og fjernundervisning.
GUX Sisimiut udbyder også fjernundervisning. Fjernundervisning er derfor en undervisningsform, der er aktuel for alle, der arbejder på GUX Sisimiut.
Se mere på www.eGUX.gl 

Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK)
NGK-studieretningen startede i august 2019 som et samarbejde mellem GUX Sisimiut, Miðnám á Kambsdali, Færøerne, Verzlunarskoli, Island samt Gribskov Gymnasium, Danmark. NGK-klassen roterer mellem de fire lande, og starter 3.g op i Sisimiut august 2021. Se mere på nordatlantisk.dk

GUX Sisimiut – mere end uddannelse
På GUX Sisimiut tilstræber vi i fællesskab at skabe dannelse og livslang læring gennem formelle og uformelle relationer, der løfter individuelt, socialt og samfundsmæssigt. 

Derfor er vores gymnasium kendetegnet ved:

 • Innovation og kollegialt samarbejde 
 • Andetsprogsdidaktik og faglig nysgerrighed
 • Rummelighed og omsorg.

Vi forventer: 
 • en relevant uddannelsesbaggrund
 • en underviser, der er fagligt velfunderet og didaktisk interesseret 
 • en underviser, der interesserer sig for undervisning og læring i en flerkulturel kontekst
 • en underviser, der kan se ud over eget klasserum.

Vi kan tilbyde:
 • et fleksibelt arbejdsmiljø
 • et dynamisk arbejdsmiljø med muligheder for at indgå i udviklingsprojekter 
 • et fagligt refleksivt arbejdsmiljø, hvor den pædagogisk-didaktiske samtale prioriteres højt. 

Endelig kan Sisimiut, som den andenstørste by i Grønland og med storslået natur i baghaven, tilbyde dig en fuldt ud moderne tilværelse, samt mulighed for at prøve kræfter med forskellige former for friluftsliv, fx fjeldvandring, hundeslæde, sejlads, jagt, ski, snescooterkørsel, etc.   

Ansættelsesplan forår 2021
 • Ansøgningsfrist d. 11/3-21
 • Udvælgelse af ansøgere i uge 12
 • Ansættelsessamtaler i uge 13-15
 • Besked om ansættelse løbende dog senest i uge 20
 • For ansøgere i Grønland laves særskilte aftaler.

Vi forholder os ret til løbende at behandle ansøgninger. Ansættelse sker fra 1. august 2021 eller efter nærmere aftale. 

Yderligere information 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Jesper Jensen på jeje@kti.gl eller rektor Poul V. B. Jensen poje@kti.gl tlf. +299 55 86 77 
Læs mere om de grønlandske gymnasier på www.iserasuaat.gl
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia