sullissivik.gl

173 suliffissaq illit ujaasininnut tulluartoq: 

Suliffissarsiuussisutut ujaasineq manna toqqoruk

Suliffissarsiuussisussamik atuinerni suliffissanut allagarsiussat, illit ujaasinernut tulluartut, ikkunneqaraangata e-mail ilinnut nassiunneqartassaaq – taamaalillutik tamatigut malinnaasssaatit.
Jobagent aqqa
Illit e-mail
20 
40 
100 
Siulia 
1 
2
3 
4 
5 
Tullia 
21 - 40 of 173
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Nutaanik pilersitsisinnaassuseqartumik pikkorissumillu peqqinnartunik nerisaqartarnissamik uk-kataqartumik Namminersorlutik Oqartussat kantiinaanut TAMU-mut sulisussarsiorpugut. Nutaaliullaqqissuuit suleqatigiinnilu peqataarusullutit, peqqinnissamik ...
Saqqummersinneqarpoq: 
11-04-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
24-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Akileraartarnermut AqutsisoqarfikAningaasaqarnerup isumalluutinillu aqutsinerup iluani ilinniartumik pissarsiorpoq.Ulloq 1. august 2019 aallartittussamik. Nuummi qullersaqarfitsinni ilinniarnermik sungiusasssaatit akileraaruseriffimmi aammalu naatser...
Saqqummersinneqarpoq: 
16-04-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
20-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Peqqinnartunik nerisassiornissat aqutsinerlu soqutigivigit iluatsitsilluarnermut peqataanissat kissaatigaajuk? Namminersorlutik Oqartussat kantiinaanut TAMU-mut pikkorissumik aqutsisus-sarsiorpugut. Peqqinnartunik nerisassiorusuppit aamma Namminersor...
Saqqummersinneqarpoq: 
16-04-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
26-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik upalungaarsimanermut suliassaqarfimmi AC-fuldmægtigimik/Siunnersortimik pissarsiorpoq. Suliassaqarfimmi annertuumik pingaarutilimmi atorfik pissanganartoq namminersornartorlu neqeroorutigaarput. Is...
Saqqummersinneqarpoq: 
16-04-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
22-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Ilulissat
KALAALLIT NUNAANNI PERORSAANERMIK ILINNIARFIK ILINNIARTITSISUMUT ERNINERMI TAARTAASUSSAMIK SULISUSSARSIORPOQUnamminarsinnaasunut isikkivinnullu nutaanut sapiissuseqarpit, taava atorfik pissangartoq ilinnut ilinniartitsisutut PI/SPS imi neqeroorutigaa...
Saqqummersinneqarpoq: 
25-04-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Inatsisilerinermut tunngatillugu malittarisassanut sulisitsisut sulinermillu inuussutissarsiuteqartut akornanni atuuttunut inatsisileritooqSulisoqarnermut Inatsisilerinermullu Allaffimmut inatsisilerituussarsiorpugut. Allaffik sulisoqarnermut inatsis...
Saqqummersinneqarpoq: 
29-04-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
23-05-2019
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Personalejurist Grønlands Selvstyre Vi søger en jurist til Kontoret for Personale og Jura. Kontoret består af 3 personalejurister og 7 personalekonsulenter. Kontoret er en del af Grønlands Selvstyres Personaleafdeling i Økonomi- og Personalestyrelsen...
Saqqummersinneqarpoq: 
30-04-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
22-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Nuna tamakkerlugui siuarsarnermik pilersiteqataarusuppit, aammalu Kalaallit Nunaata nunani tamalaani niuffaffinni nukittuutut inissisimanissaanik qulakkeerinneqataarusuppit? Immaqa akisussaaffimmut annertuumik tigusinissamut piareeqqavutit? Taava imm...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Aqutsinermik allattoqarfimmi pikkorissumik pimoorussisumillu aqutsisussarsiorpoqPeqqissaartoq, akiligassanik aqutsisinnaasoq, pisariaqarfiani kiffartuussisinnaasoq, ulapaarfimmi suliassanik ilisimaarinnissinnaa...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
20-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Sisimiut
Anlægsingeniør aamma mineingeniør Sisimiuni ilinniartitsisussanik Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Sisimiuniitooq faglærerimik pissarsiorpoq, taanna sanaartornerup iluani aamma qaarusummi suliassanut ilinniartitsisassaaq.Aatsitassalerinermik Ilinniar...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
01-08-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Piniarnermut aallaaniarnermullu immikkoortortaqarfik Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup, nunatsinni pisuussutit uumassusillit iluaqutiginiarneqarnerisa aqunneqarnerannik suliassaqarfiusup, ilagaa. Immikkoortortaqarfik ...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
22-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Naatsorsuuserinermut Immikkoortortaqarfia naatsorsuutitigut suliaqartarnernut ilisimasaqarluartumik aqutsinermut misilittagalimmik pissarsiorpoq Aningaasaqarnermut- aammalu Immikkut Naatsorsuuserivimmut Allaffim...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
23-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Narsaq
Nunalerinermik ilinniarfimmi ingerlatsinermi pisortaq ulloq 30. april 2019 Namminersorlutik Oqartussat Upernaviarsummi nunalerinermik ilinniarfik Ingerlatsinermi pisortassarsiorpoq.Atorfimmut qinnuteqartumik tulluuttumik atorfimmullu eqquuttunik pigi...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
22-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Narsaq
Inuili overassistent-imik sulisussarsiorpoq.Nunatsinni nerisassiornermik Ilinniarfik INUILI, Narsaq, sulisuusussamik overassistent-mik inuttassarsiorpoq.Suliassat:Taamatut atorfinittussap allaffimmi sulisuusut allat suleqatigalugit ilaatigut makkunin...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
22-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Narsaq
Upernaviarsummi Nunalerinermut Ilinniarfik savaateqarnermut nunalerinermullu tunngasumik stationsleder/skoleleder-imik pissarsiorpoqAtorfimmut qinnuteqartoq piukkunnartoq eqqortunillu piginnaasalik atorfinitsikkusunneqarpoq, ukioq ataaseq misilitseqq...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
22-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Nunatta Atuagaateqarfia sammisassaqartitsisarnermut aqutsisussarsiorpoq (Teamleder for Team Oplevelser) 1. juli 2019 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.Suliassavit pingaarnersarissavaat sammisassaqartitsisarnermut immikkoortortaqarf...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup immikkoortortaqarfianut pisortaqIlinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Ilinniartitaanermut immikkoortortaqarfimmut pisortassarsiorpoq....
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
01-06-2019
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu NKANalunaarsuisartussarssiorpoq - teknisk assistentimikNunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu nalunaarsuisartumik atorfinittussarsiorpoq aallartiffigalugu ulloq xx.xx20xx imaluunniit immikkut isumaqatigiis...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
01-06-2019
Grønlands Selvstyre
Sisimiut
Råstofskolen - Greenland School of Minerals & Petroleum Grønlands Selvstyre, Sisimiut Som underviser hos os interesserer du dig for voksne og unge mennesker og deres læring. Du er parat til at indgå i et samarbejde med både ledelse og lærerkollegaer,
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2019
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Departementet for Finanser søger dygtig og engageret afdelingsleder til Ledelsessekretariatet Grønlands Selvstyre Orden på tingene, styr på regningerne, service når det gælder, overblik når der er travlt, hjælp hvor det kræves og alt med et smil. Hvi...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2019
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
22-05-2019
20 
40 
100 
Siulia 
1 
2
3 
4 
5 
Tullia 
21 - 40 of 173
Jobagent-ernut nammineq toqqakkamik oqaasertanik ilanngussiit