sullissivik.gl

550 suliffissaq illit ujaasininnut tulluartoq: 

Suliffissarsiuussisutut ujaasineq manna toqqoruk

Suliffissarsiuussisussamik atuinerni suliffissanut allagarsiussat, illit ujaasinernut tulluartut, ikkunneqaraangata e-mail ilinnut nassiunneqartassaaq – taamaalillutik tamatigut malinnaasssaatit.
Jobagent aqqa
Illit e-mail
20 
40 
100 
Siulia 
1 
2 
3 
4 
5
Tullia 
401 - 500 of 550

Inussuk A/S
Pituffik, Space Base
På vegne af Inussuk A/S, som vedligeholder Pituffik Space Base, søger subkontraktør Vectrus Services en lærling indenfor elektronikfagteknikeruddannelsen Inussuk A/S Att. Lærlingevejleder Postboks 1 3970 Pituffik I alle tilfælde er det vigtigt, at du...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
01-06-2024

Inussuk A/S
Pituffik, Space Base
På vegne af Inussuk A/S, som vedligeholder Pituffik Space Base, søger subkontraktør Vectrus Services praktikant indenfor Arktisk Diplomingeniøruddannelsen Inussuk A/S Att. Lærlingevejleder Postboks 1 3970 Pituffik I alle tilfælde er det vigtigt, at d...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
01-06-2024
Grønlands Selvstyre
Sisimiut
Faglærer til VVS-området ved Teknikimik Ilinniarfik Tech College Greenland Er du en dygtig VVS-energimontør VVS-installatør, der er så god til sit fag, at du kan undervise i det på KTI-Bygge- og anlæg i Sisimiut? KTI har i de senere år været igennem...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Grønlands Selvstyre
Sisimiut
Tømrerfaglærer til Teknikimik Ilinniarfik Tech College Greenland Sisimiut Vi søger en faglærer til vores tømreruddannelse, der sætter en i ære i veludført håndværk og som ønsker at give sin faglige stolthed og ekspertise videre til unge og voksne. H...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Paamiut
Kommuneqarfik Sermersooq ilinniartitsisunik pikkorissumik pimoorussilluartumillu Atuarfik Tuiisami nukarlerni, akullernilu atuartitsisussanik, 1. aug 2024 atorfinittussanik pissarsiorpoq. Atuarfeqarfimmut anguniagassatut takorluukkat ilaat tassaappu...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Atuarfik Hans Lynge ilinniartitsisussarsiorpoq atuartitsissutini: Angajullerni: qallunaatut, sumiiffimmi qinigassat, matematik, pinngortitalerineq. Atuarfik Hans Lynge Nuummi Qinngutsinni inissisimavoq. Atuarfik pinngortitamik nuannersumik avatangii...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Kommuneqarfik Sermersooq, Sermiligaami Alivarpimmi ilinniartitsisunik tsisamanik pikkorissunik, piumassusilinnik, pamersaanermillu soqutiginnilluartunik pissarsiorpoq. Sermiligaami Alivarpi Tasiilap nunaqarfiinni kangisinnersaavoq 30-llu missaanik a...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Perorsaasutut atorfik aamma meeqqat inuunerissut pingaartippigit? Tamakkiisumik isiginnittariaaseqarpit aamma nammineq allalluunniit suliai arlallit tigummisinnaavigit sulilu qungujulallutit - taava immaqa ILLIT tassaavutit, Tasiilami Dr.Ingridip me...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Tasiilami najugaqatigiiffiit sundhedsassistentimik pissarsiorputInunnut innarluutilinnut tarnimikkullu nappaatilinnut immikkoortortaqarfik Tasiilami najugaqatigiiffinnut isumassuerusussusilimmik ilakkuminartumik sundhedsassistentimik pissarsiorpoq. ...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Utoqqarnut Sullissiveqarfik Ikorfartortimik Nuummi piaartumik isumaqatigiinnikkulluunniit sulilersinnaasumik sulisussarsiorpoq. Nuummi Utoqqarnut Sullissiveqarfik utoqqarnut aamma puiguttortunut namminneq angerlarsimaffimminni najugaqartunut, ikorfa...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Sisimiut
Er du en dygtig VVS-Energimontør VVS-installatør, der er så god til sit fag, at du kan undervise i det på KTI-Bygge- og anlæg i Sisimiut?Er du klar til nye udfordringer? Vil du undervise Grønlands kommende VVS-energimontører?Hvis du kan svare ja til...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Atuarfik Hans Lynge ataatsimik nukarlerni ilinniartitsisussarsiorpoq piffissami killilimmi atuartitsissutini: Kalaallisut, pinngortitalerineq, timersorneq silamiinnerlu, inuiaqatigiilerineq, upperisalerineq isumalioqqissaarnerlu. Atuarfik Hans Lynge...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Brænder du for at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og mental sundhed, og ønsker du at gøre en forskel for børn og deres familier i hele landet, så er Paarisa lige stedet for dig.I forebyggelsesafdelingen Paarisa i Socialstyrelsen arbejder vi...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
30-05-2024
Avannaata Kommunia
Uummannaq
Uummannami Ilaqutareeqarnermi Ingerlatsivimmi Meeqqanut Inuusuttunut Ilaqutariinnullu sullissisumik pissarsiorpoq Uummannami Ilaqutareeqarnermi Ingerlatsivimmi Meeqqanik ilaqutariinnillu sullissisutut atorfik 01. Juni 2024 inuttassarsiuuteqqinneqarp...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende døgninstitution med 5 afdelinger. 4 afdelinger med i alt 30 pladser og 1 værested til 15 brugere. Alle beboere har diagnosen skizofreni. Og har ca. 80 ansatte. Aaqa er en arbejdsplads i udvikling. Der er mulighe...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024
Avannaata Kommunia
Uummannaq
Uummannami Isumaginninnermut ingerlatsivimmi sullissisunut aqutsisutut atorfik 01. Juni 2024 inuttassarsiuuteqqinneqarpoq isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik. Uummannami Isumaginninnermut ingerlatsivimmi immikkoortortami aqutsisoq qan...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Tasiilami Dr. Ingrid-ip meeqqerivianut tullersortissarsiorneq Tullersortitut atorfik aamma meeqqat inuunerissut pingaartippigit? Tamakkiisumik isiginnittariaaseqarpit aamma nammineq allalluunniit suliai arlallit tigummisinnaavigit sulilu qungujulall...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Oqartussaqarfiup iluani meeqqat inuusuttullu pillugit sullissisutut atorfik ulloq naallugu atorviuvoq. Piffissaq suliffiusoq ataasinngornermiit tallimanngornermut (sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerinik 40-t). Sulinermi pingaarnertut suliass...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Inunnut innarluutilinnut aamma Tarnimikkut nappaatilinnut Immikkoortortaqarfik najugaqatigiiffik Aqqusinersuarmi aamma Blok 9-mi najugaqaqatigiiffimmi perorsaasumik suliaminut pikkorissumik pissarsiorpoq. Taakkununnga tunngasunik pingaartitsisuuit, ...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Illoqarfimmi inissisimaffiginnerpaami peqqissaasutut suliffissarsiorpit? Najugaqartut eqqarsaatigalugit sulerusussuseqarpit, suliatigut piukkunnarpit aamma sullisserusussuseqarpit? Taamaappat Utoqqaat Illuani suleqatitaarisinnaavatsigut. Utoqqaat Il...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Sisimiut
Er du en dygtig tømre- eller snedker, der er så god til dit fag, at du kan undervise unge og voksne i det på KTI-Bygge- og anlæg i Sisimiut?Vi søger en faglærer til vores tømreuddannelse, der sætter en i ære i veludført håndværk og som ønsker at giv...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Suliffeqarnermut Isumaginninnermullu Ingerlatsivimmi Innarluutilinnut aamma Tarnikkut nappaatilinnut immikkoortoqarfik Nuummi Oqilisaassisarfimmi peqqissaanermut ikiorti imaluunniit ikorfartortimik pissarsiorpoq. Oqilisaassisarfik innuttaasunut timi...
Saqqummersinneqarpoq: 
08-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024

Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq ilinniartitsisumik fagini tamaginni ilinniartitsissuujutigisussamik pissarsiorpoq. Ilinniartitsisutut meeqqat inuunerissut pingaartippigit? Tamakkiisumik isiginnittariaaseqarpit aamma nammineq allalluunniit "suliai arlallit" ...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024

Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Perorsaasoq soqutiginnittoq tunniusimasorlu Meeqqerivik Umiami sulilersinnaasoq pissarsiariumaneqarpoq. Meeqqanut ulluunerani paaqqinnittarfimmik ineriartortitseqataarusuppit ingerlatsinermik attassinermut ineriartortitsinermullu suleqataarusuppit ma...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024

Pisiffik A/S
Qaqortoq Jyskimi Pisiniarfimmi aqutsisoq Ulapinneq suliassarpassuillu ataatsikkut suliarinissaat nuannarigukkit aammalu niuertuulluarneq kiffartuussilluarnerlu pingaartikkukkit imaassinnaasoq tassaasutit amigaatigisarput. Pisiniarfimmi aqutsisutut pi...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024

Permagreen
Nuuk
Permagreen søger forstærkning - Vi søger erfarne tømrere til større opgave i Nuuk Permagreen søger op til 6 dygtige og erfarne tømrere til udvendigt tømrerarbejde til større opgave i Nuuk. Vi søger 4 mand. Det er derfor en fordel hvis I søger som et ...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
03-07-2024
Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Er du vores nye sygeplejerske? K1 afdeling på Dronning Ingrids Hospital søger sygeplejerske til fast stilling eller 3, 6 eller 12 mdr. vikariat til et arbejde på 36-40 timer om ugen. Vagter er i 3 holdsskift. Stillingerne er til besættelse 1. oktober...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
30-05-2024
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Afdelingschef Økonomi Nuuk Motiveres du af at have indflydelse og vil du gerne have en nøglerolle i det offentliges økonomi? Som afdelingschef skal du sikre og udvikle håndteringen af hele økonomiområdet i Skattestyrelsen. Økonomiområdet varetager i...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Sisimiut
Atorfiit inuttaqanngitsutIlinniartitsinermut ingerlataqarnerulerneq aamma atorfiit inuttaaruttussat pissutigalugit kalaallisut fagini arlalinni ilinniartitsisussarsiorpugut.Atorfinitsitsinermi pisortatigoortumik piumasaqaatit tassaapput illit cand.m...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Perorsaasoq soqutiginnittoq tunniusimasorlu Meeqqerivik Umiami sulilersinnaasoq pissarsiariumaneqarpoq. Meeqqanut ulluunerani paaqqinnittarfimmik ineriartortitseqataarusuppit ingerlatsinermik attassinermut ineriartortitsinermullu suleqataarusuppit m...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024
Kommune Qeqertalik
Aasiaat
Kommune Qeqertalik, Aasiaat, utoqqaat illuanut paaqqinnittarfianullu forstanderimik pissarsiorpoq 1. juli 2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik. DIKP 60-it missaanni sulisoqarpoq. Utoqqaat illuat paaqqinnittarfialu najugalinn...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
30-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Isumaginninnermik ilinniagaqartunik marlunnik soqutiginnittunik tunniusimasunillu, Meeqqerivik Umiami sulilersinnaasunik pissarsiorpoq Meeqqanut ulluunerani paaqqinnittarfimmik ineriartortitseqataarusuppit ingerlatsinermik attassinermut ineriartorti...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq ilinniartitsisumik fagini tamaginni ilinniartitsissuujutigisussamik pissarsiorpoq. Ilinniartitsisutut meeqqat inuunerissut pingaartippigit? Tamakkiisumik isiginnittariaaseqarpit aamma nammineq allalluunniit suliai arlallit t...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Ledelsessekretariatet mangler en kollega til teamet. Er du en fuldmægtig afdelingsleder med blik for detaljen og er god til at koordinere? Kan du lytte til politiske og administrative ønsker og medvirke til at skabe løsninger, der virker i praksis? ...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Avannaata Kommunia
Ilulissat
Avannaata Kommuniani, Inuussutissarsiornermut Ingerlatsivik, Inuussutissarsiornermut Siunnersortimik, 1. juli 2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik atorfinittussanik, pissarsiorpoq. Inuussutissarsiornermi Siunnersorti Ilulissani Inu...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Avannaata Kommunia
Ilulissat
Avannaata Kommunia Nutserisoqarfimmi Nutserisuunermik 1. juli 2024 atorfinittussamik pissarsiorpoq. Atorfik Ilulissani qitiusumik allaffeqarfimmi inissisimavoq, Allattoqarfiup ataaniilluni. Atorfik pillugu Avannaata Kommuniani Nutserisoqarfiup nutsi...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
15-06-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Har du lyst til at arbejde i en spændende og dynamisk afdeling, og brænder du for at arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø? Så er stillingen som arbejdsmiljøleder i HR Udvikling (HRU) i Grønlands Selvstyre noget for dig. HRU er organisatorisk placer...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024
Avannaata Kommunia
Uummannaq
Avannaata Kommuniani Uummannami Innarluutillit najugaqatigiiffinni Pilutaq-mi Nalluffimmilu aqutsisutut atorfik inuttassarsiorneqarpoq piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik. Atorfinittussap qaninnerpaamik Ilaqutareeqarnermu...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Afdelingschef økonomiMotiveres du af at have indflydelse og vil du gerne have en nøglerolle i det offentliges økonomi? Så er en stilling som afdelingschef i Skattestyrelsen ledig til besættelse 1. juli 2024 eller efter aftale.Som afdelingschef skal ...
Saqqummersinneqarpoq: 
07-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Kommuneqarfik Sermersooq pikkorissumik tunniusimasumillu nutsersisumik/oqalutsimik Tasiilami Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlarsivimmut piaartumik isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu sulilersussamik. MI Tasiilaq immikkoortortaavoq, Kommuneqarfik S...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Kommuneqarfik Sermersooq
Paamiut
Kommuneqarfik Sermersooq ilinniartitsisumik pikkorissunik pimoorussilluartunillu Atuarfik Tuiisami immikkut atuartitsinermi atuartitsisussanik marlunnik 1. august 2024-mi aallartittussanik pissarsiorpoq. Atuarfeqarfimmut anguniagassatut takorluukkat ...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Nuussuup Atuarfia i Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq søger en lærer i yngstetrinnet som skal ansættes pr. 1. august 2024 Nuussuup Atuarfia pillugu: Nuussuup Atuarfia atuarfik ulapaarfiuvoq Nuussuarmiittoq 366-inik atuartoqarluni, 16-nit nalinginnaasut ...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Atorfik akunnernik 24-nik annertussuseqarpoq. Akissarsiat piusaqaatillu Kommuneqarfik Sermersooq suleqatigalugu isumaqatigiissutigineqartarput. Atuarfipput pillugu ilisimasaqarnerulerusullutit alapernaannerulersimaguit, taava attavigisinnaavatsigut. ...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Kommuneqarfik Sermersooq Tasiilami Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik oqartussaqarfiup iluani sullissisunut teamleder-imik pikkorissumik tunniusimasumillu pissarsiorpoq. Tasiilami Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivimmi oqartussaqarfiup ilua...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Greenlandic Seafood
Nuuk
Greenlandic Seafood Nuuk ApS søger fabriksmedarbejdere. Vi søger fabriksmedarbejdere til vores fiskefabrik i Nuuk, der ligger på Paassaasivik 12. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være følgende: * Behandling af fisk, heriblandt håndtering af diver...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
03-06-2024

Greenlandic Seafood
Nuuk
Greenlandic Seafood Nuuk ApS søger fabriksmedarbejdere. Vi søger fabriksmedarbejdere til vores fiskefabrik i Nuuk, der ligger på Paassaasivik 12. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være følgende: * Behandling af fisk, heriblandt håndtering af diver...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
03-06-2024
JobSquad IVS
Nanortalik
Vi søger lige nu dansktalende tømrere til en entreprenørvirksomhed i det smukke land højt mod nord. Savner du ro og vild natur langt væk fra storby og larm, så er Grønland et oplagt bud på, hvor du kan tage hen. Jobbet består primært af gennemførels...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024
Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Sygeplejerske med interesse for kirurgisk sygepleje og sårbehandling søges til ort.pæd.kir afdeling. Er du vores nye sygeplejerske? K1 afdeling på Dronning Ingrids Hospital søger sygeplejerske til fast stilling eller 3, 6 eller 12 måneders vikariat t...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024

Mittarfeqarfiit
Uummannaq
Suliassat Terminalarbejderitut suliassanik pissanganartunik arlalinnik ukuusunik suliaqassaatit: Qatserineq aamma annaassiniarneq, imaani annaassiniarneq kiisalu sillimaniarnermik suliaqarneqTimmisartulerineq kiisalu timmisartunik orsersuineqAputaaj...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Paamiut
Kommuneqarfik Sermersooq ilinniartitsisumik pikkorissunik pimoorussilluartunillu Atuarfik Tuiisami immikkut atuartitsinermi atuartitsisussanik marlunnik 1. august 2024-mi aallartittussanik pissarsiorpoq. Atuarfeqarfimmut anguniagassatut takorluukkat...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Atorfik akunnernik 24-nik annertussuseqarpoq. Akissarsiat piusaqaatillu Kommuneqarfik Sermersooq suleqatigalugu isumaqatigiissutigineqartarput. Atuarfipput pillugu ilisimasaqarnerulerusullutit alapernaannerulersimaguit, taava attavigisinnaavatsigut....
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Air Greenland
Nuuk
Air Greenlandimi tunisassianik akinillu aalajangersaasarnermik suliaqarusuppit? Air Greenland nunani tamalaani mittarfimmut nutaamut atatillugu piffissat nutaat ornippai. Taamaattumik atorfinni nutaani pissanganartunilu suleqatissatsinnik qiimasunik...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Kommuneqarfik Sermersooq Tasiilami Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik oqartussaqarfiup iluani sullissisunut teamleder-imik pikkorissumik tunniusimasumillu pissarsiorpoq. Tasiilami Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivimmi oqartussaqarfiup ilu...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik Innarluutilinnik sullissisumik pissarsiorpoq Nuummi Kommuneqarfik Sermersuumi Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik innarluutilinnut isumagin...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Nuussuup Atuarfia pillugu: Nuussuup Atuarfia atuarfik ulapaarfiuvoq Nuussuarmiittoq 366-inik atuartoqarluni, 16-nit nalinginnaasut klasseqarpoq 11-llu specialklassiullutik 1. 10. klassimi atuartunik aammalu 54-inik piumassuseqarluartunik ilinniartit...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Tiltrædelsesdato er 1. juli 2024 eller efter nærmere aftale.Vil du være med til at skabe endnu bedre uddannelser?Udviklingen af uddannelsesområdet har høj prioritet, så der kan skabes de bedste uddannelsesmuligheder for alle og sikres kvalificeret a...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024
Avannaata Kommunia
Ilulissat
Avannaata Kommuniani, Ilulissat-ni Meeraaqqerivik Sikkerneq-mi perorsaasumik pissarsiorpoq 1. juni 2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikut atorfinittussamik. Perorsaasup qaninnertut qullersarissavaa Sikkernermi aqutsisoq Karen Geisler. Suliassat ...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024
Avannaata Kommunia
Ilulissat
Atuarfik Mathias Storch-imi, Avannaata Kommunianiittumi, ilinniartitsunik nuannaartunik, ammasunik, aalajaatsunik, tutsuiginartunik aamma pisunik assigiinngitsunik sukkasuumik sulinissaminnut piareersimasunik amigaateqarpugut. Atuartitsiviusussat ta...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024

Mittarfeqarfiit
Sisimiut
Teknikeriuit, elektronikmekanikeriuit imaluunniit fagtekniker, IT-teknolog elektronikteknikeriuit pisunilu najummatsisimanartuni ataatsimut isiginnissinnaassusermik attassisinnaavit? Tamatumunngalu ilutigitillugu isumassanik ulikkaarpit ajornartorsi...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
02-06-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende døgninstitution med 5 afdelinger. 4 afdelinger med i alt 30 pladser og 1 værested til 15 brugere. Alle beboere har diagnosen skizofreni. Og har ca. 80 ansatte. Aaqa er en arbejdsplads i udvikling. Der er mulighe...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024
Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq
Kommuneqarfik Sermersooq pikkorissumik tunniusimasumillu nutsersisumik oqalutsimik Tasiilami Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlarsivimmut piaartumik isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu sulilersussamik. MI Tasiilaq immikkoortortaavoq, Kommuneqarfik ...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende døgninstitution med 5 afdelinger. 4 afdelinger med i alt 30 pladser og 1 værested til 15 brugere. Alle beboere har diagnosen skizofreni. Og har ca. 80 ansatte. Aaqa er en arbejdsplads i udvikling. Der er mulighe...
Saqqummersinneqarpoq: 
06-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024

MEANINGFUL VENTURES GREENLAND ApS
Tour Guide Coordinator Job description: Position Requirements * Secondary School in Tourism degree is required. University degree in modern languages,tourism or communication is highly appreciated. * Work experience in Tourism * Computer literate and...
Saqqummersinneqarpoq: 
05-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024

Albatros Arctic Circle
Sisimiut
4 Tjener søges til vores restaurant til formiddag og aftenservering Vi forventer: * Du er mødestabil * Du kan arbejde om aften, samt weekend * Du er kvalitetsbevidst og stræber efter gode resultater * Du er ansvarsbevidst * Har en god kundebetjening ...
Saqqummersinneqarpoq: 
05-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024

Pisiffik A/S
Aasiaat
Pisiffik Aasianni ingerlatsilluarsinnaasumik inussiarnersumillu tuniniaanermut aqutsisussarsiorpoq Pisiffik A/S Aasianni Pisiffimmi akisussaasussamik ajugaarusussuseqarluartumik, tassa siuttoorusussuseqartoq, pilersitsiniartuusoq sulisuminullu kajumi...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
01-06-2024
Jobbest
Sisimiut
Arbejdet vil hovedsagelig være inden for den mere tekniske side af branchen og kan variere inden for: * Nybyggeri * Service * Datainstallationer Der vil dog også komme lidt arbejde indenfor ny installationer, i forbindelse med det arbejde vore VVS-mo...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-06-2024

Albatros Arctic Circle
Sisimiut
4 Tjener søges til vores restaurant til formiddag og aftenservering Vi forventer: * Du er mødestabil * Du kan arbejde om aften, samt weekend * Du er kvalitetsbevidst og stræber efter gode resultater * Du er ansvarsbevidst * Har en god kundebetjening ...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
01-08-2024

Albatros Arctic Circle
Sisimiut
Om jobbet? Stillingen er baseret på 40 timer om ugen og arbejdstiden er mellem 06.00-22.00 mandag til søndag. Opgaver. Dine opgaver vil omfatte: * Rengøring af gange, værelser, fællesarealer og badeværelser, toiletter etc. iht. Albatros Arctic Circle...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
01-08-2024

Albatros Arctic Circle
Sisimiut
Du elsker at eksperimentere i din hverdag. Vores gæster kommer fra hele verden og selvfølgelig fra lokalsamfundet. Vi er kendt for en hjemlig og hyggelig atmosfære men med et højt professionelt niveau i både køkken og servering. Du kommer til at arbe...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
01-08-2024
Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Har du brug for faglig og personlig udvikling? Så er stedet lige her! Stillingen som sygeplejerske på Skadestuen/Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er ledig til besættelse fra d. 10. juni 2024 eller efter aftale. Vikariat på minimum 3 måneder kan...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Hotel Hans Egede
Nuuk
Faglært tjener søges til Hotel Hans Egede A/S Vil du arbejde sammen med hovedstadens bedste serviceteam? Om Jobbet Det er vores ambition, at vores restauranter skal forblive kendt for den passion og entusiasme, som er centreret omkring maden, vinene ...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og Klima Nuuk Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger 1 juridisk Fuldmægtig Specialkonsulent Chefkonsulent til stilling i afdelingen for Landbrug, Energi og Klima....
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024
Grønlands Selvstyre
Qaqortoq
Pædagog søges til Inuusuttut Inaat Qaqortoq Qaqortoq Vi søger engagerede pædagoger eller med tilsvarende uddannelse, der gerne vil arbejde i en Grønlands Selvstyre ejet døgninstitution. Vi tilbyder Forskelligartede arbejdsopgaverEn spændende arbejds...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024
Kommune Kujalleq
Nanortalik
Ammassivimmi Isak Lundip Atuarfiani ilinniartitsisussarsiorpoq Ammassivimmi Isak Lundip Atuarfiani ilinniartitsisumik pikkorissumik aggusitp ulluisa aallaqqaataat 2024 isumaqatigiinnikkuulluunnii atorfinittussamik. Atorfik nunaqarfimmi Ammassivimmi ...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
16-06-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og klimaTiltrædelsesdato: 1. juli 2024 eller efter nærmere aftale.Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger 1 juridisk Fuldmægtig Specialkonsulent Chefkonsulent til ...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024
Kommune Kujalleq
Nanortalik
Tasiusami Malakip Atuarfiani ilinniartitsisussarsiorpoq Tasiusami Atuarfiani ilinniartitsisumik pikkorissumik aggusitp ulluisa aallaqqaataat 2024 isumaqatigiinnikkuulluunnii atorfinittussamik. Atorfik nunaqarfimmi Tasiusami Nanortallip pigisaani ini...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
16-06-2024
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Eqalugaarsunni Daanialiup Atuarfiani ilinniartitsisussarsiorpoq Eqalugaarsunni Daanialiup Atuarfiani ilinniartitsisumik pikkorissumik aggusitp ulluisa aallaqqaataat 2024 isumaqatigiinnikkuulluunnii atorfinittussamik. Atorfik nunaqarfimmi Eqalugaarsu...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
16-06-2024
Kommune Kujalleq
Nanortalik
Aappilattuni Jaajap Atuarfia ilinniartitsisussarsiorpoq Aappilattuni Jaajap Atuarfiani ilinniartitsisumik pikkorissumik aggusitp ulluisa aallaqqaataat 2024 isumaqatigiinnikkuulluunnii atorfinittussamik. Atorfik nunaqarfimmi Aappilattuni Nanortallip ...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
16-06-2024
Kommune Kujalleq
Narsaq
Narsap Atuarfia tallimanik ilinniartitsisussarsiorpoq Narsami ilinniartitsisunik tallimanik pikkorissunik aggustip ulluisa aallaqqaataat 2024 atorfinittussanik pissarsiorpugut, atorfik særlige åremålsvilkår malillugu aaqqissuussaavoq. Narsap Atuarfi...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
16-06-2024
Kommune Kujalleq
Narsaq
Narsarmijini Atuarfik Erinaq ilinniartitsisussarsiorpoq Narsarmijini Atuarfik Erinaq ilinniartitsisumik pikkorissumik aggusitp ulluisa aallaqqaataat 2024 isumaqatigiinnikkuulluunnii atorfinittussamik. Atorfik nunaqarfimmi Narsarmijini Nanortallip pi...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
16-06-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Departementet for Finanser og Skatter søger en budgethaj til holdet omkring finanslovenKan du holde styr på budgetter ønsker du at sætte tal bag de politiske beslutninger og trives du på en arbejdsplads, hvor faglighed og udvikling prioriteres højt ...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Brænder du for at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og mental sundhed, og ønsker du at gøre en forskel for børn og deres familier i hele landet?I forebyggelsesafdelingen Paarisa i Socialstyrelsen arbejder vi med sundhedsfremmende indsatser og...
Saqqummersinneqarpoq: 
03-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024

THYSSEN SCHACHTBAU Mining Services Greenland
Narsaq
The THYSSEN SCHACHTBAU Group implements technologically demanding projects worldwide in the fields of mining, lateral development, mine water drainage, shaft sinking, drilling as well as construction and real estate. To strengthen our team in souther...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-07-2024

THYSSEN SCHACHTBAU Mining Services Greenland
Narsaq
The THYSSEN SCHACHTBAU Group implements technologically demanding projects worldwide in the fields of mining, lateral development, mine water drainage, shaft sinking, drilling as well as construction and real estate. To strengthen our team in souther...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-07-2024

THYSSEN SCHACHTBAU Mining Services Greenland
The THYSSEN SCHACHTBAU Group implements technologically demanding projects worldwide in the fields of mining, lateral development, mine water drainage, shaft sinking, drilling as well as construction and real estate. To strengthen our team in souther...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-07-2024

THYSSEN SCHACHTBAU Mining Services Greenland
The THYSSEN SCHACHTBAU Group implements technologically demanding projects worldwide in the fields of mining, lateral development, mine water drainage, shaft sinking, drilling as well as construction and real estate. To strengthen our team in souther...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-07-2024

THYSSEN SCHACHTBAU Mining Services Greenland
Narsaq
The THYSSEN SCHACHTBAU Group implements technologically demanding projects worldwide in the fields of mining, lateral development, mine water drainage, shaft sinking, drilling as well as construction and real estate. To strengthen our team in souther...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-07-2024

THYSSEN SCHACHTBAU Mining Services Greenland
The THYSSEN SCHACHTBAU Group implements technologically demanding projects worldwide in the fields of mining, lateral development, mine water drainage, shaft sinking, drilling as well as construction and real estate. To strengthen our team in souther...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-07-2024

THYSSEN SCHACHTBAU Mining Services Greenland
The THYSSEN SCHACHTBAU Group implements technologically demanding projects worldwide in the fields of mining, lateral development, mine water drainage, shaft sinking, drilling as well as construction and real estate. To strengthen our team in souther...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-07-2024

THYSSEN SCHACHTBAU Mining Services Greenland
The THYSSEN SCHACHTBAU Group implements technologically demanding projects worldwide in the fields of mining, lateral development, mine water drainage, shaft sinking, drilling as well as construction and real estate. To strengthen our team in souther...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-07-2024

THYSSEN SCHACHTBAU Mining Services Greenland
The THYSSEN SCHACHTBAU Group realises technologically demanding projects worldwide in the business fields of mining technology, construction, production and facility management. To strengthen our team on domestic and foreign construction sites, we ar...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-07-2024

Litpersona Danmark Greenland
Concrete work Concrete work in Greenland, Ilulissat, installation elements, floors, foundations, routine concrete works. Areas of work: - Installation elements - Concrete floors - Foundations - Other concrete works Qualifications: - Experience in a s...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Litpersona Danmark Greenland
Carpentry work Carpentry work in Greenland, Ilulissat, modular houses - panels, modules with partial finishing. Areas of work: - Installation of windows, doors - Plaster installation - Installation of metal and wooden frames Qualifications: - Experie...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Litpersona Danmark Greenland
Concrete work Concrete work in Greenland, Nuuk, installation elements, floors, foundations, routine concrete works. Areas of work: - Installation elements - Concrete floors - Foundations - Other concrete works Qualifications: - Experience in a simila...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Litpersona Danmark Greenland
Carpentry work Carpentry work in Greenland, Nuuk, modular houses - panels, modules with partial finishing. Areas of work: - Installation of windows, doors - Plaster installation - Installation of metal and wooden frames Qualifications: - Experience i...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
27-05-2024

Albatros Arctic Circle
Sisimiut
Du elsker at eksperimentere i din hverdag. Vores gæster kommer fra hele verden og selvfølgelig fra lokalsamfundet. Vi er kendt for en hjemlig og hyggelig atmosfære men med et højt professionelt niveau i både køkken og servering. Du kommer til at arbe...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
29-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Qaqortoq
Vi søger engagerede pædagoger eller med tilsvarende uddannelse, der gerne vil arbejde i en Grønlands Selvstyre ejet døgninstitution.Til tiltrædelse 01. juli 2024 eller efter aftale.Vi tilbyder Forskelligartede arbejdsopgaver. En spændende arbejdspla...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024

Mittarfeqarfiit
Qaqortoq
Uummaarissumik avatangiisilimmi pissanganartumik suliffissarsiorpit ? Terminalarbejderitut ilinniarnikuuit aamma ullut tamaasa ajunngitsumik suliaqartarnissat ataqinaatigerusuppiuk, silaannarissumiinnissat ilorrissimaarutigalugu? Taava Qaqortumi hel...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
28-05-2024

Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
økonomikonsulent til LandbrugsafdelingenTiltrædelsesdato: 1. juli 2024 eller efter nærmere aftale.Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger en ny kollega til afdelingen for Landbrug, Energi og Klima. Til dagligt består afdelinge...
Saqqummersinneqarpoq: 
02-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
31-05-2024

Inussuk A/S
Pituffik, Space Base
På vegne af Inussuk A/S, som vedligeholder Pituffik Space Base, søger subkontraktør Vectrus Services en lærling indenfor maskinentreprenøruddannelsen Inussuk A/S Att. Lærlingevejleder Postboks 1 3970 Pituffik I alle tilfælde er det vigtigt, at du sen...
Saqqummersinneqarpoq: 
01-05-2024
Qinnuteqarnissamut killissaliussaq: 
30-07-2024
20 
40 
100 
Siulia 
1 
2 
3 
4 
5
Tullia 
401 - 500 of 550
Jobagent-ernut nammineq toqqakkamik oqaasertanik ilanngussiit