sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

2 KBU-stillinger (læger), Dronning Ingrids Hospital/Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 05-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-11-2020
Suliffissamut ID normut: 330378472
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

½ års Intern Medicin, Dronning Ingrids Hospital og ½ års Almen Medicin, Dronning Ingrids Sundhedscenter. 

Leder du efter en spændende arbejdsplads, hvor du kan tage din KBU-stilling? Så har du nu mulighed for gode udviklingsmuligheder – med patienten i centrum, prioritering af faglig kvalitet og uddannelse. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen tilbyder 2 KBU-stillinger, med ½ års Intern Medicin på Medicinsk Afdeling, DIH og ½ års Almen Medicin inkl. skadestue i Dronning Ingrids Sundhedscenter. DIH og DIS er begge bygningsmæssigt sammenknyttede i Nuuk. 

Vi tilbyder: 

 • Du vil blive en del af en fagligt dygtig gruppe af læger med meget forskellige interesser og erfaringer.  
 • Du er derfor en del af et integreret sundhedsvæsen med hele det primære sundhedsvæsen, akutområdet og hospitalsafdelinger.
 • Du vil hurtigt få et ansvar, og samtidig aldrig være alene, da vi har god kollegial sparring og fast kontakt til din tutor, som er speciallæge.

Vi søger dig, der: 

 • Er læge med interesse for at arbejde i første linje af sundhedsvæsenet
 • Er god til at planlægge og strukturere din arbejdsdag og det gode patientforløb
 • Kan stikke en finger i isen – og lytte
 • Er fleksibel og åbensindet
 • Er ambitiøs og ansvarsbevidst

Om os:

Du vil møde engagerede og fagligt kompetente kollegaer, som er meget bevidste om gode samarbejdsrelationer og tværfaglighed. Vi har en kultur præget af tillid og respekt, hvilket er aldeles afgørende for vores hverdag og patientbehandling.

 • Medicinsk Afdeling, DIH har ambulatorium, dagafsnit og 38 sengepladser fordelt på to sengeafsnit med et integreret børneafsnit med otte pladser samt et intermediær afsnit med seks pladser for monitorering af patienter med hjertesygdomme og andre akutte sygdomme, som skal observeres tæt de første døgn. Herudover ses komplekse patienter på Patienthotellet, som huser patienter, der kommer fra steder udenfor Nuuk. På de medicinske sengeafsnit indlægges bredt inden for alle medicinske specialer. Medicinsk Dagafsnit varetager al onkologisk behandling i Grønland samt diverse daghospitalsfunktioner som fx biologisk behandling. Medicinsk Ambulatorium varetager ambulante funktioner indenfor alle de medicinske specialer samt pædiatri. Det medicinske arbejdsområde er meget bredt, spændende og udfordrende. Stort set alle typer af medicinske lidelser findes, herunder også sygdomme, som sjældent ses andre steder. Vi modtager patienter fra hele Grønland og regelmæssigt er vores læger med på patienttransport, hvor kritisk syge patienter skal transporteres fra regionssygehusene til DIH. Du vil opleve lægekunsten på en anden måde, end det du kender fra danske forhold. I hverdagene skal du i samarbejde med dine kollegaer gå stuegang på sengeafsnittene, det intermediære afsnit og Patienthotellet og du vil varetage medicinsk ambulatoriearbejdet, som er tilpasset specielt til dig. Vi har 7-skiftet vagt af 24 timers varighed, du vil altid være i vagt med en erfaren reservelæge.
 • Dronning Ingrids Sundhedscenter, DIS er fysisk placeret i forbindelse med landshospitalet, DIH. Sundhedscenteret er et moderne sundhedscenter, der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuks sundhedsdistrikt samt tilknyttede bygder. Sundhedscenteret minder i dagligdagen om en dansk almen praksis, herudover har vi hele døgnet vagtlæge og skadestuefunktion, som på skift varetages af læger ansat på sundhedscenteret. Dette medfører, at stort set alle typer af patienter modtages og bliver behandlet eller visiteres til DIH. For alle uddannelsesforløb er der supervision efter uddannelsesplan Vi garanterer, at du får en bred erfaring gennem et forløb, der er udviklende både fagligt og personligt. En forudsætning for et godt ophold er, at du evner at indgå i et samarbejde med forskellige faggrupper.
 • Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om sommeren oplever du midnatssol, mens fiskeri, hvalsafari og vandreture er populært. I vintermånederne er nordlys en del af din hverdag, ligesom du kan stå på både langrend og alpinski.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-332 

Startdato: 1 marts 2021 

Ansøgningsfrist: 1 november 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Overlæge Uka Wilhjelm Geisler på tlf. (+299) 34 47 31 eller på e-mail: UWG@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(47).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia