sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

2 sagsbehandlere til børn og unge

Avannaata Kommunia

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 12-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-12-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81378720
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Avannaata Kommunia i Upernavik, søger 2 Sagsbehandler for Børn og Unge, samt familier ved familieafdelingen til besættelse pr. 15. december 2020 eller efter nærmere aftale.

 

Du vil indgå i team med andre sagsbehandlere på børn og unge- familieområdet og i offentlig hjælp områder i socialafdelingerne. Den nærmeste foresatte til sagsbehandler er Afdelingsleder for Socialforvaltningen.

 

Arbejds-  og ansvarsområder:

 • Aktiv tilsyn på de forhold børn lever under i kommunen samt sagsbehandle underretninger om de tilfælde, hvor der kan være behov for hjælp.
 • Modtage henvendelser, foretage samtaler og yde rådgivning, der vedrører børn og unge og deres familier.
 • Vurdering af hjælpeforanstaltninger på børneområdet i henhold til de gældende lovgivning – herunder tildeling af hjælpeforanstaltninger.
 • Udøve tilsyn og sagsbehandling af børn som er anbragt på døgninstitutioner eller efterskoleophold uden for kommunen, og opretholdelse af kontakt med forældre og andre pårørende til anbragte børn.
 • Udarbejde indstillinger til teammøder, tværfaglige møder og ansøgninger til Socialudvalget og behandler sagerne iht. de indstillinger, som er truffet på tværfagligt samarbejdsudvalgsmødet og i henhold til de afgørelser som er truffet af Socialudvalget.
 • Er sparringspartner for medarbejdere i bygdefilialer angående spørgsmål på børn og unge samt familie området.
 • Så vidt muligt afløser for andre medarbejdere på børn og unge samt familie området ed behov i afdelingen.
 • Deltager i den lokale socialvagtordning.
 • Lave ad hoc opgaver.

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiveruddannelse.
 • Har vilje og interesse for at tage faglige kurser og relevante videreuddannelsesforløb.
 • Erfaring med sagsbehandling på børneområdet.
 • Er god til at samarbejde med kollegaer og med ledelsen.
 • Er god til at efterleve organisationens- og ledelsens bestemmelser i henhold til at yde arbejds- og samarbejdsindsats som sagsbehandler i Socialforvaltningen.
 • Har erfaring med at etablere et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såvel i form af teammøder eller under tværfagligt møde eller tværsektorielt.
 • Er foregangseksempel, god til klientkontakt og kommunikation.
 • Er psykisk robust og god til at håndtere konflikter.
 • Er systematisk, pålidelig, loyal og ansvarsbevist.
 • Er stabil og omhyggeligt.

 

Målet for stillingen på den korte sigt er at bidrage til bedre kvalitet af sagsbehandling herunder undersøgelser og valg af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger iht. børn og unge samt familieområdet.

 

Målet for langt sigt er, at bidrage til reduktion af især grove tilfælde af omsorgssvigt af børn og unge, psykisk og fysisk vold, herunder seksuelle krænkelser, samt styrke forældrenes forældreevne.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stilling kunne anvises personalebolig.

 

Nærmere oplysning om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingsleder Lydie Knudsen Løvstrøm på telefon 38 79 11 eller pr. e-mail: lykn@avannaata.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. fremsendes via Avannaata Kommunia’s hjemmeside ved at trykke på ”søg denne stilling” senest:

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia