sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aalisarnermut, Piniarnermllu Naalakkersuisoqarfimmi

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82703787
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Fiskeri og fabrik

Tiltrædelsesdato er 1. november 2021 eller så snart som muligt.
Departementet for Fiskeri og
Departementet for Fiskeri og Fangst beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for følgende hovedområder: fiskeri, fangst, erhvervsstøtte, kontrol og inspektion samt veterinær- og fødevareområdet. Vores arbejdsområder er genstand for stor politisk bevågenhed, hvor mange forskellige og ofte modstridende interesser gør sig gældende.
Departementet består af 7 afdelinger, hvor Afdelingen for Økonomi, Administration, HR, og ESU  består af 3 medarbejdere, 2 elever samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste arbejdsopgaver er at varetage departementets bogholderfunktion og personaleadministration. Desuden forvalter afdelingen erhvervsstøtte til fiskeri og fangst.

Om stillingen 
De primære arbejdsopgaver i stillingen vil være at varetage den samlede bogholderfunktion, herunder betaling af fakturaer, anvisning af betalinger og afstemning efter Selvstyrets interne retningslinjer, og arbejdsopgaver indenfor Erhvervsstøtte, samt visse opgaver indenfor HR.
Du skal varetage den overordnede planlægning og konkrete initiativer på økonomiområdet på grundlag af Naalakkersuisut og Inatsisartuts generelle politiske målsætninger og beslutninger.
Du skal varetage budget- og regnskabsopfølgningsopgaver, herunder deltagelse i udarbejdelse af finanslovsbidrag og sagsbehandling i relation hertil i tæt samarbejde med departementets enkelte afdelinger.

Arbejdsopgaver

 • Bogholderfunktion
 • Afstemninger
 • Økonomistyring
 • Budget- og regnskabsopfølgninger
 • Opgaveløsning inden for støtte ordningerne
 • Anmodning om udbetalinger
 • Lønafstemninger
 • Udarbejdelse af statistikker
 • Visse HR relaterede arbejdsopgaver, såsom stillingsopslag m.m.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:
 • Har en relevant HK uddannelse
 • Har erfaring fra lignende stilling
 • Har kendskab til Selvstyrets procedurer, regler og værktøjer
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målbevidst
 • Er parat til at tage ansvaret for fremdrift i opgaverne og til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen
 • Har flair for at skabe gode relationer, har en stor arbejdskapacitet og god gennemslagskraft
 • Kan formulere dig præcist i skrift og tale på dansk og grønlandsk
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har en fleksibel og imødekommende holdning til både arbejdet og kolleger
 • Er dobbeltsproget, Grønlandsk og Dansk.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Pollas Lyberth på tlf. + 299 34 5302 eller e-mail: poly@nanoq.gl
Ønsker du yderligere information om Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl under Job.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2021.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia