sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82702709
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aalisarneq & fabrikki

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfia AC fuldmægtigi-ssarsiorpoq.
 
Ulloq atorfinitsitaaffissaq tassaavoq kingusinnerpaamik 01. december 2021, imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.
 
Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Kalaallit Nunaani pisuussutit uumassusillit aqunneqarnerinut tunngasut suliarineqartarput, suliassaqarfiit pingaarnerit makkuusut aallaavigalugit: Aalisarneq, piniarneq, inuussutissarsiutinut tapiissuteqartarneq, nakkutilliineq misissuinerlu kiisalu uumasut nakorsaannut inuussutissalerinermullu tunngasut. Suliaqarfigisartakkavut politikkikkut eqqumaffigineqartorujussuusarput soqutigisat assigiinngitsut akerleriittullu atuukkajuttarlutik.
 
Naalakkersuisoqarfik 6-nik immikkoortortaqarpoq, Piniarnermut Aallaaniarnermullu immikkoortortaqarfillu immikkoortortaqarfimmi pisortap saniatigut arfineq marlunnik sulisoqarluni.  Immikkoortortaqarfiup suliassai pingaarnerit tassaapput uumasunik nujuartanik uumasunillu nunniussanik aqutsineq, aqutsineq illersuinerlu, tassunga ilanngullugit nutarterineq, siunnersuineq aammalu piniarnermi aallaaniarnermilu inatsit eqqarsaatigalugu inatsisitigut ikorfartuineq, aamma kalaaliminernik atorluaanissaq kiisalu piniarnermut allagartanut qinnuteqaatit. Taakkua saniatigut Naalakkersuisoqarfik aamma tusarniaanermi peqataasarpoq uumasut nujuartat uumaniarfiilu pillugit ilisimatusarnissamut qinnuteqartitsinermi.
 
Atorfik pillugu
Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfiup Kalaallit Nunaanni pisuussutinik uumassusilinnik aqutsinermik ingerlatsisuuvoq. Immikkoortortaqarfik Immikkoortortami pisortamut ataatsimut, AC-fuldmægtigi-nut 5-nut aammalu immikkoortumi lederi kiisalu allaffimmi fuldmægtigimik ataatsimik inuttaqarpoq.
 
Immikkoortortaqarfimmi ulluinnarni sulisarneq ilaatigut ulapaarfiusinnaasarpoq pingaartumillu ataatsimiin-nernik ingerlatsisarnerit, Naalakkersuisoqarfinnik/aqutsisoqarfinni, kommunenik, kommissioninik kattuffinnillu suleqateqartarnerit, politiikerinut isummernissamut tunngavissianik suliarinnittarnerit, innuttaasut saaffiginnissutaannik suliarinnittarnerit, suleqatinillu sulianut tunngasutigut siunersioqatigisaqartarnerit kiisalu nammineq suliarisassanik aalajangersimasunik suliaqarfiusarluni.
 
Immikkoortortaqarfimmi AC fuldmægtig-itut atorfimmi sammisat ilaatigut makkua ilaapput

 • Piniakkat killilersukkat killilersugaanngitsullu,
 • Kommuninut aamma piniartut aalisartullu peqatigiiffiinut attaveqarneq, piniakkat killilersukkat killilersugaanngitsullu pillugit illugiilluni nunarsuullu immikkoortuinut isumaqatigiissutit pillugit ataatsimiinnernut piareersaaneq peqataaneq kiisalu malittareqqiineq,
 • Piniarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit allattoqarfianik isumaginninneq, siunnersuisoqatigiit ataatsimiinnissaanut piareersaaneq, peqataaneq aamma ataatsimeereernerata kingorna suliassanik malittareqqiineq immikkoortortaqarfimmi sulisut sinneri suleqatigalugit,
 • Piniakkat killilersukkat killilersugaanngitsullu pillugit piujuaannartitsinermik tunngaveqarluni atuinermut tunngasunik paasisitsiniaanerit, immikkoortortaqarfimmi sulisut sinneri qanimut suleqatigalugit.
 
Naatsorsuutigaarput, illit:
 • Aqutsinermut, ingerlatsinermut sammisumik aamma inuit inuiaqatigiillu pissusaannut tunngasunik ilinniagartooq (antropolog) assigisaanilluunniit Kalaallit Nunaannit nunanilluunniit allanniit ilsimatusarfimmi ilinniaraqarsimasoq.
 • Suliffeqarfimmi politikkikkut aqqunneqartumi sulisinnaassuseqartutit
 • Namminersorlutit allanillu suleqateqarsinnaassuteqartutit
 • Ajornartorsiutinut nutaanut piaartumik iluarsinissaannut periataapallassinnaassuseqartutit
 • Immikkoortortaqarfiup suliaqarfiisa iluini suliassanik ingerlatsinissamut piareersimasoq
 • Tamakkununnga tunngasutigut ineriartornernut/pisunut ingerlaavartumik ilisimasaqarniarluarsinnaasutit.
 
Kissaatigaarput, illit:
 • Allaffissornikkut siusinnerusukkut atorfigisimasamit misilittagalik, ajornanngippat ingerlatsinerup iluani
 • Nunatsinni pissutsinik aammalu/ imaluunniit piniartarnernik ilisimaqarluartutit
 • Qarasaasiakkut paasissutissanik toqqorterivimmik, paasissutissanik misissueqqissaarnermut ilisimasaqarneq
 • Avataanit attaveqaqatigiittarnermik ilisimasaqarluarneq
 • Oqaatsinut pikkorittutit, kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqalussinnaasutit,
 • Ammasuusutit aammalu quiasaarsinnaasutit.
 
Aningaasarsiaqartitaanermi atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiatigut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut, taakkununga ilanngullugit akiliunneqarluni atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalasinnaatitaaneq aamma pequtit nuunneqarsinnaanerat pisarpoq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni atorfinitsitaanermi piffissami atuuttumi isumaqatigiissutaa/sulisunut isumaqatigiissutaa naapertorlugu.
 
Sapaatit akunnerannut nalunaaquttap akunneri 40-t suliffiusarput.
 
Ineqarneq
Atorfimmut sulisunut inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartorli Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareeruni sulisunut ineqartitaanini pigiinnarsinnaavaa.
Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.
Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.
 
Annertunerusumik paasissutissat
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, Amalie Jessen attavigissallugu tikilluaqquneqarputit, oqarasuaat 34 53 04 amalie@nanoq.gl imal. Masaana Dorph telefon 299 34 53 44.
 
Kalaallit Nunaat aamma Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik paasisaqarnerorusukkuit www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugu Atorfiit ataanni paasisaqarnerusinnaavutit.
 
Qinnuteqaat
Qinnuteqaammut killigititaasoq tassa ulloq 18.10. 2021.
 
Atorfinitsitsinissamut oqaloqateqarnissat sapaatip akunnerani 42-43-mi ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.
 
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat pillugit naatsumik allaaseralugu
Kalaallit Nunaanni Namminersorneq ulloq. 21. juni 2009-mi atuutilerpoq. Namminersorlutik Oqartussat tas-saapput Qitiusumik Allattoqarfik (QA), 650-t missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut aqqanilinnut aqu-tsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasoq. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussa-nut atassuteqarpugut.
Qitiusumik Allattoqarfimmi suliassarput pingaarnerpaaq tassaavoq, Naalakkersuisut (Naalakkeruisoqarfiit) aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat aalajangikkallu piviusungortinnissaat. Suliniuteqarfinnut tunngasutigut pingaartingaarlugu salliutitaq tassa, pisortat sullissineranni innuttaasunik qanimut suleqateqarnissap sanarfinerani, innuttattinnut 57.000-iusunut tamanut anguttussamik siuttuunissarput.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia