sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut inatsisileritooq/immikkut siunnersorteq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 15-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-08-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80667610
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Jurist/Specialkonsulent til spændende juridiske opgaver med fokus på forvaltningsret og lovarbejde for Grønlands vigtigste erhverv. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for: Fiskeri, fangst, landbrug, kontrol samt veterinær- og fødevareområdet. Departementet består af 5 afdelinger, hvor juristen vil blive placeret i juridisk, økonomisk planlægningsafdeling, som består af i alt 7 medarbejdere, heraf 4 jurister, samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste opgaver er juridiske og økonomiske opgaver i forvaltningen af de levende ressourcer samt betjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
 
Arbejdsopgaver
Som jurist/specialkonsulent i departementet får du mange og forskelligartede arbejdsopgaver. Det er en stilling, hvor du har mulighed for at styrke den juridiske bistand til departementets afdelinger og departementets Naalakkersuisoq. De primære arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:

 • Udarbejdelse samt revision af konkrete regelsæt, hvor du som ansvarlig følger projektet fra politisk idé til ikrafttrædelse
 • Varetagelse af besvarelse af henvendelser fra Ombudsmanden for Inatsisartut
 • Udarbejdelse af politianmeldelser og efterfølgende udtalelser til politiet fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
 • Behandling af sager om aktindsigt
 • Besvarelse af § 37-spørgsmål fra Medlemmer af Inatsisartut
 • Besvarelse af spørgsmål fra Udvalget for Fiskeri-, Fangst-, og Landbrug
 • Foretage ministerbetjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
 • Udarbejde juridiske notater
 • Vejlede om sagsbehandling og forvaltningsret til departementets øvrige ansatte
 • Foretage juridisk fortolkning
 • Juridisk kvalitetssikring
 • Der kan forekomme mindre rejseaktiviteter

Vi forventer, at du
 • Er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation og har interesse for offentlig administration
 • Både kan samarbejde med andre og arbejde selvstændigt
 • Kan lide at favne fagligt bredt og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • Er indstillet på at udføre opgaver inden for afdelingens samlede arbejdsområde, særligt under spidsbelastningsperioder
 • Kan holde dig løbende orienteret om udviklingen inden for områderne
 
Vi ser gerne, at du
 • For den rette kvalificerede kandidat med flere års erfaring med juridisk sagsbehandling fra en offentlig myndighed, eller med lovfortolkning og lovtekniske opgaver vil ansættelsen, efter en konkret vurdering, kunne ske på specialkonsulentvilkår
 • Eventuelt har kendskab til Grønland og grønlandske forhold eller interesse for det grønlandske samfund
 
Ansøgning
Ansøgninger skal være departementet i hænde senest d. 5. august 2020. Tiltrædelse snarest efter aftale.
 
Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret til at søge stillingen.
 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos afdelingschef Emanuel Rosing tlf. +299 34 53 32 / e-mail emro@nanoq.gl.  

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut