sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfia AC fuldmægtigi-ssarsiorpoq.

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 18-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-08-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74479727
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Fiskeri og fabrik

AC-fuldmægtig
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fangst- og Jagtafdelingen søger en AC fuldmægtig.

Tiltrædelsesdato er senest den 01. november 2019.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for følgende hovedområder: Fiskeri, fangst, landbrug, erhvervsstøtte, kontrol- og inspektion samt veterinær- og fødevareområdet. Vores arbejdsområder er genstand for stor politisk bevågenhed, hvor mange forskellige og ofte modstridende interesser gør sig gældende.

Departementet består af 7 afdelinger, hvor Fangst- og Jagtafdelingen består af 7 medarbejdere samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste arbejdsopgaver er forvaltning, administration og beskyttelse af alle vilde dyr og landsatte dyr, herunder ajourføring, rådgivning og juridisk betjening om lovgivningen inden for fangst- og jagtområdet samt forvaltning af tangsager, øget anvendelse af grønlandsk mad/proviant og jagtbevis-ansøgninger. Derudover er Departementet høringspart i forskningsansøgninger vedr. vilde dyr og deres habitater.

Om stillingen
Fangst- og Jagtafdelingen beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland. Afdelingen er normeret med 1 afdelingschef, 5 AC-fuldmægtige samt 1 afdelingsleder og 1 kontorfuldmægtig.

Dagligdagen i afdelingen kan til tider være hektisk og består fortrinsvis af mødeaktiviteter, samarbejde med Departementer/styrelser, kommuner, kommissioner og organisationer, udarbejdelse af oplæg til politikerne, behandling af borgerhenvendelser, faglig sparring med kolleger samt egne faste arbejdsopgaver.

De primære arbejdsopgaver i stillingen vil være forvaltning af hvid- og narhvaler, udvikling af jagtdatabase, herunder analyser og bearbejdning af indgået fangstdata, redigering af jagthæftet Piniarneq i samarbejde med andre sagsbehandlere, udarbejdelse og varetagelse af høringssager m.v. Endelig vil en af hovedopgaverne være at udarbejde informationsmaterialer om fangst og jagt på baggrund af gældende bestemmelser og beslutninger i Naalakkersuisut.

Vi forventer, at du:

 • Har en forvaltnings- og eller naturrettet el. lign. universitetsuddannelse fra Grønland eller udlandet.
 • Kan begå dig i en politisk styret organisation
 • Kan arbejde selvstændig og i samarbejde med andre
 • Er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • Er indstillet på at udføre opgaver inden for afdelingens samlede arbejdsområde
 • Kan holde dig løbende orienteret om udviklinger på området.
Vi ser gerne, at du:
 • Har administrativ erfaring fra tidligere ansættelse, gerne inden for forvaltning
 • Har kendskab til grønlandske forhold og/eller jagt
 • Har kendskab til databasearbejde, dataanalyser og digital udvikling
 • Har kendskab til ekstern kommunikation
 • Er god til sprog, gerne grønlandsk, men ingen ultimativ krav.
 • Udadvendt og humoristisk.
Løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Bolig
Der kan anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Amalie Jessen, telefon 299 34 53 04 amalie@nanoq.gl
Ved dennes fravær kan du kontakte AC fuldmægtig Masaana Dorph, mado@nanoq.gl, tlf. 345342, eller AC fuldmægtig Nette Levermann, nele@nanoq.gl, tlf. 345344.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 28. 08 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35-36

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 11 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 57.000 indbyggere.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen