sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfia AC fuldmægtigi-ssarsiorpoq.

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 18-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-08-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74479727
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aalisarneq & fabrikki

AC-fuldmægtigi
Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfia AC fuldmægtigi-ssarsiorpoq.

Ulloq atorfinitsitaaffissaq tassaavoq kingusinnerpaamik 01. november 2019.

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmi Kalaallit Nunaani pisuussutit uumassusillit aqunneqarnerinut tunngasut suliarineqartarput, suliassaqarfiit pingaarnerit makkuusut aallaavigalugit: Aalisarneq, Piniarneq Nunalerinerlu, inuussutissarsiutinut tapiissuteqartarneq, nakkutilliineq misissuinerlu kiisalu inuussutissalerinermut tunngasut. Suliaqarfigisartakkavut politikkikkut eqqumaffigineqartorujussuusarput soqutigisat assigiinngitsut akerleriittullu atuukkajuttarlutik.

Naalakkersuisoqarfik 7-nik immikkoortortaqarpoq, Piniarnermut Aallaaniarnermullu immikkoortortaqarfillu immikkoortortaqarfimmi pisortap saniatigut arfinilinnik sulisoqarluni. Immikkoortortaqarfiup suliassai pingaarnerit tassaapput uumasunik nujuartanik uumasunillu nunniussanik aqutsineq, allaffissorneq illersuinerlu, tassunga ilanngullugit nutarterineq, siunnersuineq aammalu piniarnermi aallaaniarnermilu inatsit eqqarsaatigalugu inatsisitigut ikorfartuineq, qeqqussanik katersisarnermi aqutsineq aamma kalaaliminernik atorluaanissaq kiisalu piniarnermut allagartanut qinnuteqaatit. Taakkua saniatigut Naalakkersuisoqarfik aamma tusarniaanermi peqataasarpoq uumasut nujuartat uumaniarfiilu pillugit ilisimatusarnissamut qinnuteqartitsinermi.

Atorfik pillugu
Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfiup Kalaallit Nunaanni pisuussutinik uumassusilinnik aqutsinermik ingerlatsisuuvoq. Immikkoortortaqarfik Immikkoortortami pisortamut ataatsimut, AC-fuldmægtigi-nut 5-nut aammalu immikkoortumi lederi kiisalu allaffimmi fuldmægtigimik ataatsimik inuttaqarpoq.

Immikkoortortaqarfimmi ulluinnarni sulisarneq ilaatigut ulapaarfiusinnaasarpoq pingaartumillu ataatsimiin-nernik ingerlatsisarnerit, Naalakkersuisoqarfinnik/aqutsisoqarfinni, kommunenik, kommissioninik kattuffinnillu suleqateqartarnerit, politiikerinut isummernissamut tunngavissianik suliarinnittarnerit, innuttaasut saaffiginnissutaannik suliarinnittarnerit, suleqatinillu sulianut tunngasutigut siunersioqatigisaqartarnerit kiisalu nammineq suliarisassanik aalajangersimasunik suliaqarfiusarluni.

Atorfimmi suliassat pingaarnerit tassaasinnaapput qilalukkat aqunneqarneri, piniarnermut nalunaarsuutinik toqqorsivimmik ingerlatsineq ineriartortitsinerlu, taakkua ilagalugit paasiniaqqissaarnerit aammalu pisanit nalunaarsuutinik tigooqqakkanik suliarinnittarnerit, sullissisunik allanik suleqateqarluni quppersakkamik Piniarneq-mik aaqqissuussisarneq, tusarniaarnertigut suliassanik assigisaannillu suliarinnittarnerit ingerlatsisarnerillu.
Naggasiullugulu pingaarnertut suliassat ilagaat piniarneq aallaaniartarnerlu pillugit paasissutissiinernut atortussat tunngaviliullugit malittarisassanik atuuttunik Naalakkersuisunit aalajangersakkanik suliarinnittarnerit.

Naatsorsuutigaarput, illit:

 • Ingerlatsinermut aamma/imaluunniit pinngortitalerinermut sammisumik assigisaanilluunniit Kalaallit Nunaannit nunanilluunniit allanniit ilsimatusarfimmi ilinniaraqarsimasoq.
 • Suliffeqarfimmi politikkikkut aqqunneqartumi sulisinnaassuseqartutit
 • Namminersorlutit allanillu suleqateqarsinnaassuteqartutit
 • Ajornartorsiutinut nutaanut piaartumik iluarsinissaannut periataapallassinnaassuseqartutit
 • Immikkoortortaqarfiup suliaqarfiisa iluini suliassanik ingerlatsinissamut piareersimasoq
 • Tamakkununnga tunngasutigut ineriartornernut/pisunut ingerlaavartumik ilisimasaqarniarluar-sinnaasutit.
Kissaatigaarput, illit:
 • Allaffissornikkut siusinnerusukkut atorfigisimasamit misilittagalik, ajornanngippat ingerlatsinerup iluani
 • Nunatsinni pissutsinik aammalu/ imaluunniit piniartarnernik ilisimaqarluartutit
 • Qarasaasiakkut paasissutissanik toqqorterivimmik, paasissutissanik misissueqqissaarnermut aammalu digital atorlugu inerisaanissamut ilisimasaqarneq
 • Avataanit attaveqaqatigiittarnermik ilisimasaqarluarneq
 • Oqaatsinut pikkorittutit, kalaallisut oqalussinnaasutit, taamaattorli aalajangersimasumik piumasaqaataanani,
 • Ammasuusutit aammalu quiasaarsinnaasutit.
Aningaasarsiaqartitaanermi atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiatigut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut, taakkununga ilanngullugit akiliunneqarluni atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalasinnaatitaaneq aamma pequtit nuunneqarsinnaanerat pisarpoq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni atorfinitsitaanermi piffissami atuuttumi isumaqatigiissutaa/sulisunut isumaqatigiissutaa naapertorlugu.

Sapaatit akunnerannut nalunaaquttap akunneri 40-t suliffiusarput.

Ineqarneq
Atorfimmut sulisunut inissamik innersuussisoqarsinnaavoq. Qinnuteqartorli Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareeruni sulisunut ineqartitaanini pigiinnarsinnaavaa.
Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.
Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.

Annertunerusumik paasissutissat
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, Amalie Jessen attavigissallugu tikilluaqquneqarputit, oqarasuaat 34 53 04 amalie@nanoq.gl. Pineqartup peqannginnerani uku saaffigineqarsinnaapput: AC fuldmægtig Masaana Dorph, mado@nanoq.gl, tlf. 299 345342 eller AC fuldmægtig Nette Levermann, nele@nanoq.gl, tlf. 299 345344.

Kalaallit Nunaat aamma Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik paasisaqarnerorusukkuit www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugu Atorfiit ataanni paasisaqarnerusinnaavutit.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaammut killigititaasoq tassa ulloq 28.08 2019.

Atorfinitsitsinissamut oqaloqateqarnissat sapaatip akunnerani 35—36-imi ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat pillugit naatsumik allaaseralugu
Kalaallit Nunaanni Namminersorneq ulloq. 21. juni 2009-mi atuutilerpoq. Namminersorlutik Oqartussat tas-saapput Qitiusumik Allattoqarfik (QA), 650-t missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut aqqanilinnut aqu-tsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasoq. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussa-nut atassuteqarpugut.
Qitiusumik Allattoqarfimmi suliassarput pingaarnerpaaq tassaavoq, Naalakkersuisut (Naalakkeruisoqarfiit) aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat aalajangikkallu piviusungortinnissaat. Suliniuteqarfinnut tunngasutigut pingaartingaarlugu salliutitaq tassa, pisortat sullissineranni innuttaasunik qanimut suleqateqarnissap sanarfinerani, innuttattinnut 57.000-iusunut tamanut anguttussamik siuttuunissarput

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia