sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aasiaat - INUIT Aasiaat Pisortat ikiorsiissutaannik sullissisussamik pissarsiorpoq

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 09-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-04-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85425748
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Kommune Qeqertalik Aasiaat søger sagsbehandler indenfor offentlige lovgivning området

Kommune Qeqertalik Aasiaat søges en sagsbehandler i socialafdelingen indenfor offentlige lovgivning området, til besættelse pr. 1. maj 2024 eller efter nærmere aftale. 

Stillingen ønskes besat med en socialrådgiver eller med en lignende uddannelse – gerne med erfaring på offentlig lovgivningsområdet.


Arbejdsområdet er følgende:

•                  Ansøgning om førtidspension

•                  Sagsbehandling iht. gældende lovgivning på området

•                  Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

•                  Forberedelse af sager til behandling i fagudvalg

•                  Deltagelse i sagsbehandlingsmøder, samt relevante arbejdsgrupper

•                  Oprydning og ajourføring af nuværende sager.

•                  Deltagelse i borgerforvaltningens opgaveløsning generelt

Kommune Qeqertalik Aasiaat har vagtordning, hvori sagsbehandleren skal regne med at indgå i en sådan vagtordning.

Der vil ved besættelse af stillingen blive lagt vægt på selvstændighed, åbenhed, omstillingsevne og evne til nytænkning.

Løn- og ansættelsesforhold i. h. t. gældende overenskomst.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

ELLER Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Straffe- og børneattest

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.


Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Inuit socialafdelingsleder ved Laura Rafaelsen Nielsen tlf. 70 19 00 eller email: lrn@qeqertalik.gl


Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia