sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aasiaat - Søger sagsbehandler indenfor børn og unge området

Kommune Qeqertalik

Ikkunneqarpoq: 01-12-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-12-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-83038196
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat

Kommune Qeqertalik Aasiaat søges en sagsbehandler i socialafdelingen indenfor børn og unge området, til besættelse pr. 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale. 

Stillingen ønskes besat med en socialrådgiver eller med en lignende uddannelse – gerne med erfaring på familie- og børn & unge-området.

Arbejdsområdet er følgende:

•                  Rådgivning- og vejledningsopgaver i forhold til børn/unge, herunder familiebehandlingsopgaver

•                  Plejeanbringelser, herunder etablering og godkendelse af plejefamilier

•                  Sagsbehandling iht. gældende lovgivning på området

•                  Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

•                  Forberedelse af sager til behandling i fagudvalg

•                  Deltagelse i sagsbehandlingsmøder, samt relevante arbejdsgrupper

•                  Oprydning og ajourføring af nuværende sager.

•                  Deltagelse i borgerforvaltningens opgaveløsning generelt

Kommune Qeqertalik Aasiaat har vagtordning, hvori sagsbehandleren skal regne med at indgå i en sådan vagtordning.

Der vil ved besættelse af stillingen blive lagt vægt på selvstændighed, åbenhed, omstillingsevne og evne til nytænkning.

Løn- og ansættelsesforhold i. h. t. gældende overenskomst. Ved ansættelse af udenbys ansøger vil flytteomkostninger blive afholdt af arbejdsgiver samt stilles bolig til rådighed, hvor husleje betales i.h.t. gældende regler.

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingsleder Kirstine Brandt tlf. 38 7048 eller email: kibr@qeqertalik.gl

Ansøgning:

Indsend ansøgningen, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke "Søg denne stilling"

Hvis du har problem med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia