sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Aasianni meeqqat atuarfiat Gammeqarfik ilinniartitsissussarsiorpoq // Folkeskolen i Aasiaat Gammeqarfik søger lærere

Kommune Qeqertalik

Ikkunneqarpoq: 07-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-08-2019
Suliffissamut ID normut: 330069530
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq
Atorfiup taaguutaa: Folkeskolelærer
Ilinniagaq:
Misilittakkat - Annertunerusumik: Folkeskole, undervisning, Læreplaner
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Gammeqarfik er en by skole med ca. 400 elever og 51

lærere og arbejder i afdelingsdelt.

Vi søger lærere.

Ansættelse pr. 15 september 2019.

Eller efter aftale

Oplysninger omkring stillinger kan fås ved henvendelse til Ledende skoleinspektør Ajaaja Rosing. 89 47 55.

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside på www.gammeqarfik.gl

Ansøgning sendes til: Gammeqarfik Postboks 28, 3950 Aasiaat.

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til på de tiltrædelsestidspunkt gældende aftaler mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianeersut Kattuffiat, ImaK.

 

Ansøgningsfristen er 30. august 2019 kl. 12.00

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut