sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

AASIANNI PITSAALIUINERMI SIUNNERSORTI // FOREBYGGELSESKONSULENT I AASIAAT

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 06-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-08-2019
Suliffissamut ID normut: 330069078
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration
Atorfiup taaguutaa: Konsulent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Kontor og administration)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

FOREBYGGELSESKONSULENT I AASIAAT

Kommune Qeqertalik, Aasiaat, søger en udadvendt og inspirerende person med gode samarbejdsevner til stillingen som Forebyggelseskonsulent i Aasiaat. Så hvis du er interesseret i forebyggelsesarbejde og har viljen til at deltage aktivt i udviklingen af den forebyggende indsats i kommunen er der en stilling som

Forebyggelseskonsulent ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter nærmere aftale.

Arbejdet som Forebyggelseskonsulent vil indebære følgende arbejdsområder:

 • koordinering af tværfaglig forebyggende indsats i byen inklusive bygder
 • ansvarlig for implementering af og opfølgning på kommunens forebyggelsespolitik
 • medansvarlig for opstilling af forebyggende aktivitetsplan i byen inklusive bygder
 • koordinere eksisterende ressourcer
 • igangsætte konkrete forebyggelsestiltag
 • konkret oplysningsarbejde i skoler og institutioner
 • samarbejde med foreninger om forebyggende aktiviteter
 • ansvarlig for evaluering og opfølgning af lokale projekter
 • Koordinator og sekretær for arbejdet i forebyggelsesudvalget
 • Deltage aktivt i evaluering omkring forebyggelsesarbejde i Grønland

 

Udover en grunduddannelse indenfor social- eller sundhedsområdet eller en anden relevant uddannelse skal du:

 • ·være udadvendt, herunder have evne til at formidle oplysninger over lokal radio og tv
 • ·være inspirerende
 • have overblik
 • have gode samarbejdsevner
 • ·være i stand til at koordinere arbejde i byen og dertil tilhørende 3 bygder
 • ·være dobbeltsproget, grønlandsk og dansk
 • have erfaringer med planlægning samt opfølgningsarbejde
 • ·være fleksibel
 • skal kunne formulere oplæg omkring forebyggelsesinitiativer til politikerne

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er klassificeret under funktionsoverenskomsten som månedslønnet med et tillæg.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning samt fratrædelsesrejse efter 3 års ansættelse.

Nærmere oplysninger om stilling kan indhentes ved henvendelse til bychef Arne Sandgreen Reimer på e-mail: asre@qeqertalik.gl  eller Telefon: 387061. 

Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse samt tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af

eksamensbeviser samt eventuelle arbejdsgiverudtalelser skal være kommunen i hænde senest den 18. august 2019.

Ansøgning fremsendes til:

Email: hr@qeqertalik.gl

Eller pr. post til:

Kommune Qeqertalik Aasiaat

Niels Egedes Plads 1

Postboks 220

3950 AasiaatInuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia