sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmut pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 30-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-05-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81897070
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq

Aatsitassanut suliassaqarfiup ineriartortinneqarnerata iluani pingaarutilimmi inissisimarusuppit, aammalu ataqatigiissaarineq suliassaqarfiillu akimorlugit sulineq nuannaraajuk, taava Aatsitassanut Aqutsisoqarfik pikkorissumik aallussilluartumillu Aqutsisoqarfimmi pisortassarsiorpoq

Aatsitassanut Aqutsisoqarfik pillugu
Aatsitassanut Aqutsisoqarfik Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfiup ataani immikkoortortaavoq. Naalakkersuisoqarfiup aatsitassanut suliassaqarfimmi pingaarnertigut pilersaarusiorneq isumagisaraa, ilanngullugu aatsitassarsiornermut ingerlatassat pillugit politikkikkut suliarinninnissamut tunngavissanik suliaqarnermi peqataaneq taakkuninngalu atuutsitsilertarneq. Aatsitassanut Aqutsisoqarfik aatsitassarsiornermi ingerlatassat pillugit politikkikkut oqallinnissamut tunngavissanik suliaqarnermut suliatigut paasisimasaminnik taperseeqataassaaq aatsitassanut suliassaqarfimmi aalajangiinerit atuutsinneqalertarnerannut peqataasarluni.

Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup ingerlatsivimmi akisussaaffii aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit inatsisartut inatsisaat nr. 7, 7. december 2009-imeersumi, tamatuma kingorna allanngortinneqartartumi aammalu nalunaarutini aamma Namminersorneq pillugu inatsimmi aalajangersagaapput.

Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup suliassai pingaarnerit tassaapput aatsitassarsiornermut akuersissutinut tamarmiusunut aqutsinissaq, ilanngullugulu ilisimatusarnermi, annikitsumik aatsitassarsiornermi, misissueqqaarnerni, aatsitassarsiorluni misissuinerni piiaanernilu ingerlatat inatsisinut kiisalu akuersissutinut akuersissuteqarnernullu atugassarititaasunut naapertuuttumik ingerlanneqarnersut nakkutiginissaa. Aammattaaq aqutsisoqarfiup nunani tamalaani aatsitassarsiorfiutileqatigiiffinnut akuersissutit tamatumunngalu atugassarititaasut pillugit isumaqatiginninniarnerit ingerlattarpai, ilanngullugit inuiaqatigiit aningaasaqarneranni tunngavissarititaasut.

Aatsitassanut Aqutsisoqarfik aatsitassanut suliassaqarfiup iluani ineriartortitsinermut pingaarutilimmik inissisimavoq – oqartussatut nakkutilliisutut, kisianni aamma issittumi malitassat qaffasissut passunneqarneranni, oqartussanut allanut suleqatiginninnermi kiisalu nunami namminermi nunanilu tamalaani nuisitsivinni ataatsimeersuarnernilu nittarsaassinerni.

Aatsitassanut Aqutsisoqarfik aatsitassanut suliassaqarfimmi nalinginnaasumik oqartussaasuuvoq, aammalu aatsitassarsiornermik suliaqartut akuersissutinik pisariaqartunik pissarsiniarlutik sumiiffimmut ataasiinnarmut tassunga saaffiginnittartussaapput. Tunngaviusoq taanna aatsitassanut suliassaqarfimmi oqartussat suliarinninnerisa sunniuteqarluarnissaannut qulakkeerisuuvoq. Oqartussat suliarinninnerannut atatillugu Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik ilanngullugulu Ujarassiornermut Immikkoortortaqarfik qanimut suleqatigai.

Atorfik pillugu
Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmiipput Pisinnaatitsissutinut immikkoortortaqarfik aamma Teknikkinut Nakkutilliinermullu immikkoortortaqarfik. Aamma Pisinnaatitsissutinut Immikkoortortaqarfimmi ulluinnani aqutsisutut atuutissaatit, Teknikkinut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfik ulluinnarni immikkut aqutsisoqarluni. Aqutsisoqarfik katillugit inunnik 10-nik sulisoqartussaatitaavoq.

Pisinnaatitsissutinut Immikkoortortaqarfimmi maannakkorpiaq sulisuupput AC-fuldmægtigit 5-it aatsitassarsiornissamut akuersissutit 145-it missaanniittut, misissueqqaarnissamut, aatsitassarsiorluni misissuinissamut, aatsitassanik piiaanissamut aamma annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutinut agguarsimasut, allaffissornikkut aqutsivigineqarnerisa iluanni suliaqartut. Akuersissutinut allaffissornikkut aqutsineq Aatsitassanut ikummatissanullu inatsit taassumalu ataani nalunaarutit, atugassarititaasut nalinginnaasut, guidelines il.il. aallaavigalugu ingerlanneqarpoq. Aammattaaq aqutsinermi nalunaarsuinernilu periaatsinik inatsisini aalajangersakkanut aamma akuersissutini ataasiakkaani aalajangersakkanut naapertuussakkanik atugassaqarnissaq ulluinnarni allaffissornikkut aqutsinermi pisariaqarpoq. Sulinermi killissaliussat taakkua ingerlaavartumik iluarsineqartassapput naleqqussarneqartassallutillu.

Pisinnaatitsissutinut Immikkoortortaqarfik aatsitassarsiorluni misissuinermi ingerlatanut kiisalu aatsitassanik piiaanissamik qinnuteqaatinut tunngatillugu ataqatigiissaarisutut annertuumik pingaarutilimmillu inissisimavoq. Pisinnaatitsissutinut Immikkoortortaqarfiup ilaatigut Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik aamma Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik allallu suleqatigalugit isumaqatiginninniarnernik, atugassarititaasunik malitassanillu aalajangersaanermik kiisalu aatsitassarsiorluni misissuinernik piiaanernillu ingerlatassanik aalajangersimasunik akuersissuteqartarnernik suliaqartussaavoq. Taamaattumik isumaqatiginninniarnerni tuluttut oqaatsinik piginnaasaqarnissaq pisariaqarpoq.

Aqutsisoqarfimmi pisortaq Pisinnaatitsissutinut immikkoortortaqarfimmi ulluinnarni aqutsisussaaq, ilanngullugu aaqqissuussaanera aamma suliassanik agguaasarneq, suliassat suliarineqarneranni isumasioqataasassalluni pitsaassutsinillu misissuisassalluni, piffissanut killiliussat malinneqarnissaat kiisalu sulinermut pilersaarutinik, missingersuutinik il.il. suliaqarnissaq malinnaanissarlu qulakkiissallugu. Tamatuma saniatigut aqutsisoqarfimmi pisortap periusissanut pilersaarutinik suliaqarnermut atuutsitsilertarnermullu, aatsitassanut oqartussanut allanut attuumassutilinnut kiisalu nalinginnaasumik suliffissuarnut avataaneersunut attaveqarnernut aammalu aatsitassanut oqartussanut nunanit allanit allaneersunut suliffiup iluani ataqatigiissaarinermut tunngatillugu Naalakkersuisoqarfimmut pisortaaneq qanimut suleqatigissavaa. Ulluinnarni pikkorissuseqarluni sulinissaq pingaartinneqarpoq.

Teknikkinut Nakkutilliinernullu Immikkoortortaqarfik immikkoortortaqarfimmi pisortamik ataatsimik kiisalu sulisunik pingasunik sulisoqartussaatitaavoq. Immikkoortortaqarfimmi aatsitassarsiorluni misissuinissaq, aatsitassanik piiaanissaq tunisassiornissarlu pillugit qinnuteqaateqartoqarnerani teknikkimut tunngasortaannik suliarinnittarneq isumagineqarpoq. Aammattaaq pissusiviusuni aatsitassarsiorluni ingerlatat inatsisinut kiisalu akuersissutinut akuersissuteqarnernullu atugassarititaasunut naapertuuttumik ingerlanneqarnersut ingerlaavartumik nakkutiginissaat nakkutilliivigisarnissaallu immikkoortortaqarfiup suliassaraa. Teknikkinut Nakkutilliinernullu Immikkoortortaqarfimmi pisortaq Aqutsisoqarfimmi pisortap ataaniippoq.

Taamaattumik aatsitassanut suliassaqarfiup iluani pissanganartumik ineriartornermut sunneeqataarusukkuit kiisalu ulluinnaat tamatigoortut suliatigut aqutsinikkullu pissanganartorpassuarnik unammilligassaqarfiusut kissalaarfigigukkit, Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmut pisortat atorfik pilerinartoq inuttaqanngilaq.

Piukkunnassuseqarnerit
Naatsorsuutigineqarpoq qinnuteqartoq naleqquttumik ilinniagartuutut (imaluunniit allatut ingerlaqqiffiusumik) ilinniagaqarsimasoq. Atorfiup inuttalerneqarnerani pingaartinneqassaaq Aqutsisoqarfimmi pisortaq sulianut piginnaasaqarluartuussaasoq pilersaarusiorsinnaassuseqassasorlu aammalu suliniutinut sammisumik suliassanik aaqqissuussisinnaassuseqassasoq kiisalu allaffissornikkut, suliassaqarfimmi inuttullu unammilligassat kiisalu isumaqatiginninniarnerit pisariusut iliuuseqarfigisinnaassagai. Immikkoortortaqarfimmi pisortap tassunga atatillugu ilinniaqqinnerni naleqquttuni ingerlaavartumik peqataasarnissaq piareersimaffigisavaaa.

Aammattaaq iluaqutaassaaq qinnuteqartoq:

  • siusinnerusukkut sulinerminit naleqquttumik misilittagaqarpat, ilanngullugu aqutsisutut misilittagaqarneq kiisalu suliassaqarfiit akimorlugit avatangiiseqarluni sulisinnaassuseqarpat akuusinnaappallu,
  • Pilersaarusiorsinnaassuseqarpat piffissanullu killiliussanik naammassinnissinnaappat,misissueqqissaallaqqissoq, paasisimaarinnillaqqissoq kiisalu suleqateqallaqqissoq isumaqatiginninniallaqqissorlu
  • politikkikkut/allaffissornikkut aaqqissuussaanermi sulinermit misilittagaqarpat,
  • sulinerup aaqqissuunneqarnerani ineriartortitsinermut suliniutinullu sammisunut piginnaasaqarluarpat, ilanngullugu suliassanik suliakkiussisinnaassuseqarluni aamma
  • oqaluinnarluni taamatullu allattariarsorluni oqaatsinut pikkoriffeqartoq, ilanngullugu tuluttut aamma piginnaaneqarluartoq
Angalasarnerit pillugit
Assersuutigalugu nakkutilliinermut, ilinniartitaanermut, nuisitsinerni ataatsimeersuarnernilu peqataanermut il.il. atatillugu angalangaatsiartarnissaq naatsorsuutigineqarsinnaassaaq.

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Maannakkorpiaq akissaatini inissisimaffia/aningaasarsianut aalajangersaaneq LR 39/40-mut naapertuuppoq.

Atorfik ukiunut 4-nut ukiunut killilinnut atugassaqartitsiviusumik inuttalerneqassasoq naatsorsuutigineqarpoq.

Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut tunngavigalugit atorfinitsitsisoqassaaq. Qinnuteqartoq Kalaallit Nunaanni pisortani tjenestemandinut inatsisit naapertorlugit tjenestemanditut atorfeqareersimappat, tjenestemandinut atugassarititaasut tunngavigalugit atorfinitsitsisoqarsinnaavoq.

Aningaasarsiat  LR 39-mi aningaasarsianut ilaasut aalajangersimasut ukiunullu killilikkamik atorfeqarnermut tapit ilanngullugit 1. april 2020 qaammammut Kr. 78.551-nik aamma ukiumut Kr. 942.616-nik annertussuseqarput.

Naalagaaffimmi tjenestemandit aamma AC-nut isumaqatigiissutit arlallit, ilaatigut DJØF-it aamma Finansministeriet akornanni isumaqatigiissut, malillugit atorfeqartut Namminersorlutik Oqartussat ataanni atorfininnerminnut atatillugu aningaasarsiaqaratik sulinngiffeqarsinnaatitaapput. Indenrigsministeriet taamatuttaaq kommuninut aamma nunap immikkoortuinut innersuussuteqarpoq, Namminersorlutik Oqartussat ataanni atorfininnermi aningaasarsiaqarani sulinngiffeqarnissaq pillugu qinnuteqaatinut inussiarnisaaqqullugit. Sulinngiffeqarnissaq pillugu aalajangersakkani aamma inummut Namminersorlutik Oqartussat ataanni atorfinittumut katissimallugu aappaasoq/inooqataasoq pineqartunut ilaatinneqarpoq.

Atorfimmut tunngatillugu piffissaq suliffiusussap qaffasinnerpaaffissaanik aalajangersaasoqanngilaq aammalu sulilluni qaangiuttoornermut ajunngitsorsiaqartitsinissaq pillugu aalajangersakkat, aamma ullunut sulinngiffiusussanut annaaneqartunut ajunngitsorsiassat pillugit aalajangersakkat atuutinngillat, piffissaq suliffiusussaq aallaaviatigut sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunneri 40-t.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Paasissutissat annertunerusut
Ulloq atorfiniffissatut naatsorsuutigineqartoq isumaqatigiissutigineqarsinnaavoq.

Atorfik pillugu annertunerusunik paasisaqarusukkuit, Naalakkersuisoqarfimmut pisortaaneq Jørgen T. Hammeken-Holm e-mailikkut: joeh@nanoq.gl imaluunniit oqarasuaammut nr.: +299 346846 attavigisinnaavat.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia