sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

AC-fuldmægtig

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 13-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-11-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82802967
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Kontor og administration

AC-fuldmægtig til stabsfunktion.


Kommune Kujalleq søger en AC-fuldmægtig med tiltrædelse 01. december 2021 eller nærmere aftale.


AC-fuldmægtigen har til opgave, at skabe overblik og gennemsigtighed i de Økonomiske forhold og prioriteringer gennem budgetlægning, opfølgning samt rapportering til politiske udvalg, ledelse og budgetansvarlige og ville i dagligdagen have et samarbejde med Central regnskabsafdeling hvor der p.t. sidder 5 Controller samt 6 regnskabsmedarbejdere.

Konkret har økonomiafdelingen ansvaret for:

Tilrettelæggelsen af kommunens risiko- og økonomistyring samt administrationen af det nødvendige datagrundlag

·Stå for planlægning og sikre udarbejdelse af budget, budgetopfølgning og regnskab

·gennemførelse af økonomiske analyser og mulighedskataloger samt risiko- og økonomiske konsekvensanalyser af forslag til tiltag.


Du vil som AC-fuldmægtig få en væsentlig rolle i udviklingen af vores administrative processer, som vi løbende arbejder på at gøre mere brugervenlige og effektive.  


Arbejdsopgaver:

 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af projekter på økonomiområdet, der fokuserer på bedre økonomistyring samt effektivisering af administrative rutiner og arbejdsgange på konkrete sagsområder.
 • Tovholder for udarbejdelse af statistiske undersøgelser på økonomiområdet.
 • Kortlægning /statusanalyse ved etablering af omstilling, udvikling eller afvikling af bestemte ansvarsområder, samt foretage konsekvensanalyser af projekter på økonomiområdet
 • Bistår ledelse med statistiske og økonomiske baggrundsviden i forbindelse med regnskabsberetninger, årsregnskaber og budgetlægning.
 • Bistår ledelse med ledelseskontrol og kvalitetssikring, herunder i forbindelse med intern revision og tæt samarbejde med Controllerfunktionen.
 • Udarbejdelse af økonomiske nøgletal til ledelsen/udvalg.
 • Overordnet monitorering af budgetterne.
 • Udarbejdelse af økonomiske statusrapporter.
 • Opbygning af afrapportering af budgetter.
 • Økonomisk vejledning og rådgivning.


Kvalifikationer:

·Har en relevant akademisk kandidatuddannelse

 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målbevidst
 • Er parat til at tage ansvaret for fremdrift i opgaverne og til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen
 • Har flair for at skabe gode relationer, har en stor arbejdskapacitet og god gennemslagskraft
 • Kan formulere dig præcist i skrift og tale på grønlandsk og dansk
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har en fleksibel og imødekommende holdning til både arbejdet og kolleger


Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse hos Økonomichef Kim Rosendahl 64 53 30 eller på e-mail: kird@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i pdf-form. Skal være kommunen i hænde senest den 03. november 2021 via vores hjemmeside.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia