sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

AC-fuldmægtig, Operation- og Intensiv Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (24-247)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 24-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589314
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq, Aqutsineq, Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: AC-fuldmægtig, Sekretær
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

se jobtekst
Oqarasuaat

Operation – og Intensiv Område, Dronning Ingrids Hospital søger en AC-fuldmægtig, som kan være med til at understøtte områdeledelsen og bevare overblikket: Stillingen er nyoprettet, og du har i et vist omfang mulighed for at præge dine arbejdsopgaver og funktionsområder.

Du vil indgå i et ledelsesteam, primært med Ledende Oversygeplejerske, Ledende Overlæge, og sekundært med vores ledelsesteam; bestående af 3 afdelingssygeplejersker for 4 afdelinger, Operation, Anæstesi, Intensiv samt Intermediær Monitorerings afsnit og administrativ sekretær.

Lederteamet står for koordinering, kvalitetsudvikling, monitorering og optimering af den daglige drift. Vi søger derfor en person med strategisk tæft, gode kommunikationskompetencer og samarbejdsevner.

Det er vigtigt, du kan samarbejde med mange forskellige kollegaer og fagspecifikke områder, da du kommer til at lære alle områder at kende, så du er i stand til at kunne danne dig et samlet overblik over områdets aktiviteter. Vi værdsætter initiativ, serviceorientering og selvledelse, men kræver helhedsforståelse, medarbejderinddragelse og at der tages hensyn til rammerne og den eksisterende organisatoriske opbygning.

Vi tilbyder:

 • Et stort ansvar og tilsvarende mulighed for at gøre en positiv forskel
 • En spændende stilling med gode muligheder for faglig udvikling
 • En enhed med stor faglighed, stærke kompetencer og god arbejdsånd
 • En arbejdsplads i udvikling med uformel og faglig tone præget af respekt og tillid.
 • Et ledelsesteam som værdsætter og prioriterer det gode arbejdsmiljø.


Arbejdsopgaver:
 • Nyhedsbreve til personalet fra områdeledelsen
 • D4 retningslinjer – sekretær for områdeledelse og ledelsesteamet i udarbejdning af ledelsens arbejdsgange. Opdatering af eksisterende arbejdsgange
 • Gennemgå post og mails, mødekalender for området og opdatering
 • Være med til at skabe overblik
 • Kommunikation og medvirke til at samle område – ved information og overblik
 • Indstilling, onboarding og planlægning af introduktion for overlæger, og alle stillinger i områdets 4 afdelinger
 • Kvalitetssikring af implementering af nye tiltag
 • Fungere som sekretær ved relevante møder
 • Opdatering af diverse statistikker samt udvikle nye
 • Udarbejde stillingsopslag, invitationer til temadage, undervisning, jubilæer, etc.
 • Telefonpasning og tjekke e-mails ved Områdeledelsens fravær
 • Overblik og input til årshjul
 • Styrke det tværfaglige samarbejde mellem Områdeledelsen og Sundhedsledelsen
 • Diverse ad hoc opgaver.


Vi søger dig, der:
 • Er struktureret og besidder et stort overblik
 • Har kendskab til analyse og evalueringsarbejde
 • Er omstillingsparathed i opgaveløsningen
 • Arbejder selvstændigt med flair for formidling, både skriftligt og mundtligt
 • Er ansvarsbevidst, har gode samarbejdsevner og en inkluderende arbejdsstil
 • Er udadvendt og formår at holde en fast kurs. Ledelsen går op i at styrke og fastholde et sikkert arbejdsmiljø, tværfagligt samarbejde og anerkendende tilgang
 • Har en positiv tilgang til at arbejde med trivsel og udvikling
 • Kan danne dig et overblik, tænke helhedsorienteret og i muligheder, samt være god til at give konstruktiv feedback
 • Er innovativ, kan tage initiativ og arbejde selvstændigt
 • Er serviceminded og har flair for at organisere
 • Har gode kommunikationsevner også på skrift
 • Er pligtopfyldende, loyal og kan håndtere fortrolighed/tavshedspligt og ”spillereglerne” i en større organisation.


Vi ønsker en kandidat med relevant akademisk uddannelse på kandidat/masterniveau indenfor det samfunds- eller sundhedsvidenskabelige område. Det vil være en fordel, hvis du har viden om grønlandske forhold, samt behersker forståelse af de kulturelle udfordringer der er på en flerkulturel arbejdsplads.

Om os:

Operation og Intensiv Området på Dronning Ingrids Hospital dækker over: IMA – Intermediær Monitorerings Afsnit, ITA – Intensiv Terapi Afsnit med tilhørende neonatal afsnit, Anæstesi med opvågning og kirurgisk dagafsnit og operationsafdeling og steril central.

Operation og Intensiv Områdets primære opgave er, at varetage pleje og behandling af kritisk syge patienter fra hele Grønland, samt elektive og akutte operationer.

Foruden deltager operations og anæstesi-sygeplejersker og læger på kystrejser til regionssygehusene i hele Grønland, for at foretage operationer.

Anæstesiafdelingen foretager evakueringsydelser til alle egne af Grønland, for at transportere kritisk syge patienter til og fra Dronning Ingrids Hospital, samt Danmark og Island.

Der er ansat 4 anæstesioverlæger, ca. 65 sygeplejersker og 5 sundhedsassistenter.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-247

Startdato: 1. juli 2024, eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: 15. juni 2024.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende overlæge, Vagn Bach, på tlf. (+299) 52 88 24, eller på e-mail: vaba@peqqik.gl eller Ledende Oversygeplejerske, Arnak' Fleischer Hansen, på tlf: (+299) 34 44 07, eller på e-mail: afha@peqqik.gl

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia