sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

AC fuldmægtig- Qitiusumik Naatsorsuuseriffimmut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 19-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-08-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74496704
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) søger en analytisk stærk medarbejder til et spændende og udfordrende job, hvor du særligt skal bidrage til udviklingen af den økonomiske rapportering i Grønlands Selvstyre.
DcR er en afdeling under Økonomi- og Personalestyrelsen og er øverste ansvarlige for Landskasseregnskabet i Selvstyret. DcR har 40 medarbejdere og består af tre kontorer og en stabsfunktion; Debitor- og Kreditorbogholderi, Finans- og Specialbogholderi, Kontoret for Regnskabsudvikling og Regnskabsstaben.

Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA har p.t. ca. 140 medarbejdere og er blandt andet ansvarlig for regnskabsaflæggelse, indkøbspolitik, overenskomstforhold, løn- og personalepolitik, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift.

ASA formål er: Frigøre samfundets ressourcer til udvikling af Grønland.
ASA vil være anerkendt for at:

 • Være helhedsorienterede
 • Skabe enkle løsninger
 • Skabe tillid
Dine arbejdsopgaver
Du vil skulle bidrage til udviklingen af den økonomiske rapportering i Grønlands Selvstyre.
Dette indbefatter blandt andet den kvartalsmæssige centrale budgetopfølgning på tværs af Grønlands Selvstyre, samt den månedlige rapportering for Landskassens regnskab. Desuden vil du skulle bidrage til at løse udviklings- og analyseopgaver knyttet til rapportering, systemtilpasninger og controlling.

Du vil også skulle bidrage til analyser på indkøbsområdet samt medvirke til at sikre datakvaliteten i indkøbsanalysesystemet BuboINVOICE, og i almindelighed bidrage med dine økonomiske og talmæssige kompetencer på tværs af Økonomi- og Personalestyrelsens afdelinger.

Grønlands Selvstyre er i færd med at overgå til et nyt regnskabssystem. Der er også flere spændende opgaver, der skal løses for at få implementeret gode forretningsgange til det nye regnskabssystem.

Dine faglige kompetencer
 • En lang eller mellemlang uddannelse inden for regnskab og/eller økonomi
 • Gode analytiske evner og talforståelse
 • Stærke Excelfærdigheder
 • Interesse og flair for IT
 • Velformuleret i tale og skrift
 • Kendskab til Selvstyret
 • Det er en fordel, hvis du taler og skriver grønlandsk
Dine personlige kompetencer
 • Ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt
 • Struktureret og god til at holde overblikket
 • Lyst til at samarbejde med personer med forskellige baggrunde og faglige forudsætninger
 • Imødekommende og i stand til at opbygge relationer internt og eksternt
Vi kan tilbyde
 • Spændende og udfordrende arbejde
 • Gode kollegaer
 • Dygtige medarbejdere med stort engagement
 • En professionel atmosfære med høj ansvarlighed
 • Frihed under ansvar
Tiltrædelsesdato: snarest.

Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret regnskabschef Mathias Laurits Mathiasen på tlf. 34 58 64 eller pr. mail til mamm@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia