sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

AC-fuldmægtig til Forvaltningen for Anlæg og Miljø

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 30-03-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-04-2023
Suliffissamut ID normut: 331551738
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Pisortani allaffissornikkut aqutsineq
Atorfiup taaguutaa: AC-fuldmægtig
Misilittakkat - Annertunerusumik: Administration
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

AC-fuldmægtig til Forvaltningen for Anlæg og Miljø

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

 

Vil du arbejde med en bred pallette af opgaver i en spændende forvaltning, der spænder bredere end de fleste? Og kunne du tænke dig at få stor indflydelse på udviklingen af en vigtig stabsfunktion?

 

 

I denne nøglerolle er du med til at gøre en kæmpe forskel for borgerne i Nuuk. Samtidig venter gode udviklingsmuligheder, dygtige kolleger og masser af spændende udfordringer.

 

 

”Du får en central rolle i en central forvaltning. Vi er både med til at understøtte den grønne omstilling i kommunen, og det er også os, der bidrager til kritisk infrastruktur, har beredskab klar til orkaner og meget, meget mere,” fortæller Stabschef Asmus Jessen Rubæk.

 

Velkommen til Staben – en nøglefunktion

 

På Rådhuset i hjertet af Nuuk, med udsigt til fjeld og fjord, bliver du en del af Staben – et godt og solidt team i Anlæg- og Miljøforvaltningen.

 

Sammen udgør du og 4 kolleger en central stabsfunktion, der har til opgave at sikre, at byens fysiske miljø fungerer. Det er også os, der sørger for, at der er overblik over økonomien i forvaltningen, og at udviklingsprojekter bliver koordineret på tværs, ligesom vi understøtter trivslen, er med til at sikre gode arbejdsvilkår og meget mere.

 

Du supporterer Anlæg- og Miljøforvaltningen

 

Som AC-fuldmægtig har du til opgave at supportere hele området, der spænder vidt fra sikkerhed og brandvæsen til kloakering og snerydning. Og du kommer omkring mange forskellige opgaver, når du supporterer ledelsen, understøtter projekter, og er med til at sikre den politiske betjening.

 

 

Du kan med andre ord se frem til en meget varieret hverdag, hvor du får en meget bred berøringsflade, når du samarbejder med forvaltningens mange afdelinger og medarbejdere.

 

 

Helt konkret vil dine opgaver omfatte:

 

· support til både direktør og fagchefgruppe

 

· analysearbejde, herunder økonomisk og juridisk

 

· udarbejdelse af skriftlige rapporter

 

· projektledelse

 

· udarbejdelse og kvalitetssikring af politiske dagsordener

 

· analyse af og implementering af digitale løsninger.

 

Faglig nysgerrighed og gode analytiske evner

 

Vi forventer ikke, at du ved alt om alle områder – faktisk er vi meget åbne for din baggrund. Det vil selvfølgelig være en fordel, hvis du har kendskab til politiske forhold, da du skal navigere en politisk organisation, men det er ikke et krav.

 

 

Det vigtigste er, at du har lyst til at lære de mange områder at kende, gerne vil tage ansvar for opgaverne og er klar til at være med til at udvikle Staben og Forvaltningen for borgernes bedste.

 

 

 

Vi forestiller os, at du:

 

· er uddannet cand.negot., cand.scient.pol., cand.merc., cand.soc., eller anden lang videregående uddannelse

 

· har evt. tidligere haft udlandsophold, fx uddannelsesophold i udlandet

 

·har gode analytiske evner

 

· er stærk i skriftlig kommunikation

 

· er god til samarbejde og opbygge relationer.

 

 

 

Udvikling i rollen og smuk natur

Hos os får du rig mulighed for at vokse i rollen. Vi ved godt, at området spænder bredt, men det giver dig også mulighed for at suge viden til dig og komme omkring mange forskellige områder. Samtidig er her plads til, at du kan lufte dine gode idéer og sætte dit præg på området. Karrierevejen er mange, og der er mulighed for at udvikle dine kompetencer gennem opgaverne og kurser.

 

Herudover vægter vi en god balance mellem arbejde og fritid, så du har gode muligheder for at få et godt, aktivt fritidsliv i den smukke grønlandske natur med fx vandreture, ski eller sejlture på fjorden.

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Stabschef Asmus Jessen Rubæk , tlf. +299 254918 eller e-mail: asjr@sermersooq.gl

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia