sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

AC-fuldmægtigeq/konsulenti Siusinaartumik Iliuuseqarneq pillugu nukittorsarneqarnissaanut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 21-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-11-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82851543
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Socialstyrelsen søger en AC-fuldmægtig/konsulent med kendskab til og erfaring med tidlig indsats området til styrkelse af koordinering af tværfagligt samarbejde og udvikling af programmet Tidlig Indsats for gravide familier.

Om stillingen
Du vil være projektleder og ansvarlig for at koordinering og udvikling af programmet Tidlig Indsats for gravide familier. Tidlig indsats området er et af initiativerne under det dansk-grønlandske samarbejde.
 
SIF (center for folkesundhed i Grønland) er i gang med at evaluere Tidlig Indsats overfor gravide familier programmet (iværksat i efteråret 2019). På baggrund af resultaterne fra denne evaluering, samt inddragelse af tidlig indsats grupperne, skal den samlede programbeskrivelse for Tidlig Indsats overfor gravide familier blive tilpasset og der skal udvikles en model for et styrket tværfagligt samarbejde.
 
Den løbende programkoordinering af Tidlig Indsats involverer bl.a. koordinering af tværfagligt samarbejde nationalt og lokalt, hvor projektlederen skal sikre, at udførelsen af programmet lever op til de opstillede mål for målgruppen af sårbare gravide og familier, der deltager i programmet. Herunder skal projektlederen med sin faglige viden medvirke til, at sårbare familier sikres den bedste start på familielivet.
 
Koordineringen af det tværfaglige arbejde involverer planlægning og facilitering af møder og workshops samt vidensdeling og løbende udvikling af de tværfaglige samarbejdsfora. Projektlederen skal bl.a. indgå i og være med til at udvikle eksterne arbejdsgrupper og udvalg for at sikre en bedre koordinering af tværfaglige indsatser for målgruppen – både på nationalt, regionalt og lokalt plan.
 
Projektlederen er i samarbejde med den faglige leder og afdelingschefen ansvarlig for, at Tidlig Indsats programmet og relaterede initiativer implementeres inden for den politiske og økonomiske ramme, der er afsat til indsatsen, og at programmet lever op til de faglige krav, der er opstillet. Særligt skal projektlederen med sin faglige viden om familiedannelse sikre, at alle aktører samarbejder om, at alle nye familier får en god start på livet.
 
Konkrete opgaver:

 • En revideret programbeskrivelse for den tidlige indsats herunder beskrivelse af model for det tværfaglige samarbejde.
 • Rammebeskrivelse/koncept for den landsdækkende rådgivningsfunktion, så understøttelsen af implementeringen af den tidlige indsats optimeres.
 • Afholdelse af lokale seminarer/workshops med fokus på at udbrede viden om vigtigheden af den tidlige og opsporende indsats samt fokus på inddragelse og input til udviklingsarbejdet.
 • Løbende programkoordinering og implementering af Projekt Tidlig indsats.
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde, herunder samarbejde med tværfaglige aktører inden for Tidlig Indsats.
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale såsom tilpasning/opfølgning af projektbeskrivelsen, notater og rapporter.
 • Udvikling af nye initiativer inden for området.
 • Sagsbehandling af indkomne sager i Paarisa for Tidlig Indsats området.
 • Planlægning og facilitering af møder, workshops mv.
 • Videns indsamling og formidling, herunder rådgivning af fagpersoner inden for tidlig indsats området, fx jordemødre, sundhedsplejersker og pædagoger.
 
Vi søger en medarbejder, der
 • Det er en fordel hvis du har en relevant overbygning som diplom, master eller kandidat
 • Godt kendskab til MANU og Tidlig Indsats
 • Har erfaring med projektarbejde
 • Er engageret, fokuseret og systematisk i forhold til opgaver forbundet med udvikling, implementering, monitorering og evaluering
 • Er struktureret og resultatorienteret
 • Er fleksibel og opsøgende i opgaveløsningen
 • Er stærk i kommunikation både skriftligt og mundtligt
 • Har gode IT-kompetencer
 • Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser
 • Er villig til rejseaktivitet
 • Gerne dobbeltsproget dansk og grønlandsk 

Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og at etablere et fælles tværgående arbejde herom.  Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor styrkede rammer for den frivillige indsats på børneområdet er en af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandske-danske tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges.

Stillingen er forankret i den tværfaglige forebyggelsesenhed Paarisa i Socialstyrelsen. Paarisa arbejder bl.a. med udvikling og implementering af nye sundhedsfremmende metoder og indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Tiltrædelsesdato
1. december 2021 eller snarest muligt efter aftale.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Børne- og unge døgninstitutioner, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettede afdeling, Handicapafdeling, Økonomiafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte konstitueret afdelingschef i Paarisa Tina Evaldsen på tiev@nanoq.gl / tlf. +299 342394

Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. November 2021 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia