sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingshjælper til Patienthotellet, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 07-04-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-04-2021
Suliffissamut ID normut: 330590919
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik
Atorfiup taaguutaa: Sundhedsmedhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Patienthotellet søger en smilende og imødekommende afdelingshjælper til blandt andet opgaver som klargøring af værelser mm. Vi ser med glæde frem til, at modtage din ansøgning. 

Vi tilbyder:

  • En fast stilling på 30 timer med fast mødetid på hverdage kl. 08.00, med fleksible arbejdstimer alt afhængigt af, hvor mange afrejsende patienter vi har   
  • Gode kollegaer med sundhedsfaglige uddannelser
  • Et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskelligheder og fokus på at hjælpe hinanden
  • God introduktion 

Vi søger dig, der:

  • Af natur er smilende, venlig og serviceminded samt imødekommende og hjælpsom overfor vores patienter, kollegaer og ledelse
  • Har viden om de hygiejniske principper
  • Er mødestabil og loyal samt fleksibel med hensyn til arbejdstider. Der kan desuden forekomme behov for dig på nogle lørdage, som du med kort varsel forventes, at kunne varetage
  • Aktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø i samspil med kollegaer og ledelse. Dette med udgangspunkt i vores overordnede værdigrundlag: Omsorg, tillid, respekt og faglighed

Om os:

  • Vi har 66 sengepladser til kirurgiske og medicinske patienter. Herudover har vi 15 værelser til gravide fra kysten på patienthotel centrum, som serviceres af et privat firma
  • Vi modtager selvhjulpne patienter fra hele Grønland, der indlægges til ambulante undersøgelser, fødsel og/eller dagkirurgiske indgreb. Vi modtager også patienter fra alle afdelinger på Dronning Ingrids Hospital

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-119 

Startdato: 27. april 2021 eller snarest efter aftale. 

Ansøgningsfrist: 27. april 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Girard Paul Dupitas på tlf. (+299) 34 48 91 eller på e-mail: GIRB@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf  

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia