sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingslæge til psykiatrien, Dronning Ingrids Hospital, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 05-12-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-12-2020
Suliffissamut ID normut: 330406102
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Psykiatrisk Område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en afdelingslæge til varetagelse af lægelige opgaver i Psykiatrisk Område med tiltrædelse 1. februar 2021 eller efter nærmere aftale. 

Om psykiatrien på Dronning Ingrids Hospital:

Psykiatrisk Område på Dronning Ingrids Hospital består af en sengeafdeling, et psykiatrisk ambulatorium og distriktspsykiatrien (Ikaarsaarfik).

Sengeafdelingen A1 har plads til 12 patienter og er en åben akut psykiatrisk afdeling med et skærmet afsnit.

Distriktspsykiatrien, Ikaarsaarfik, er et opsøgende og afpasset behandlingstilbud til de kronisk psykiatriske patienter i Nuuk.

Psykiatrisk Ambulatorium varetager udredning, behandling, medicinkontrol samt terapeutiske forløb af psykiatriske patienter fra hele Grønland. Nogle af disse forløb vil være via telepsykiatri.

Psykiatrisk Område ledes overordnet af en overlæge og en oversygeplejerske. Du vil referere til ledende overlæge.

Vi tilbyder:

Som afdelingslæge vil du kunne varetage forskelligartede lægelige opgaver afhængig af dine kompetencer og interesser. Fx:

 • Kontaktlæge-funktion for indlagte patienter
 • Lægelige opgaver i distriktspsykiatrien, Ikaarsaarfik
 • Varetagelse af ambulante patientforløb herunder ADHD
 • Konsulentbesøg på socialpsykiatrisk døgninstitution
 • Efter aftale, kan der blive tale om at indgå i vagtfunktion på sengeafdelingen

Om os:

 • Du vil aldrig være alene, da vi har en god kollegial holdånd i psykiatrien og har samarbejdsaftaler med specialister i Danmark

Vi søger dig, der:

 • Skal kunne bevare overblikket og være fleksibel, da det lægelige udfordres inden for et bredt felt af diagnoser og samarbejde med flere faggrupper, samarbejdspartnere, og en hverdag med akutte og logistiske problemstillinger
 • Er speciallæge i Psykiatri, Speciallæge i almen medicin med psykiatrisk erfaring, eller yngre læge i hoveduddannelsesforløb inden for psykiatri
 • Kan arbejde selvstændigt og kommunikere tydeligt
 • Du besidder overblik og har gode samarbejdsevner
 • Du er robust, fleksibel og omstillingsparat
 • Vi søger en afdelingslæge der kan kombinere lægefaglighed med lyst til at arbejde i psykiatrien i Nuuk, hvor der er mange forskellige patienter og mange spændende arbejdsopgaver

Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. I vintermånederne er nordlys en del af din hverdag, ligesom du kan stå på både langrend- og alpinski. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-367 

Startdato: 1. februar 2020, eller efter aftale 

Ansøgningsfrist: 11. december 2020

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende overlæge Parnûna Heilmann

 på tlf. (+299) 54 75 15 eller på e-mail: PAHO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut