sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingsleder handicapområde Narsaq

Kommune Kujalleq

Narsaq
Ikkunneqarpoq: 29-03-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-04-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84652867
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Kontor og administration, Socialvæsen, Sundhed

Afdelingsleder på handicapområdet i Narsaq

GENOPSLAG:


En stilling som afdelingsleder i Narsaq er ledig til besættelse pr. 01. juni 2023 eller efter nærmere aftale.

Området hører under socialforvaltning i Kommune Kujalleq, organisatorisk hører området under Handicapkoordinator for boformer og beskyttede værksteder. 


Afdelingslederens kerneområde er, at der sker effektiv støtte og hjælp til borgere med vidtgående handicap, og at der i høj grad er borgertilfredshed, og borger generelt oplever sammenhæng for ydelsen


Stillingens indhold er blandt andet:

 • Sikre daglig drift og koordinering af boenhed for borger med handicap, aktivitets - samværscenter i Narsaq
 • Føre tilsyn samt koordinere støttearbejdet på boenheden
 • Føre tilsyn samt koordinere støttepersonsarbejdet for borgere der beboer eget hjem
 • Sikre at ansøgninger behandles efter vedtagne ydelses - og kvalitetsstandarder
 • Sikre kontinuerlig sidemandsoplæring på støttepersonsområdet samt udvikling af området og højne kvaliteten
 • Sikre opsøgende arbejde og have indsigt i tværgående samarbejde, hvor til borgere har behov for støtteperson
 • Sikre at kontinuerligt og tæt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Sikre at udarbejde årlig rapport til Handicapkoordinator


Af kvalifikationskrav forventer vi;

 • At du er uddannet socialpædagog eller lignende uddannelse
 • At du har erfaring med ledelse
 • At du har erfaring med koordinering af støttepersoner
 • At du besidder ansvarlighed og selvstændighed for løsning af opgaven, og besidder gode ideer og initiativ til nye tiltag, og god planlægger
 • At du har erfaring med administrative opgaver, og økonomi, og gode IT-kundskaber
 • At du er i besiddelse af gode kommunikative og gode formidlings budskaber, og er målrettet
 • At du har det fornødne kendskab til sagsbehandling, og er i besiddelse af gode formuleringsevne såvel skriftlig og mundtligt på grønlandsk og dansk


Vi tilbyder;

·En udfordrende og et afvekslende og til tider travlt arbejde, hvor du vil have mulighed for at præge området og udvikling på området

·Mulighed for personlig og faglig udvikling i tæt samarbejde med andre afdelingsledere i Kommune Kujalleq

·Selvstændighed og ansvar og medbestemmelse på området


Ansættelse og aflønning:

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende overenskomst for Grønlands Selvstyre og i Kommunerne. For udefra kommende ansøgere, vil der stilles bolig til rådighed efter familiens størrelse, samt flytte og rejseomkostninger ske eftergældende regler


Straffeattest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest og straffeattest. I henhold til loven kan ansættelse først begynde, når Kommunen har modtaget attesterne


Nærmere oplysninger og funktionsbeskrivelse kan indhentes hos afdelingsleder Pipaluk Thomassen e-mail pith@kujalleq.gl telefon 38 15 36.


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 19. april 2023.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


”Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen”


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat