sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Vectrus Services A/S

Afdelingsleder til administrationskontoret, Thule Air Base, Grønland

Vectrus Services A/S

Pituffik, Thule Air Base
Ikkunneqarpoq: 14-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-10-2021
Suliffissamut ID normut: 330742723
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Isumaqatigiissut/suliniut, Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq
Atorfiup taaguutaa: Afdelingsleder
Ilinniagaq: Administration (bach.)
Misilittakkat - Annertunerusumik:
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Tuluttut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Afdelingsleder til administrationskontoret, Thule Air Base, Grønland

 

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland. Vi søger en afdelingsleder til vores administrationskontor på basen – Site Management Support. Fastansættelse og udrejse til basen snarest muligt.

 

Site Management Support (SMS) spreder sig over et meget bredt spektrum af administrative ansvarsområder, herunder HR-opgaver, så som vedligehold af digitale personalefiler, modtagelse af nye medarbejdere samt orientering om forholdene på basen, administration af sikkerhedsgodkendelser, biludlejning, salg af Tele Greenland produkter, drift af posthuset, samt forskellige administrative opgaver i forhold til US Air Force og administrativ støtte af virksomhedens ledelse. Afdelingen står også for rejsefunktion, bogholderi og kasseopgaver. Der er p.t. 4 fastansatte medarbejdere i SMS.

Som afdelingsleder i SMS får du en stor kontaktflade til virksomhedens medarbejdere og driftsledelse på basen, US Air Force og andre organisationer på basen, og du vil endvidere komme til at samarbejde med vores lærlingevejleder om virksomhedens lærlingeprogram.

Vi søger en udadvendt og samarbejdende leder, som er synlig både i afdelingen og i organisationen som helhed. Som formår at sætte sig ind et komplekst kontraktgrundlag og organisation og kan handle selvstændigt indenfor de givne rammer og aftaler. Som tager forandring som en positiv oplevelse og som er løsningsorienteret.

 

Arbejdsopgaver:

 • Personaleansvarlig i SMS. Sparrer med medarbejderne om de daglige opgaver i afdelingen, afdækker behov for og sikrer at nødvendig uddannelse og træning gennemføres, gennemfører personalesamtaler/-vurderinger og forestår nyansættelser i afdelingen.
 • Samarbejder med lærlingevejlederen om ansættelse af lærlinge og elever fra Grønland.
 • Sikrer, at HR relaterede opgaver udføres og behandles i henhold til GDPR.
 • Sikrer, at IT systemerne i afdelingen fungerer optimalt, herunder koordinerer med IT afdelingen om rettelser og forbedringer.
 • Foretager løbende evaluering af de administrative processer i afdelingen, herunder optimering af arbejdsgange, håndbøger, jobbeskrivelser, procedurer m.v.
 • Yder administrativ støtte til vores Program Director på basen.
 • Samarbejder med rekrutteringsafdelingen i København, lønafdelingen i København og Thule, afdelingsledere på basen, og fællestillidsmanden på basen.
 • Sikrer, at indgåede overenskomster overholdes i organisationen.
 • Deltager i samtaler om og behandling af personaleklager, problemer og afskedigelser.
 • Deltager i SU møder.
 • Sikrer et godt arbejdsmiljø i afdelingen.

Kvalifikationer:

 • Du har en uddannelse inden for administration eller business management på BA niveau eller tilsvarende.
 • Du har mindst 2 års opdateret erfaring med tilsvarende administrative opgaver.
 • Du har mindst 2 års erfaring med personaleledelse.
 • En lederuddannelse er en fordel, men ikke et krav.
 • Du begår dig uden problemer på engelsk i skrift og tale på et højt niveau.
 • Du er velbevandret i brugen af IT.

For stillingen gælder, at man skal have dansk statsborgerskab, have gyldigt kørekort til personbil og skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til ophold og arbejde på Thule Air Base.

Ring til Rekrutteringsafdelingen hos Vectrus Services på telefon +45 3525 2587 og få nærmere detaljer om stillingen og ansættelsesforhold. Send din ansøgning med CV og kopi af relevante uddannelsesbeviser til susanne.jensen@vectrus.com.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat
Pituffik, Thule Air Base
Pituffik, Thule Air Base
Pituffik, Thule Air Base