sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Afdelingsleder til DcR kreditor afdeling

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 12-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-07-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85541991
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Afdelingsleder til DcR kreditor afdeling
Afdelingsleder til den centrale regnskabsafdeling.
 
Vil du stå i spidsen for kreditor afdelingen i Selvstyrets centrale Regnskabsafdeling (DcR)?
 
Vi søger en afdelingsleder til kreditor afdelingen DcR.  Kreditor afdelingen har 7 medarbejdere samt 2 AU elever.
 Kreditor afdelingen:
Afdelingen sikrer modtagelse og betaling af fakturaer fra Selvstyrets ca. 3.500 leverandører.  Afdelingen giver bistand og rådgivning både til leverandørerne og til Selvstyrets ca. 250 enheder vedrørende kreditor fakturaer.  Herudover sørger afdelingen bl.a. for afstemning af kreditorer.
Hvem er vores nye afdelingsleder:
Du er en inspirerende daglig leder, der er god til at motivere andre. Du har muligvis ledelseserfaring og du har evner og interesse for personaleledelse. Du har regnskabsmæssig baggrund og en relevant teoretisk uddannelse. Du har en solid praktisk regnskabsmæssig erfaring ved brug af Prisme og har gode IT bruger kundskaber.
 Derudover lægges vægt på at du:
Er entusiastisk med et godt humør og en positiv livsindstilling
Er robust, beslutsom og faktaorienteret
Har gode og relationsskabende kommunikationsevner
Er holdspiller
Vi tilbyder dig:
Et spændende og udfordrende job i et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til nye ideer. Du vil få det arbejdsmæssige ansvar for engagerede og dygtige medarbejdere og det faglige ansvar for enhedernes præstationer herunder optimering og effektivisering af arbejdsgange og processer.
Ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den til enhver tid forhandlingsberettigede organisation.
Der er ikke tilknyttet personalebolig til stillingen.  Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret kan boligen bevares i den nye stilling.
Tiltrædelsesdato: 1. August 2024 eller efter aftale.
 
Om os:
Den centrale Regnskabsafdeling er en central enhed, der servicerer hele Selvstyret. Den er organisatorisk placeret i Økonomi- og personalestyrelsen og du har som afdelingsleder reference til kontorchefen i debitor- og kreditor afdelingen.


Flere oplysninger:
Flere oplysninger om jobbet kan fås hos Kontorchef Amalie N. Eugenius på tlf. nr. 34 67 80, eller ved mail amno@nanoq.gl
 
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 3. juli 2024.
 Ansøgningen vedlægges cv, dokumentation for tidligere ansættelser og eksamenspapirer.
Samtalerunderne forventes afholdt umiddelbart efter endt ansøgningsfrist. De kandidater der udvælges til samtale modtager besked herom pr. mail eller pr. telefon. Oplys derfor det telefon nr., du ønsker at blive kontaktet på.
Ansøgningen skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke e-mails.
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA har pt. ca. 110 medarbejdere. ASA er bl.a. ansvarlig for regnskabsaflæggelse, indkøbspolitik, overenskomstforhold, løn- og personalepolitik, HR-udvikling, IKT-strategier, tolkefunktion samt bygningsdrift.
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.
ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.
ASAs 3 værdier er:
Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia