sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingssygeplejerske i barselsvikariat, Akutområdet Dronning Ingrids Hospital, Intensiv Terapi Afsnittet ITA, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 21-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-09-2021
Suliffissamut ID normut: 330795456
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Hospitalsmedhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Intensiv afdelingen er en højteknologisk afdeling, hvor vi varetager sygeplejen og behandlingen af kritisk syge patienter. På afdelingen modtager vi alle patientkategorier, således præmature, børn og voksne fra de medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske specialer. Vi varetager desuden opvågningsfunktionen uden for normal dagtid. Intensiv er normeret til 4 pladser for voksne og/eller børn.

Det brede patientklientel, stiller store krav til de sygeplejefaglige kompetencer samt det tværfaglige samarbejde. Vi lægger vægt på patientsikkerhed, høj faglighed, og kontinuitet i patientplejen.  Vi har en helhedsorienteret tilgang til sygeplejen, som tilpasses den enkeltes egenomsorgskapacitet, hvor patienten og dennes pårørende inddrages i og har medbestemmelse på egen sygdoms - og behandlingsforløb.

Du vil som leder være med til at sætte dit præg på, hvilken retning afsnittes arbejdsgange og kultur udvikler sig i. Herunder løbende udarbejdelse/fornyelse af politikker, retningslinjer og instrukser, undervisning i relevante temaer og fokus på arbejdsmiljø og kultursammenføring.

Områdeledelsen har stor fokus på at afsnittet får kontinuerlig faglig udvikling. Et godt arbejdsmiljø vægtes højt. 

Vi tilbyder:

 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • God introduktion til et bredt fagligt spektrum
 • En afdeling hvor der forventes en kontinuerlig udvikling i opgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i Akut område
 • Et tær samarbejde med de andre områder og regioner
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening 

Vi søger dig, der:

 • Har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Kan holde fokus trods mange vikaransatte
 • Har pragmatisk holdning til hverdagen og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Har sund og god humor samt besidder stor tålmodighed 

Om os:

 • ITA ansætter på årsbasis mange vikarer med specialuddannelse i Intensiv sygepleje. Det fordrer stor samarbejds-  og omstillingsparathed. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-301 

Startdato: 1. november eller efter aftale 

Ansøgningsfrist: 27. september 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved ledende oversygeplejerske i akutområdet, Arnaq Fleischer Hansen på tlf. (+299) 34 44 07 eller på e-mail: afha@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia