sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingssygeplejerske, psykiatrisk afdeling A1, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 06-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-03-2020
Suliffissamut ID normut: 330172919
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Afdelingssygeplejerske til psykiatrisk afdeling A1 Dronning Ingrids Hospital, Nuuk fra 1 juli 2020.

Psykiatrisk afdelingen (afd. A1) er en akut modtageafdeling med 12 sengepladser, heraf tre i skærmet afsnit Afdelingen modtager patienter fra hele Grønland i alderen 17 år og opefter.  

Du vil skulle være leder for en personalegruppen af ca. 22 medarbejder, sygeplejersker psykiatri- og sundhedsassister, terapeuter samt pædagoger.

Du vil sammen med de praktik- og klinisk vejleder skulle modtage studerende og elever i praktik.

Vi arbejder med implementering af Safewards med det formål at bedre patientbehandling, nedbringe tvang, og udvikle et sikkert arbejdsmiljø. Du vil derfor skulle stå i spidsen og være tovholder og igangsætter på udviklingstiltag.  

Du vil i dagligdagen referere til Områdeledelsen, om består af en ledende overlæge og oversygeplejerske. Du vil indgå i Områdets ledergruppe.

Psykiatrisk område består foruden sengeafdelingen af et psykiatrisk ambulatorium med læger og psykologer der også er tilknyttet afdelingen, en distriktspsykiatri, psykiatrisk terapi og en socialrådgiverfunktion.

Vi tilbyder:

  • En stilling med udfordringer og mulighed for kompetenceudvikling
  • En arbejdsplads med et engageret personale, der ønsker faglig udvikling
  • Supervision og plads i en aktiv tværfaglig ledergruppe
  • Udstrakt tværfagligt samarbejde om patientbehandlingen med Social- og distriktspsykiatri i Nuuk og på kysten, Kriminalforsorgen, politi og med retspsykiatrien i Risskov

Vi søger en afdelingssygeplejerske der: 

  • har erfaring fra ansættelse i psykiatrisk afdeling med opnået kompetencer i psykiatrisk sygepleje
  • har ledelseserfaring
  •  har engagement og vil og kan medvirke til personlig- og faglig udvikling af personalet,
  • har en personlighed som er respekteret og vil indgå i udvikling af det psykiatriske område
  • vil være formidlende i forhold til personale og patienter
  • kan være medvirkende til at udvikle et arbejdsmiljø, hvor motivation, faglighed trivsel og sikkerhed gør hverdagen og arbejdsmiljø mere forudsigelig.

Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital, der består af fire områder, psykiatrisk, medicinsk, kirurgisk og akutområde, der udover patientbehandling har en vejledende funktion i forhold til de 5 sundhedsregioner i Grønland.

Du kan læse mere om sundhedsvæsenets organisering på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om andres oplevelser med at flytte til og leve i Grønland.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-55 

Ansøgningsfrist: 1 marts 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på Tlf. +299 34 4812 eller på +299 547516 eller på e-mail: abkj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia