sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingssygeplejerske, Qasigiannguit Sundhedscenter Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 21-11-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-12-2019
Suliffissamut ID normut: 330128752
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Drømmer du om at være med til at præge udviklingen på en spændende arbejdsplads, lede en tværfaglig personalegruppe og være med at til at starte en ny proces, så er det nu du skal slå til.

Qasigiannguit Sundhedscenter søger en afdelingssygeplejerske med start d. 1 januar 2020.

Som afdelingssygeplejerske tilbydes du en hverdag fyldt med spændende og udviklende opgaver. Arbejdet er meget afvekslende, og hverdagen er præget af mange skift, hvor du vil blive bedt om at tage stilling til både faglige og kollegiale udfordringer, nogle gange med kort varsel.

Din rolle som afdelingssygeplejerske skal være tydelig og du skal som leder og kollega være klar og imødekommende i din kommunikation, uddelegere opgaver, arbejde værdibaseret og have et stort overblik. Du bliver leder for en stabil gruppe af kollegaer, hvoraf mange har arbejdet på Sundhedscenteret i mange år. Det er en fordel, hvis du kan tale grønlandsk – men ikke et krav.

Sundhedsvæsenet i Grønland er organiseret i 5 regioner. Region Disko består af Regionssygehuset i Aasiaat, 2 sundhedscentre – hvor det ene ligger i Qasigiannguit, 1 sygeplejestation, samt 8 bygder.

I hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere. I Qasigiannguit bor der ca. 1150 indbyggere

Sundhedscenteret i Qasigiannguit består af

  • et ambulatorium, hvor der foregår både læge- og sygeplejekonsultationer
  • et sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser. Der er afdelingsmedhjælpere til stede hele døgnet
  • et apotek, som varetages af sygeplejerskerne samt sundhedsmedhjælperen
  • et laboratorium som betjenes af sygeplejerskerne efter oplæring
  • et røntgenrum som betjenes af portørerne
  • veneria, livsstilsambulatorie og svangreambulatorie som varetages af sundhedsmedhjælperen

De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt og omfatter alle slags patientkategori.

Sygeplejerskerne har på skift tilkaldevagter fra hjemmet, samt weekendvagt her 3.uge.

Dine kolleger vil være to sygeplejersker, en sundhedsmedhjælper, en læge, to tolke, to portører, en lægesekretær som også fungerer som tolk, samt fire afdelingshjælpere og en rengøringsdame.

Du vil sammen med de to sygeplejersker indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet.

Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner. Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

Din kommende ledelse vil være synlig og vil også kunne bruges som sparringspartner.

Vi forventer

  • At du er god til at organisere
  • At du kan lide at være leder og evt. har en lederuddannelse
  • At du er god til samarbejdets kunst
  • At du er god til at tackle udfordringer

Vi forventer, at du går til opgaven med entusiasme, iver og målrettethed.

Du kan selv være med til at præge kulturen i afdelingen.

Du får en helt unik mulighed for at have indflydelse på stillingens udførelse, udfoldelse og udvikling. Du skal brænde for udvikling, og du skal have lyst til at dykke ned i denne unikke stilling, hvorfor vi forventer af dig, at du kan se muligheder og føre disse ud i livet, ud fra de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er til rådighed.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201911437

Ansøgningsfrist: d. 19. december 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Suzanne Rasch på tlf. (+299) 91 45 18 eller på e-mail: SZRA@PEQQIK.GL eller til konstitueret ledende regionssygeplejerske Sofie Broberg på SOFI@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia