sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Afdelingssygeplejerske søges til Maniitsoq Sundhedscenter 24-256

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 27-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589338
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Pleje og omsorg
Atorfiup taaguutaa: Afdelingssygeplejerske
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Se kontakperson på annoncen
Oqarasuaat

Vi søger en afdelingssygeplejerske med lyst til ledelse og en faglig udfordring i et job med stor selvstændighed til Maniitsoq Sundhedscenter pr d. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.  
Vi tilbyder et fagligt spændende, selvstændigt og udfordrende job som afdelingssygeplejerske på Maniitsoq Sundhedscenter.
Stillingen er en fast stilling, og er på 40 timer om ugen med fremmøde mellem kl. 8-16 på ugens hverdage. Inden for arbejdstiden tilrette lægger du selv dine arbejdsopgaver.
Maniitsoq Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte.
Personalet er fordelt på Sundhedscenteret og i de tre tilhørende sygeplejestationer i distriktets bygder.
Du vil i daglig dagen være ansvarlig for driften af sundhedscenteret i samarbejde med Driftslederen som har ansvaret for Administrationen, Køkken, Rengøring, Vaskeri, Portørfunktion mm.
Sundhedscenterets sengeafdeling har plads til 18 indlagte patienter i alle aldre.
Afdelingen dækker alle specialer her under også psykiatriske patienter. På senge afdelingen er ansat 5 sygeplejersker, hvor af en bistår afdelingssygeplejersken i ledelse og tilrettelæggelse af arbejdet, 4 sundhedsassistenter og 4 sundhedshjælpere. Sygeplejerskerne går i dag- og aftenvagt og har efter aftenvagt tilkald om natten fra eget hjem - med en læge i bagvagt.
Mellem kl. 16.00 og 08.00 fungerer sengeafdelingen som skadestue. Lægerne i lægekonsultation varetager på skift behandling og stuegang på indlagte patienter i afdelingen.
Sundhedscenteret varetager på primærområdet somatisk- og psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangeromsorg og fysioterapi.
Derudover har Sundhedscenteret et ambulatorium som dækker læge og sygeplejekonsultation, laboratorie, røntgenfunktion, skadestue/modtagelse, apotek veneria- og præventions klinik.
Vi lægger stor vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter, indeholder værdier, såsom respekt, ordentlighed, anerkendelse og tillid. De samme værdier præger vores omgang med hinanden på sundhedscenteret.

Vi tilbyder:

 • En spændende lederstilling med mulighed for selvstændighed og udvikling
 • Adgang til supervision og sparring med Regionsledelsen el..
 • God introduktion
 • Fagligt fælles skab med andre i lignende stilling
 • Årlig kompetenceudvikling og videre uddannelsesmuligheder
 • Et engageret og faglig dygtigt personale
 • Et job i en spændende organisation
 • Indflydelsesmulighed på udvikling af Det Grønlandske Sundhedsvæsen


Vi søger dig:
 • Er autoriseret sygeplejerske med ledelseserfaring
 • Vi ser det som en fordel at have erfaring med udviklingsarbejde og videreuddannelse
 • Du skal besidde evnen til at udvikle og vedligeholde professionelle relationer i en forholdsvis lille organisation.
 • Der har fokus på kvalitet, optimering af ressourcerne, udvikling af faglighed og mennesker
 • Har gode samarbejdsevner, kunne håndtere konflikter og arbejder med udvikling og vedligehold af et godt og sikkert patient- og arbejdsmiljø


Lidt om Maniitsoq:
Maniitsoq ligger på Grønlands vestkyst, lige syd for polarcirklen mellem Nuuk i syd og Sisimiut i nord. Maniitsoq området er meget flot, omgivet af høje og savtakkede fjelde med gletsjer, der stækker sig ned til dybe fjorde. 
Der er ca. 3100 indbyggere i distriktet fordelt med ca. 2.500 borgere i byen og resten i distriktets tre bygder. Bygderne besøges flere gange om året, og transporten foregår med båd. Byen har de fleste moderne bekvemmeligheder, dagligvareforretninger, indenrigslufthavn, ugentlige forbindelser med kystskibet og i sommerhalvåret en hurtiggående bådrute til Nuuk.
Fritidsaktiviteterne om sommeren er bl.a., vandring i fjeldene fiskeri hytteture og sejlads blandt pukkelhvalerne, som bl.a. kendetegner vores distrikt. I vinterhalvåret danser nordlyset på aften- og nattehimlen og om dagen er der mulighed for alpin- og langrendsski i et af Grønlands bedste skiområder.
Derudover har Maniitsoq en aftenskole med mange spændende aktiviteter og året rundt er der mulighed for forskellige sports aktiviteter i byens hal.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.
Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: D: 1. august 2024
Ansøgningsfrist: D. 27. juni 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved ledelses og rekrutteringskonsulent Ann Birkekær Kjeldsen på e-mail: abkj@peqqik.gl

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia