sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingssygeplejersker, Sisimiut, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 10-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-07-2019
Suliffissamut ID normut: 330057839
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Brænder du for ledelse? Vil du udfordres på både din faglighed og dit lederskab – og samtidig få dit livs oplevelse?

Til regionssygehuset i Sisimiut søges der efter to afdelingssygeplejersker. Vi omstrukturerer og får derfor brug for én afdelingssygeplejerske til vores sengeafdeling og én til vores ambulatorium, hvor konsultationer af byens borgere foregår.

Regionssygehuset fungerer som læge- og skadestuepraksis, og har desuden en almen medicinsk-kirurgisk afdeling, samt børne-, føde- og operationsafsnit. Desuden har regionssygehuset en bred social funktion i samfundet.

Afdelingssygeplejersken i sengeafdelingen vil primært være ansat i sengeafdelingen, hvor der er plads til 19 indlagte patienter og med forskellige faggrupper som plejepersonale under sig. Vi modtager patienter fra spædbørn til ældre, og med alle specialer under samme tag.

Afdelingssygeplejersken i konsultationen vil primært være ansat i konsultationen, hvor der er ansat læger, tolke og forskellige plejepersonaler. I konsultationen varetages de planlagte og akutte patienthenvendelse i hhv. læge- sygepleje- og skadestuen. Personalet har ansvar for røntgen, planlagte operationer/indgreb, telefonisk konsultation og mange andre opgaver.

Begge afdelingsopgaver omfatter også en undervisende/pædagogiske funktion, idet regionssygehus et har sygeplejestuderende, sundhedsassistentelever, sundhedshjælperelever og portørredder elever hele året rundt.

Vi har et godt kollegialt sammenhold de forskellige faggrupper imellem på regionssygehuset, og en god atmosfære i huset.

Vi ser gerne en afdelingssygeplejerske, der har:

  • Ledererfaring, eller lyst og mod til ledelsesopgaver i et tværkulturelt samfund, da der dels er grønlandsk og dels dansk personale ansat, med hver deres kulturelle og sproglige baggrund
  • En bred faglig viden og erfaring
  • Kan varetage ansvaret, for at der arbejdes efter de overordnede mål for sygeplejen i Grønland
  • En god portion selvstændighed og modenhed
  • IT-kompetencer på brugerniveau

Afdelingssygeplejersken er medansvarlig for den daglige drift samt budget.

Begge afdelingssygeplejerske stillinger skal regne med, at man også arbejder i klinikken.

Sisimiut er beliggende i Vestgrønland. Her er, som i hele Grønland, smuk natur og rig mulighed for friluftsliv med vandreture, hundeslædekørsel, skiløb, sejlads og fiskeri. Byen er Grønlands nordligste by med isfri havn i vinterperioden og den sydligste med hundeslædekørsel.

Tiltrædelse: d. 1. september 2019 eller efter aftale.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201907245

Ansøgningsfrist: d. 31. juli 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Nukànguak' Olsen på tlf.: +299 86 88 67 eller på e-mail: nuol@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut