sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingssygeplejerskestilling, sengeafdeling, Regionssygehuset i Aasiaat, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 14-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-02-2020
Suliffissamut ID normut: 330156669
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Tandlæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Drømmer du om at være med til at præge udviklingen på en spændende arbejdsplads, lede en tværfaglig personalegruppe og være med at til at starte en ny proces, så er det nu du skal slå til. 

Vi søger en afdelingssygeplejerske til vores sengeafdeling på Regionssygehuset i Aasiaat 1. marts 2020 eller efter aftale.

Det her er din personlige og faglige chance for at tiltræde en nyoprettet stilling som afdelingssygeplejerske.

Vi ønsker, at du kan starte så hurtigt som muligt, eller efter aftale. Vi venter dog gerne på den rette ansøger.

Der er tale om en fastansættelse.

Du kommer til at lede sengeafdelingen og vores operationsafdeling. Din hverdag vil være præget af et ledelsesansvar for flere faggrupper. Din kommende ledelse vil være synlig og vil kunne bruges som sparringspartner.

Du vil få et tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken i ambulatoriet, da plejepersonalet er tilknyttet både ambulatoriet og sengeafdelingen.

Vi forventer, at du går til opgaven med entusiasme, iver og målrettethed.

Du kan selv være med til at præge kulturen i afdelingen.

Du får en helt unik mulighed for at have indflydelse på stillingens udførelse, udfoldelse og udvikling. Du skal brænde for udvikling, og du skal have lyst til at dykke ned i denne unikke stilling, hvorfor vi forventer af dig, at du kan se muligheder og føre disse ud i livet, ud fra de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er til rådighed.

Ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og ledelse af personalet

 • Ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen
 • Medansvarlig for sikring af målrettede patientforløb
 • Medansvarlig for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
 • I samarbejde med plejepersonalet ansvarlig for et godt arbejdsmiljø

Vi forventer

 • At du er god til at organisere
 • At du kan lide at være leder og evt. har en lederuddannelse
 • At du er god til samarbejdets kunst
 • At du er god til at tackle udfordringer

Hvis Aasiaat Sygehus er din fremtidige arbejdsplads

 • Vil du få en god introduktion til arbejdet
 • Vil du blive modtaget af et grønlandsk og dansk personale, der har brug for dig
 • Vil du få engagerede, dygtige og glade kollegaer
 • Vil du få arbejdsdage, der aldrig er ens

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg herwww.nun.gl 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Ansøgning:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-17

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Suzanna Rasch på e-mail szra@peqqik.gl eller på tlf.nr. +299 89 42 71.

Alternativt til Lotte Reimer koordinerende afdelingssygeplejerske på e-mail LPIR@peqqik.gl eller tlf.nr. +299 89 42 53

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kristian T. Vammen på tlf. +299 34 46 87 eller på e-mail: kitv@peqqik.gl

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut