sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aja marlunnik sulisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 15-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-09-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80666334
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Aja er en døgninstitution for unge med en skrøbelig psyke.
Vi søger 2 medarbejdere til vores afdelinger.
Store afdeling har 8 unge. Lille afdeling har 3 beboere. Det er både drenge og piger.
Målgruppen er unge med en skrøbelig psyke inkl. personlighedsforstyrrelser.
 
Arbejdet består i at skabe en struktureret hverdag med mening i.
Kvalifikationer:
Psykisk robusthed og rummelighed.
Faglig ballast og nysgerrighed.
Humor.
Vilje til at være rollemodel for unge, der er præget af normløshed.
 
Medarbejderne skal indgå i grupper, hvor ikke alle har en teoretisk baggrund.
Der arbejdes i skiftende vagter.
Der skal påregnes flere koloni- og projektture om året.
Personale skal modtage supervision.
Ansøgere der taler både dansk og grønlandsk vil blive foretrukket.  
Tiltrædelse efter aftale.
Ansøgere skal være forberedt på at vi indhenter referencer og børneattest og kræver en ren straffeattest.
40 timers arbejdsuge.
Angerlarsimaffik Aja, Box 1542, 3900 Nuuk, Forstander Fie Hansen eller souschef Jens Pavia Lennert på +299 326660 eller aaja@nanoq.gl 
Ved opkald fra Danmark, så husk der er 4 timers tidsforskel.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut