sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk

Akiliisitsiniartartumik kontorfuldmægtig/konsulent-imik sulisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 26-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-04-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79962081
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration
Attaveqarfissamut paasissutissat

Namminersorlutik Oqartussat

Hans Lars Mathiessen 
Intaleeqqap Aqqutaa 1
Oqarasuaat +299 34 65 34

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Søger pantefoged/kontorfuldmægtig eller konsulent

Ved Skattestyrelsen er en stilling som pantefoged ledig til besættelse pr. 01. juni 2020 eller efter nærmere aftale.
Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrel-sens kontor i Qaqortoq.
Arbejdsopgaver:
Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.
Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbej-de med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.
Du skal kunne lide at betjene kunder. Du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært inden for de ovenstående fagom-råder.
Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.
Der er p.t. 25 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat, hvoraf 9 medarbejdere primært varetager erhvervs-restancer.
Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.
Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombi-neret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du kan arbejde selvstændigt, enga-geret, stabilt og ansvarsbevidst.
Det vil være en fordel, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk/engelsk.
Kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund.
Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.


Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler/overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.
Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske vakant indkvartering, her-under også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilke der sker beskatning.
Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Hans Lars Mathiessen, direkte tlf. +299 34 65 34 / mail: hama@nanoq.gl
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:
Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postbox 1605, 3900 Nuuk
Eller via www.naalakkersuisut.gl
Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 24.04.2020

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut