sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Akissarsialeriviup Allaffianut pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 07-04-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-04-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80066976
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik akissarsialervimmut allaffimmi pisortassarsiorpoq.

Akissarsialeriffiup ineriartornerani siuttoorusuppit akissarsialeriffimmilu naatsorsuutinik suliaqarnermi misilittagaqarpit? Taava immaqa allaffimmi pisortarilersinnaavatsigit.

Sulisoqarnermut allaffeqarfiup ataaniippoq akissarsialerivik, akissarsialerivimmilu qaammamusialerisut 6 atorfeqarput, akunnermusialerisut 4 atorfeqarlutik, immikkoortortaqarfimmilu aqutsisoqarlutik.

Misissueqqissaartafiup Immikkoortortaqarfiata aqutsisua, aqutsinermut qanimut suleqatigissavat, sulisoqarnermullu aqutsisoq allaffinnilu aqutsisut allat pingasut aamma qanimut aqutserqatigissallugit.

Akissarsialeriffik Namminersorlutik Oqartussani immikkoortoqarfinnik tamanik annertuumik suleqateqartarpoq. Taamaattumik Akissarsialeriffimmi allaffimmi pisortatut atorfik unammillernartuuvoq, aaqqissuusseriaaseq, suliassanik aallussisarneq aammalu sulisunutimmikkoortortaqarfimminammineq suliarisartakkat qanoq ingerlanneqartarneri eqqarsaatigalugit piumasaqaatitaqarluni.

Suliassat akisussaaffigisassatit makkuupput

 • Sulisunik sulianillu aqutsineq.
 • Allaffiit qaammammusialerivik akunnermusialerivillu ulluinnarni ingerlanneqarneranut akisussaasuuneq.
 • Suliffimmi namminermi suleriaatsinik ingerlatsinernillu ineriartortitsineq
 • Akissarsialeriffiup suliarisartagaasa pitsaassusianik qulakkeerinnittarneq
 • Sulisut ineriartornerat pitsaasumillu atugaqarnissaat
 • Allaffiup pingaarnertut suliassaanik sunniuteqarluartumik naammassinnissinnaaneq
 • Suliffimmi namminermi avataanilu sullitat akornanni pitsaasumik attaveqartarneq aamma suliffimmi namminermi avataanilu sullittakkat naammagisimaarinninnerisa qaffasissuunissaasa qulakkeernissaat
 • Immikkoortortaqarfimmik aqutsinermut tamarmiusumut peqataaneq

Naatsorsuutigaarput tullinnguuttuni allassimasut amerlanersaat pikkoriffigalugillu piginnaasaqarfigissagitit:

Ilinniakkatigut piginnaasat
 • Naleqquttunik ilinniagaqarsimanissaq misilittagaqarnissarlu
 • Aqutsinermik misilittagaqartutit
 • Sulisunik aqutsinerup iluani misilittagaqartutit
 • Pisortat ingerlatsiviini naatsorsuusiornermut malittarisassanik aammalu akissarsialerinermik ilisimasaqartutit
 • Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat akissarsisitsisarnermut periusaanik ilisimasaqartutit
 • Pivot-tabellinik misilittagaqarnissaq kissaatiginarluni

Inuttut piginnaasat
 • Naammagittartuusutit aammalu suleqativit suliat tungaatigut angusaqarluarnissaannik kaammattorsinnaagitit
 • Tatituujussaatit tatisimaneqartillutillu sulisinnaasutit
 • Siunissami ineriartorneq tunngavilersinnaajumallugu pilersaarusiornermut piginnaasat, siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu periarfissanillu ujartuinermik tunngaveqartunik kulturimik pilersitsiniarlutit allat isumassarsitissinnaassavatit.
 • Aaqqissuulluagaasumik sulisartutit kiisalu suliffimmi akisussaassusilimmik, pitsaasumik aamma sullissinerup ilusaanik pingaartitsisutit
 • Ammallutillu ilakkuminartuusutit, attavigiuminartuullutillu aaqqissugaanikkut avatinniittunik kajumissaarisinnaasutit
 • Kalaallisut allassinnaallutillu oqalussinnaasutit
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsinut ilisimasaqartutit
 • Suliffeqarfimmi politikkikkut aqunneqartumi sulinermi misilittagaqartuunissat iluaqutaassaqaaq

Uagut pilluta
Akissarsialeriffik Namminersorlutik Oqartussani sulisut tamarmik akissarsiassaannut akisussaasuuvoq aamma aaqqissuussaanikkut Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi, Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi inissisimalluni. Allaffimmi pisortaq Sulisoqarnermut pisortamut nalunaaruteqartassaaq.
Akissarsialeriffimmi persuarsiornatalu illaqatigiikulavugut. Piffissap ilaani ulapaartaraluarluta nuannaartarneq suleqatigiittullu ataqatigiinneq pingaartittorujussuuarput.

Neqeroorutigaavut
Qitiusumik allaffeqarfiup pisortanik ineriartortitsinikkut neqeroorutigisartagai amerlasuut aqqutigalugit aqutsisuuninnik ineriartortitsinissamut pitsaasunik periarfissaqassaaq aamma tassunga ilutigitillugu akissarsialerinikkut naatsorsuuserinerup aamma sulisunik aqutsinerup iluani pikkorissutsit annertusarsinnaallugu.

Paasissutissat annertunerusut
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, tikilluaqquneqarputit attavigissallugu Sulisoqarnermut pisortaq Rikke Skram-Skuldbøl mail-mut: risk@nanoq.gl imaluunniit oqarasuaammut +299 346429
Qinnuteqartut misilitsinnissartik naatsorsuutigissavaat.

Atorfiniffissaq
1. juni 2020 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Qinnuteqarfissaq kingulleq
27. april 2020.

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik, ulluinnarni ASA-mik taagorneqartoq, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat ataatsimoorussamik kiffartuussinermut sullissivigaat. ASA-p ilaatigut akisussaaffigai Namminersorlutik Oqartussat naatsorsuutaat, Qitiusumik Pisiortortarnermut Immikkoortortaqarfik, Isumaqatigiissutinut tunngasut, akissarsianik sulisunillu sullissisarneq, sulisunik ineriartortitsineq, nutserisoqarneq kiisalu illuutinik ingerlatsisarneq aserfallatsaaliuinerlu.
Isumalluutit Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit ineriartortinnerinut atorneqarsinnaanngortikkumallugit ASA-p ilisasrnaatigerusuppaa.

Pingasunik pingaarnertut oqariartaaseqarpugut, taakkualu uagut pingaartitatsinnik allaaserinnittuupput:
Akisussaaffik: Qanoq iliuuseqarnivut, suliassavut sullitavullu eqqarsaatigalugit akisussaaffeqarpugut.
Suleqatigiinneq:Suleqatigut sullitavullu pitsaasumik suleqatigaagut.
Isumassuineq:Ikiuukkumatuujuvugut akunnitsinnilu paareqatigiilluta.

Makku ataqqineqarluta ilisarnaatigerusuppagut:
 • Ataatsimut isiginnilluni aaqqiissuteqartarneq
 • Pisariunngitsumik aaqqiissuteqartarneq
 • Tatiginnilersitsisoq


Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Atorfik akissaateqarfimmi LR 36-mi maanna inissisimavoq. Akissarsiat (LR 36) aalajangersimasut imatut isumaqatigiissutigineqarsimapput: 1. april 2018-imiit qaammammut 47.782,72 koruunit. ukiumullu akissarsiassat 573.392,64,- kr.-ullutik

Aallaavittut isumaqatigiissutit naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq. Qinnuteqartoq tjenestemanditut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.
Akissarsianut atorfeqartitaanermullu tunngasutigut piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.

Naalagaaffimmi tjenestemandit aamma AC-mi isumaqatigiissutit arlallit, ilaatigut DJØF-ip Finansministeeriaqarfiullu akornanni isumaqatigiissutit malillugit sulisut Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsinneqarnerminnut atatillugu aningaasarsiaqaratik sulinngiffeqarsinnaatitaapput. Aammattaaq Nunamullu namminermut Ministeeriaqarfiup Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsitaanerminnut atatillugu akissarsiaqaratik sulinngiffeqarallarnissamik qinnuteqaateqartunut akuersaartumik pissusilersortoqassasoq kommuninut nunallu immikkoortortaanut inassutigisimavaa. Sulinngiffeqarallarnissaq pillugu aalajangersakkat Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani inuit atorfinitsinneqartut uiinut nuliaannut/ aappaannut aamma atuupput.

Sulinerup sivisussusaa aallaavittut sapaatip akunneranut akunnerit 40 tiimiupput, aamma atorfimmi suliartoqquneqaratarsinnaanermut qaammatinut pingasunut avillugit 80 tiiminik ajunngitsorsiassaqarpoq. Ullunik sulinngiffiusussanik annaasaqarnermut ajunngitsorsiassat pillugit aalajangersakkat atuutinngillat.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik. Sulisunut inissiani utaqqiisaasumiklluunniit inigisani angisuunik uummasuuteqarsinnaaneq soorlu qimmeqarsinnaaneq qitsuuteqarsinnaanerluunniit periarfissaqanngilaq

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia